-4 C
Warszawa, Polska
poniedziałek, Marzec 19, 2018
910 mld euro to wkład branży oprogramowania komputerowego w gospodarkę Unii Europejskiej. To 7,4 proc. unijnego PKB. Firmy projektujące oprogramowanie tworzą bezpośrednio ponad 3 mln miejsc pracy, a w firmach pośrednio związanych z branżą pracę znalazło w sumie blisko 12 milionów osób – wynika z danych BSA. Oprogramowanie i jego tworzenie jest też jednym z najważniejszych...
Rumunia, oprócz wysokiego wzrostu gospodarczego, została również trafiona wysoką inflacją. Podwyżki stóp nie wyhamowały zjawiska, a wzrost cen zbliża się do 5%. Chińskie zadłużenie wciąż niepokoi. Co się dzieje w Rumunii? Po tym, jak poznaliśmy bardzo wysokie wskaźniki wzrostu PKB w Rumunii, dzisiaj z rana przyszedł czas na inflację. Gospodarka, która...
NBP opublikował szczegóły projekcji PKB i inflacji. W całym horyzoncie kreśli ona wyższą ścieżkę PKB (efekt wyższego punktu startowego). Ścieżka inflacji w 2018 znajduje się poniżej wskazań poprzedniej projekcji, w 2019 minimalnie ją przekracza, a w 2020 pokazuje inflację w okolicy 3,0%. Wg NBP luka popytowa domknęła się w...
Ceny w Polsce wzrosną w tym roku średnio o 2,1 proc., wynika z najnowszego raportu o inflacji przygotowanego przez Narodowy Bank Polski. To umiarkowany wynik. Jeszcze w listopadzie sądzono, że tegoroczna inflacja sięgnie 2,3 proc. Najbardziej podrożeje żywność, o 3,3 proc. Natomiast w górę zrewidowano prognozę wzrostu PKB. – Nie dekomponujemy inflacji na poszczególne produkty, tylko na inflację bazową,...
Amerykański rynek pracy stworzył najwięcej nowych miejsc od ponad 3 lat. Liczba wież wiertniczych w USA spada. NBP przedstawił prognozy wzrostu PKB oraz inflacji na najbliższe lata. Dobre dane z amerykańskiego rynku pracy W piątek poznaliśmy dwa odczyty z USA. Stopę bezrobocia oraz zmianę zatrudnienia. W USA stopa bezrobocia jest dla...
Nad światową gospodarką zawisło widmo wojen handlowych. Po wprowadzeniu przez prezydenta Donalda Trumpa ceł na określone produkty – stal i aluminium – wydaje się, że ucierpią nie tylko Chiny, w które działania te były pierwotnie wymierzone. Wprowadzenie sankcji odczują także inne kraje – m.in. Korea ale także członkowie Unii...
Szybko rosnący PKB i niski poziom długu sektora finansów publicznych sugerują, że turecka gospodarka ma się świetnie. Tymczasem Moody’s właśnie obciął rating tego kraju, a lira osiągnęła historyczne minima w relacji do euro. Dlaczego? - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl. Wzrost gospodarczy w granicach 7 proc., a zadłużenie do...
W 2017 r. na całym świecie wdrożono 467 nowych środków protekcjonistycznych. Chociaż tempo jest wolniejsze w porównaniu z rokiem 2016, to całkowita pula aktywnych środków stale rośnie. Rok 2017 stał się rokiem ożywienia protekcjonizmu w USA z 90 nowymi środkami o tym charakterze (co stanowi 20% środków protekcjonistycznych...
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie, które wprowadza cła na import stali i aluminium do USA. To może wywołać decyzje o wprowadzeniu kolejnych barier w handlu, co może być poważnym ciosem dla wielu branż. Prowadzenie wojny handlowej pomiędzy Stanami a Europą to dla globalnej gospodarki poważny czynnik ryzyka – komentuje Mateusz Walewski, główny...
Jak wynika z najnowszych danych GUS IV kw. 2017 r. PKB był realnie wyższy o 5,1% w porównaniu z IV kw. 2016 r., wobec 2,7% w analogicznym okresie 2016 roku. Największą niespodzianką jest niższa niż się spodziewano konsumpcja indywidualna, gdy jednocześnie była od niej wyższa konsumpcja publiczna. Czy to...
