-2.1 C
Warszawa
piątek, 1 grudnia, 2023

Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Giełda

Finanse

Handel

WIDEO

WIDEO

Aktualności dla inwestorów, biznes informacje – wiadomości wideo, prognozy ekspertów, wywiady, wideo-relacje, newsy, analizy i rekomendacje. Nowe podejście do telewizji biznesowej w Polsce. Najnowsze materiały wideo z kraju i ze świata.

Polska gospodarka funkcjonuje w sytuacji bardzo wysokiej niepewności i nieprzewidywalnej zmienności, czyli dynamicznego wzrostu kosztów. Nowe, nieznane dotąd w historii nowej Polski po roku 1990 poziomy osiąga tempo wzrostu kosztów pracy. Ogłoszona na 2024 roku zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia...
Wojna w Izraelu nie wywołała wstrząsu na rynkach finansowych. Nerwowość widać było na złocie, ale nie trwała długo. Rynki interesują bardziej zmiany stóp procentowych związane z walką z inflacją. - Jeżeli ktoś obserwuje rynki finansowe, to wie kiedy i jak...
Wykonawcy zamówień publicznych znaleźli się obecnie w sytuacji dynamicznego wzrostu kosztów, które są konsekwencją m.in. wojny w Ukrainie – ale również gwałtownego wzrostu płacy minimalnej, rekordowego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, a w związku z tym ogromnej presji płacowej. Wszystkie strony...
Ostatni wyrok Sądu Najwyższego w zakresie kosztów w wspólnych jest przełomowy i rewolucyjny dla najemców w galeriach handlowych. Sąd Najwyższy uznał, że nieproporcjonalne rozliczanie kosztów wspólnych jest czynem nieuczciwej konkurencji. Po tym wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na...
Zgodnie z projektem budżetu państwa na 2024 r. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dopłacimy 82 mld zł. To rekordowa kwota, zaplanowana przez rząd. - To jednak nie wszystko, bo jeżeli dodamy do tego systemu wypłaty 13 i 14 emerytury, oraz świadczenia...
Wojna w Ukrainie, mimo że wybuchła już o półtora roku temu, nadal jest istotnym czynnikiem nie tylko ze względu humanitarnego, ale także gospodarczego. Oczywiście pierwszy szok pod koniec lutego, w marcu i w kwietniu 2022 roku był najbardziej istotny...
Kilka ważnych banków centralnych wstrzymało podwyżki stóp procentowych. To nie oznacza, że są o krok od ich obniżania, narastają obawy o powrót wyższej inflacji. Polska jest w trudniejszej sytuacji, a nowy impuls inflacyjny pojawi się w przyszłym roku. Rynek pozostaje...
Zbiory jabłek w Polsce będą zdecydowanie niższe niż rok temu, a także niższe niż w poprzednich latach. Szacuje się, że w tym roku sadownicy zbiorą nawet 1 milion ton jabłek mniej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku zebrano około...
Relacje z Ukrainą są bardzo ważne dla Polski. Nie mogą być one elementem polityki bieżącej czy wyborczej. Nawet jeśli pojawiają się problemy, to trzeba je skutecznie rozwiązywać. W duchu przyjacielskich relacji oraz szukania kompromisu i wzajemnego zrozumienia potrzeb. Tu...
W czasie konfliktu zbrojnego, w czasie sytuacji bardzo kryzysowej – a trudno sobie wyobrazić trudniejszą sytuację, bardziej kryzysową niż stan wojny – gdy cały naród cierpi, przekaz musi być spójny. I na Ukrainie taki jest. Polska nie jest w...
Pierwsze półrocze 2023 roku wskazuje na to, że bieżący rok może być jednym z najlepszych lat transplantologii. Obecnie jest prawie 400 potencjalnych zgłoszonych dawców i dotychczas przeszczepionych około 900 narządów od dawców zmarłych. To oznacza ponad 1700 przeszczepień w...
Koszty produkcji rolnej w Ukrainie są zdecydowanie niższe niż w Polsce. Stąd są atrakcyjne cenowo wobec polskich produktów, które tej konkurencji na otwartym rynku nie są w stanie wygrać. Ewentualne cła czy zakaz importu być może osiągną skutek. Należy...
Najnowsza decyzja RPP wywołała rozpaczliwą wyprzedaż na polskim złotym. Rynek walutowy bardzo źle zareagował na decyzję, a inwestorzy są zdezorientowani. RPP zdecydowała o obniżeniu poziomu stóp procentowych o 75 punktów bazowych, podczas gdy oczekiwania rynkowe zakładały cięcie jedynie o 25...
Polska i światowa gospodarka są w dosyć kiepskim stanie. Ostatnio publikowane dane potwierdziły techniczną recesję w Polsce i w wielu innych krajach w Europie Środkowo-Wschodniej – chociażby na Węgrzech. Czechy niedawno wyszły z technicznej recesji – ale nadal wzrost...
Polska energetyka jest oparta na źródłach wytwórczych – czyli na węglu kamiennym i brunatnym. To jest 70% miksu energetycznego, co oznacza bardzo emisyjne źródła kopalne. Transformacja energetyczna na polskim przykładzie to nie jest tylko odejście od węgla – to...
Ruch lotniczy w Polsce i na świecie odbudowuje się. Wiele analiz wskazywało, że powrót do poziomów z 2019 roku, czyli 4 miliardy 600 milionów podróży rocznie, nastąpi dopiero w roku 2024 – a jest to możliwe już w bieżącym...
