Zmiany w nadawaniu przesyłek do organów podatkowych

0
Przemysław Pruszyński Lewiatan
Przemysław Pruszyński
Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość nadawania przesyłek rejestrowanych do organów podatkowych z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo terminów w placówkach wszystkich operatorów pocztowych, a nie tylko Poczty Polskiej – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

W propozycjach zmian Ordynacji podatkowej znalazł się zapis, żeby w odniesieniu do przesyłek nadawanych spoza terytorium Unii Europejskiej, termin takiej przesyłki uważany był za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe.- W ocenie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan proponowana zmiana jest zasadna i pożądana, niemniej nie jest wystarczająca. Postulujemy o jej rozszerzenie i wskazanie, że termin złożenia pisma uważa się również za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej każdego operatora pocztowego. Ma to fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorców, ponieważ ułatwi im uczestniczenie w postępowaniach podatkowych – mówi Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Wyeliminuje to występowanie negatywnych skutków procesowych dla przedsiębiorców, którzy, nie mając świadomości konieczności nadania przesyłki z zachowaniem wymaganego przez prawo terminu w placówce pocztowej Poczty Polskiej, składali pisma w placówce innego operatora pocztowego. Wyeliminuje również dyskryminację naszych operatorów pocztowych wobec operatorów świadczących powszechne usługi pocztowe w innych krajach UE.

Proponowana zmiana przyczyni się do rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki,w tym również rynku usług pocztowych. Przełoży się na wpływy do budżetu państwa, ponieważ tzw. pocztowe usługi powszechne świadczone przez Pocztę Polską są zwolnione z opodatkowania VAT, a usługi wchodzące w zakres usług powszechnych – realizowane przez operatorów pocztowych, którzy nie mają statusu operatora wyznaczonego – nie podlegają zwolnieniu z tego podatku (23 proc. VAT). Oznacza to, że od każdej usługi polegającej na doręczeniu np. nadanej przez obywatela przesyłki zwykłej, rejestrowanej bądź rejestrowanej za potwierdzeniem odbioru w placówce operatora pocztowego nie mającego statusu operatora wyznaczonego, operator pocztowy uiści do budżetu państwa VAT.

– Na proponowanej przez nas zmianie skorzystają zarówno obywatele, budżet państwa oraz konkurencyjna gospodarka – dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan