Zatrudnienie w USA systematycznie spowalnia

Times Square Nowy Jork USA

W piątek (6 września 2019) poznaliśmy dane o zatrudnieniu w sektorach pozarolniczych w USA. Wzrost liczby etatów w sierpniu 2019 roku obniżył się do 130 tysięcy wobec wzrostu o 159 tysięcy przed miesiącem. Dane te okazały się negatywną niespodzianką, gdyż konsensus rynkowy zakładał zwiększenie liczby etatów o około 160 tysięcy. Słabnący wzrost zatrudnienia można częściowo tłumaczyć ograniczoną podażą pracowników. Struktura branżowa wskazuje jednak, że spowolnienie w handlu na świecie, a szczególnie wojna handlowa USA-Chiny wpływa na osłabienie popytu na pracę w transporcie oraz w przemyśle przetwórczym. Porównanie danych o zatrudnieniu z lat 2018-2019 wskazuje, że zatrudnienie w USA systematycznie spowalnia i jest to spójne zarówno ze stanem koniunktury, jak i z przebiegiem cyklu koniunkturalnego. Warto zaznaczyć, że pogorszenie sytuacji nie ma charakteru skokowego i stanowi wsparcie dla łagodnego, stopniowego dostosowania po stronie stóp procentowych. Tym samym rośnie prawdopodobieństwo, że na najbliższym posiedzeniu Fed obetnie stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Po dwutygodniowym okresie wzrostów, w ubiegłym tygodniu GPW w Warszawie odnotowała lekkie osłabienie. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 0,26%. Notowania największych spółek tworzących indeks WIG20 zaliczyły nieco mocniejsze spadki – o 0,59%. Indeksy małych i średnich spółek zakończyły tydzień z następującymi wynikami: sWIG80 stracił na wartości 0,07%, z kolei mWIG40 wzmocnił się o 0,96%.

W drugim tygodniu września inwestorzy będą oczekiwali przede wszystkim na posiedzenie EBC, na którym spodziewane jest dalsze łagodzenie polityki pieniężnej – wśród rozważanych opcji znajduje się między innymi obniżka stopy depozytowej (obecnie -0,40%) oraz wznowienie tzw. luzowania ilościowego (QE). Warto również zwrócić uwagę na dane napływające z USA: w środę (11.09.2019) poznamy dane o inflacji PPI, w czwartek (12.09.2019) dane o inflacji CPI oraz liczbę nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, z kolei w piątek (13.09.2019) będą ujawnione dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Publikacje ważnych danych makroekonomicznych będą mieli miejsce również w Polsce. W środę (11.09.2019) poznamy decyzję RPP – powszechnie zakłada się utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie (1,5%). W piątek (13.09.2019) opublikowane zostaną dane o saldzie obrotów towarowych oraz rachunku bieżącego.

Departament Zarządzania i Analiz SUPERFUND TFI S.A.