W pogrążonych od dwóch dekad w stagnacji gospodarczej Włoszech, kraju z rekordowo niskim odsetkiem zatrudnionych i słabymi perspektywami, istnieje grupa, której kryzys niestraszny. Tworzą ją gospodarstwa domowe emerytów. Ich przeciętne roczne dochody netto wynoszą ok. 30 tys. euro, a majątek przez 20 lat zwiększył się o 60 proc. -...
Międzynarodowa firma doradcza Coface podwyższa swoje prognozy gospodarcze dla Polski. I przewiduje, że stopy procentowe od połowy przyszłego roku. PKB ma wzrosnąć o 4,2-4,3 proc., a więc będzie to wzrost niższy niż w minionym roku. Inflacja będzie niska, ale będzie rosła od połowy przyszłego roku. - To będzie skutek szybkiego wzrostu...
Dzisiaj poznamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych w Polsce. Australia przedłuża rekordowy ciąg kwartałów wzrostowych. Rezygnacja głównego doradcy prezydenta ds. ekonomicznych w USA. Decyzja w sprawie stóp procentowych w Polsce Dzisiaj, zapewne około godziny 13:00, poznamy wynik posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Analitycy są zgodni - nie należy spodziewać się na...
Dziś w centrum uwagi: Ostateczne dane nt. zamówień na dobra trwałe w USA za styczeń powinny potwierdzić (przejściowe) spowolnienie wzrostu inwestycji na początku 2018. Publiczne wystąpienia głosujących członków FOMC (Dudley o skutkach huraganów i Breinard nt. bieżącej polityki pieniężnej) nie powinny zakłócić oczekiwań na podwyżkę stóp Fed na marcowym posiedzeniu. Dane...
Polska gospodarka rozwija się najszybciej od sześciu lat. Korzystne są także perspektywy na najbliższe kwartały, bo gospodarka globalna, a zwłaszcza istotna dla Polski strefa euro, wydaje się zapominać o kryzysie. Według przedstawicieli agencji S&P Global Ratings w Polsce istnieje jednak kilka zagrożeń, którym należy przeciwdziałać już dziś. Wśród nich największe są wyzwania...
Najszybsze tempo wzrostu gospodarczego mamy już za sobą. Konsumpcja już nie będzie tak rosnąć, ale stanie się to z inflacją. Ten rok będzie jeszcze dobry, trudniejszy będzie następny rok. - W IV kw. 2017 r. dynamika PKB była bliska 5 proc., ale w kolejnych kwartałach będzie w lekko spadkowym trendzie...
Nadwyżka w polskim handlu zagranicznym bardzo zmalała w 2017 r. Jednak nie jest to powód do zmartwień, zwłaszcza jeżeli dodatkowo uwzględni się saldo usług, które bardzo stabilizują polską gospodarkę. Obroty towarowe handlu zagranicznego po dwunastu miesiącach 2017 roku według danych tymczasowych wyniosły w cenach bieżących 870,1 mld zł w eksporcie...
Branża motoryzacyjna odgrywa ważną rolę w gospodarce Meksyku. Udział tego sektora w PKB wzrósł z 1,5 proc. w 1993 r. do 3 proc. w 2015, a jego udział w krajowej produkcji przemysłowej zwiększył się z 8,5 proc. w 1993 r. do 18 proc. w roku 2015. Ponadto w Meksyku funkcjonuje 28 fabryk samochodów, które bezpośrednio i pośrednio zapewniają miejsca pracy dla 1,7 mln ludzi. Retoryka, którą...
W tym tygodniu, niektórzy członkowie rad europejskich banków centralnych mieli swoje przemówienia na temat polityki pieniężnej w strefie euro. Największą uwagę poświęcono przemówieniu prezesa EBC, Mario Draghi'ego w Parlamencie Europejskim. Draghi wyraził zadowolenie ze wzrostu gospodarki w strefie euro, który jest większy niż pierwotnie zakładał EBC. Ponadto dodał, że...
PMI dla polskiego przemysłu spadł w lutym do 53,7 pkt. z 54,6 pkt. w styczniu (konsensus: 54,2 pkt.) i był najniższy od października 2017. Obecny poziom indeksu PMI wskazuje na utrzymanie pozytywnych tendencji w sektorze przemysłowym (odczyt powyżej neutralnej granicy 50 pkt. oraz średniej długoterminowej 50,6 pkt.), jednak następuje osłabienie...
