Zestresowani, równościowi i „niewierni” – oto pracownicy branży medialnej

0
studio telewizyjne

24 stycznia wypada Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Zawody związane z mediami, takie jak redaktor czy dziennikarz to wyjątkowe profesje. Obowiązuje ich szczególny kodeks etyczny, mają też duży wpływ na kształtowanie opinii publicznej na istotne społecznie tematy. Co ciekawe, jak wynika z badań CBOS-u z 2019 roku, dziennikarze mogą cieszyć się 55 proc. poważaniem społeczeństwa. To mniej niż strażacy, policjanci czy adwokaci, ale więcej niż posłowie, maklerzy czy… księża. Pracownicy szeroko pojmowanych mediów są też w top 10 najbardziej stresujących zawodów według Career Cast.

Obecność stresu, związanego z pracą w mediach, potwierdza nie tylko ranking amerykańskiego portalu poświęconego karierze zawodowej. Jak wynika z badania ADP „Workforce view in Europe 2019”, pracownicy „mediowi” są jedną z najbardziej zestresowanych grup zawodowych. Pod tym kątem wyprzedzają ich jedynie medycy, finansiści oraz pracownicy związani z produkcją. Ponad 25 proc. ankietowanych odpowiada, że stresuje się codziennie, a 23 proc., że 2-3 razy w tygodniu. Co ciekawe, polscy pracownicy branży medialnej są bardziej zestresowani niż ich europejscy koledzy
– do codziennego stresu przyznaje się nieco ponad 20 proc. europejskich pracowników tej grupy zawodowej.

Pracownicy związani z branżą mediów to wyjątkowa grupa zawodowa, która posiada szeroki wachlarz wykonywanych specjalizacji – możemy zaliczyć do niej dziennikarzy, social media menagerów, ale też rzeczników prasowych, copywriterów czy PR-owców. Ich zawód opiera się przede wszystkim na przekazie medialnym i kontakcie z drugim człowiekiem, co może wywoływać stres. Dodatkowymi czynnikami stresogennymi w tej szeroko rozumianej profesji są szybkie tempo pracy i – niekiedy – działanie pod presją czasu, a także odpowiedzialność społeczna. To wszystko sprawia, że pracownicy związani z mediami są jedną z najbardziej zestresowanych grup zawodowych w Polsce – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Czytaj również:  Polacy coraz chętniej korzystają z usług assistance. Na znaczeniu zyskuje pomoc medyczna i w podróży

Każdemu po równo albo wcale

Co jeszcze wyróżnia pracowników branży medialnej? Są uważni, pilnują czasu swojej pracy i definitywnie opowiadają się za zrównaniem pensji kobiet i mężczyzn. Jak wynika z badań ADP, aż 80 proc. ankietowanych deklaruje, że zmieniłoby prace, gdyby w ich obecnym miejscu pracy pensje kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku nie były równe. Pytani o to, czy zauważają ten problem
w swoim obecnym miejscu pracy, ponad 16 proc. przyznaje, że tak, a 62 proc, że podejrzewa taką możliwość.

Praca w mediach zmusza do dbania o każdy detal, opiera się na budowaniu relacji z drugim człowiekiem. Dlatego osoby pracujące w branży mediowej są zazwyczaj otwarte, dociekliwe i energiczne. Śledzą zmieniające się trendy i pojawiające się nowe technologie. To grupa zawodowa, która jest również wrażliwa na kwestie społeczne, znaczna ich część zauważa nierówności płacowe, zwraca też uwagę na dyskryminację w pracy – komentuje Anna Barbachowska.

I że cię nie opuszczę… przez dwa lata

Badania ADP pokazują, że pracujący w mediach nie są za bardzo skłonni do zmiany pracy… Przynajmniej nie w perspektywie kilku miesięcy czy roku. Najwięcej z nich deklaruje chęć zostania w obecnym miejscu zatrudnienia od roku do dwóch lat (ponad 28 proc.) lub od dwóch do pięciu lat (ponad 21 proc.). Jedynie 2,7 proc. deklaruje możliwość zostania w obecnej firmie przez więcej niż dziesięć lat, a nieco ponad 12 proc. – do końca kariery zawodowej. Mniej „wierni” od pracowników branży medialnej są tylko artyści, w tej grupie zawodowej tylko 4,2 proc. deklaruje możliwość pracownia do końca życia zawodowego na tym samym stanowisku.