6 czerwca do Warszawy przybyły jednocześnie dwa samoloty czarterowe z ukraińskimi pracownikami

6 czerwca do Warszawy przybyły jednocześnie dwa samoloty czarterowe z ukraińskimi pracownikami (2)

Dwa czartery z łącznie 186 ukraińskimi pracownikami na pokładzie przybyły jednocześnie na lotnisko Chopina 6 czerwca. Oba loty czarterowe zostały zorganizowane przez agencję zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal we współpracy z Międzynarodowymi Liniami Lotniczymi Ukrainy. Gremi Personal wcześniej informowała o przylocie jednego czarteru planowanym na 6 czerwca.

Organizacja dwóch czarterów jednocześnie stała się koniecznym rozwiązaniem, które firma zmuszona była zastosować w związku z zaostrzeniem przepisów prawnych dotyczących lotów czarterowych w czasie kwarantanny. Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. na pokładzie wszystkich statków powietrznych, w tym także samolotów czarterowych, można przewozić nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby miejsc. Owo rozporządzenie pojawiło się po tym, jak Gremi Personal zamówiła drugi lot czarterowy, o czym publicznie informowano w polskiej i ukraińskiej prasie.

6 czerwca do Warszawy przybyły jednocześnie dwa samoloty czarterowe z ukraińskimi pracownikami (1)Gremi Personal to odpowiedzialna firma. Cenimy sobie naszą reputację i zawsze rzetelnie wypełniamy zobowiązania wynikające z zawartych z nami umów. Moglibyśmy odwołać czarter, ale pomimo poniesionych przez nas strat ekonomicznych, zamówiliśmy od razu dwa loty czarterowe, aby rzetelnie wypełnić nasze zobowiązania wobec polskich przedsiębiorstw i naszych pracowników”, oświadczył właściciel agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal Evgenij Kirichenko. – Dla pracowników Gremi Personal przelot był bezpłatny, jak obiecywała wcześniej firma. Ponadto Gremi Personal zorganizowała pobyt pracowników w uruchomionych przez siebie ośrodkach kwarantanny, w celu odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.”

„Oczywistym jest, że zaostrzenie przepisów dotyczących podróży lotniczych jest niezbędnym środkiem, który polski rząd podjął w celu zapewnienia ochrony zdrowia społeczeństwa w okresie pandemii. I absolutnie rozumiemy, że jest to uzasadnione w przypadku regularnych lotów, których pasażerowie mogą następnie naruszać zasady kwarantanny. Ale zastosowanie tych norm w przypadku lotów czarterowych nie jest do końca uzasadnione. Po pierwsze, należy uwzględnić czynnik ekonomiczny. Biorąc pod uwagę dotkliwy brak ukraińskiej siły roboczej, loty czarterowe pozostają jedynym sposobem na szybkie i bezpieczne uzupełnienie deficytów kadrowych. Po drugie, wszyscy przybyli za pośrednictwem naszych czarterów przechodzą obowiązkową 14-dniową kwarantannę, pod oficjalnym nadzorem polskich władz i koordynatorów Gremi Personal w ośrodkach kwarantanny zorganizowanych przez naszą firmę. Ponadto wszyscy przybyli ukraińscy pracownicy są objęci pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym na wypadek zachorowania na COVID-19. Dlatego też jesteśmy przekonani, że polski rząd jak zawsze ze zrozumieniem odniesie się do rozwiązania tego problemu i jak najszybciej zrewiduje zapis dotyczący ograniczenia liczby pasażerów, szczególnie w przypadku lotów czarterowych”- podkreśla stanowisko firmy Tomas Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal.

Jak już wcześniej informowaliśmy, pierwszy lot czarterowy zorganizowany przez Gremi Personal przybył do Polski 24 maja ze 179 pracownikami z Ukrainy na pokładzie. W tej chwili pracownicy odbywają obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Nikt z pracowników nie uskarża się na stan zdrowia.