Wchodzi ustawa zakazująca handlu w niedzielę. Indeksy PMI w Europie. Eurodolar przełamuje 1,22. Nowe prawo już działa Dzisiaj w życie wchodzi ustawa regulująca możliwość prowadzenia handlu w niedzielę. Swego czasu budziła ona wiele kontrowersji, zostając głównym tematem politycznym w kraju. Główne wątpliwości dotyczyły wpływu na zatrudnionych w handlu, jak i na...
Dziś w centrum uwagi: Odczyty PMI w przetwórstwie powinny pokazać kontynuację pozytywnych nastrojów w strefie euro. Może jednak niepokoić drugi z rzędu spadek subindeksów zamówień eksportowych (zarówno dla Niemiec, jak i całej strefy euro), który może zwiastować stopniowe wygasanie motoru eksportowego. Wstępne dane ze strefy euro sugerują negatywną presję na...
Odczyt PMI polskiego przemysłu za luty 2018 r. wyniósł 53,7, co z jednej strony było wynikiem najniższym od czterech miesięcy (dla porównania w styczniu odnotowano 54,6), a z drugiej strony sygnalizuje dalszą poprawę kondycji polskiego sektora przemysłowego. IHS Markit w raporcie za luty zwraca uwagę na wzrost liczby nowych zamówień,...
W ostatnich trzech miesiącach minionego roku rodzima gospodarka rozwijała się w zawrotnym tempie 5,1 proc., notując tym samym najbardziej pokaźny przyrost produktu od przeszło sześciu lat. Do niekwestionowanego sukcesu polskiej gospodarki przyczyniły się wysokie poziomy popytu wewnętrznego, który trafił w prognozowane przez nas we wrześniu 6,1 proc. W świeżo...
Długo oczekiwane ożywienie w inwestycjach firm rozpoczęło się. Popyt jest tak duży, że wiele przedsiębiorstw ma problemy z realizowaniem zamówień, przy tak wysokim wykorzystaniu mocy produkcyjnych. Wzrost PKB w 2017 r. wyniósł 4,6 proc., wobec 2,9 proc. rok wcześniej. Dane za 2017 r. potwierdziły także, że długo oczekiwane odbicie inwestycyjne...
W tym roku inflacja będzie spadać. Nie będzie podwyżek stóp procentowych. Kredyty zdrożeją dopiero w połowie przyszłego roku. - Będą spadać ceny żywności, a wzrost cen ropy na świecie nie przełoży się na podwyżki na polskich stacjach paliw, bo złoty będzie się umacniał wobec dolara amerykańskiego - mówi w rozmowie...
K. Zubelewicz, najbardziej jastrzębi członek RPP ocenił, że większość konieczna do przegłosowania podwyżki stóp proc. może się nie uformować nawet do końca 2019. Z żalem stwierdził, że w Radzie jest relatywnie duża tolerancja dla inflacji, nawet w obliczu możliwości jej przejściowego wzrostu do 4%. Naszym zdaniem z uwagi na zmianę funkcji...
Najbardziej zaskoczyła sytuacja w budownictwie, ale dla całej gospodarki był to dobry początek roku. GUS opublikował dane za styczeń o przemyśle, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej. W budownictwie wróciliśmy do poziomu z 2015 r. Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych w styczniu br. wyniosła 107,7 w skali roku. Tempo wzrostu...
Polska gospodarka przoduje w Europie pod względem tempa rozwoju. Z dynamiką PKB na poziomie 5,1 proc. w IV kwartale jest drugą najszybciej rozwijającą się na Starym Kontynencie. To przyciąga inwestorów zagranicznych. Z drugiej strony czynnikiem odstraszającym mogą być niekorzystnie wpływające na wizerunek kraju informacje społeczno-polityczne oraz niedostatek kapitału, który powoduje, że źródeł...
Polska gospodarka po raz kolejny pozytywnie zaskakuje i wprawia w zakłopotanie tych, którzy już zapowiadali spowolnienie. W styczniu kupowaliśmy i produkowaliśmy wyraźnie więcej niż przed rokiem, ale prawdziwy boom nastąpił w budownictwie, które rosło najszybciej od 11 lat - pisze Bartosz Grejner, analityk rynkowy Cinkciarz.pl. Sprzedaż detaliczna w naszym...

NAJCIEKAWSZE INFORMACJE

PWC

Pracownicze Plany Kapitałowe będą miały pozytywny wpływ na sytuację finansową przyszłych...

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może istotnie zwiększyć stopy zastąpienia przyszłych emerytur, nawet o 16%. Z kolei dla budżetu państwa planowana reforma w długookresowej...
PLN - KURSY WALUT
EUR
4,2171
USD
3,4260
CHF
3,5991
GBP
4,8144
NOK
0,4429

KOMENTARZE WALUTOWE

Enrique Diaz-Alvarez – Ebury

Inwestorzy czekają na spotkanie FED

Bieżący tydzień dostarczy inwestorom wielu wrażeń, m.in. będzie kilka istotnych decyzji banków centralnych oraz poznamy wiele ważnych informacji makroekonomicznych ze świata. Brak istotnych informacji...
Wielewicki Mateusz – dealer walutowy InternetowyKantor.pl i Walutomat

Kluczowy tydzień dla dolara

Początek tygodnia nie jest najlepszy dla złotówki. Nadchodzące dni będą kluczowe dla notowań dolara amerykańskiego. Inwestorzy oczekują podwyżek stóp procentowych w USA. Co jeszcze...

GIEŁDA I INWESTYCJE

118877video

NBP w projekcji inflacji na 2018 r. uwzględnił możliwość kryzysu na...

Według najnowszej projekcji NBP ceny żywności mają wzrosnąć w 2018 r. o 3,3 proc., w kolejnych latach ten wzrost będzie niższy. Natomiast niska w...

TRENDY BIZNESOWE

Inwestycje infrastrukturalne dynamicznie ruszyły

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w lutym 2018 r. o 7,4 proc. r/r, a produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 31,4 proc. - podał GUS. Od czerwca 2017...
trybunał konstytucyjny

Zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości

Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że organy podatkowe w swoich interpretacjach wadliwie uznawały za budowle część obiektów budowlanych stanowiących w rzeczywistości budynki. W wyniku błędnego kwalifikowania...
księgowość

Ulga na start, działalność bez rejestracji – jakie zmiany w prawie...

Na przedsiębiorców w 2018 roku czekają liczne zmiany w prawie. Część z nich weszła już w życie, część zacznie obowiązywać niebawem. Wśród nich między...
Jan Jakub Zombirt JLL

Placemaking, czyli jak wykreować miejsce, które przyciągnie tłumy

Większa uwaga skupiona na człowieku i jego dobrym samopoczuciu, spełnianiu jego potrzeb i oczekiwań to obecnie kluczowe czynniki, którymi kierują się miejscy planiści tworząc...
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Inwestycje infrastrukturalne dynamicznie ruszyły

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w lutym 2018 r. o 7,4 proc. r/r, a produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 31,4 proc. - podał GUS. Od czerwca 2017...

DOŁĄCZ DO NAS

3,710FaniLubię
149ObserwującyObserwuj
1,051ObserwującyObserwuj
2,164SubskrybującySubskrybuj