Polska, uniezależniając się od Rosji – jako dostawcy surowców energetycznych – uzależniła się od Bałtyku. Bałtyk to również polskie okno na świat dla eksportu i importu towarów przez porty. Trzy spośród dziesięciu polskich portów znajdują się w "topie bałtyckim"...
Rządy zwiększające zadłużenie obywateli mogą czuć się bezpieczne, a tak się stało po obniżeniu zaufania do USA. Pozory mylą, drobna informacja, jest jak kamyk uruchamiający lawinę, Efektem może być kryzys walutowy, z którego wychodzi się przez wiele lat, Zaskakujące jest,...
Zakupy uzbrojenia w Korei Południowej wynikają z potrzeby uzupełnienia ubytków polskiej armii – które pojawiły się, kiedy Polska zaczęła przekazywać część uzbrojenia ze stanów Sił Zbrojnych RP na rzecz Ukrainy. Oczywiście Stany Zjednoczone wciąż pozostają głównym dostawcą uzbrojenia do...
Agencja Fitch zaskoczyła na początku sierpnia decydując się na obniżenie ratingu kredytowego USA, z najwyższego możliwego AAA, do poziomu AA+. Tym samym po nieco ponad 10 latach druga agencja ratingowa zdecydowała się na obniżenie oceny wiarygodności amerykańskiego długu, co...
Wysoka inflacja kreuje rynek aut używanych. 2023 r. zaczynał się z ofertą powyżej 200 tys. samochodów osobowych, a w czerwcu rynek skurczył się do 160 tys. aut. Malejąca podaż jest związana ze słabnącymi dochodami gospodarstw domowych. Mimo niewielkiego wzrostu cen...
Obecna sytuacja gospodarcza i wysoka inflacja wpłynęły na zmianę zachowań zakupowych klientów. Pojawiają się nowe trendy rynkowe – klienci szukają tańszych zamienników, ale ważne są także nowości, innowacje i wykorzystanie technologii w handlu. Przykładem mogą być aplikacje mobilne, które...
Od początku roku złoty wzmocnił się wobec dolara o 10%. Wyraźnego osłabienia złotego inwestorzy spodziewają się w początkach 2024 r., z powodu tegorocznych decyzji RPP o obniżkach stóp procentowych. Rynek stawia na obniżki stóp procentowych jesienią. Wycenia sytuację, jakby decyzja...
Na rynku trwa festiwal spekulacji, jak mocno mogą spaść stopy w Polsce w perspektywie 3, 6 czy 12 miesięcy, choć niespełnione zostały jeszcze warunki obniżki narzucone na siebie przez RPP. Stawki FRA (kontrakt na przyszłą stopę procentową, który jest instrumentem...
Od stycznia 2023 r. podatnicy zostali pozbawieni możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Była to konsekwencja zmian w przepisach, które wprowadził tzw. Polski Ład. Już na etapie konsultacji środowisko biznesowe oraz doradcy podatkowi...
Producenci energii z OZE oddadzą 97% przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia swojego prądu. To kolejny bardzo wysoki podatek nakładany na energetykę odnawialną. Rząd przez objęcie 97% odpisem przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia chce uszczelnić system gwarancji pochodzenia energii. Autopoprawka do...
Znaczenie rynku data center, jak i całej branży, jest fundamentalne dla gospodarek rozwijających się i ma to związek z tym, co robimy na co dzień. Każdy z nas korzysta z usług data center, jeżeli w domu ma podłączoną do internetu...
Konsumenci z Ukrainy uratowali polski handel, a o tym, że wielu z nich chce pozostać w Polsce świadczy liczba nowych firm z kapitałem ukraińskim. W Rzeszowie i okolicach prawie 50% mieszkańców to Ukraińcy, a we Wrocławiu mieszka ponad 200 tys....
Walka o obronę elektrowni węglowych nie ustaje. Rząd przygotował przepisy umożliwiające ograniczanie produkcji energii z farm fotowoltaicznych bez odszkodowania. To jest związane z pojawiającą się coraz częściej nadprodukcją energii odnawialnej. W Polsce dziś brakuje zdolności magazynowania tej energii, ale też przepisy...
W 2023 roku GDDKiA obiecała oddać do użytkowania 260 kilometrów dróg najlepszych kategorii – czyli autostrad, dróg ekspresowych, a także obwodnic miejskich. To jest trochę mniej niż w roku ubiegłym, kiedy oddano ponad 330 kilometrów takich dróg. A zatem...
Do dyspozycji Polski jest pula środków z funduszy strukturalnych w ramach wieloletnich ram finansowych 2021-27. To są środki, które do Polski trafiają już teraz. Natomiast tu pojawia się pewne niebezpieczeństwo. Jeżeli wszystkie warunki podstawowe zapisane w umowie partnerstwa nie...
Turcja to ulubiony kraj wakacyjny polskich turystów. Przez pięć lat turecka lira osłabiła się wobec złotego aż o 80%. Gdy rząd zdominuje bank centralny, skutki takich działań stają się niewyobrażalne. Kurs USD/TRY wyznaczał kolejne maksima i wspiął się na koniec...
Mamy wielki polityczny spór o to czy kopalnia w Turowie powinna wydobywać węgiel brunatny. W rzeczywistości ten spór - z ekologami w warszawskim sądzie - dotyczy jednak czego innego. - Chodzi wyłącznie o procedury, które nie zostały zastosowane zgodnie z podręcznikiem...
Dlaczego to właśnie polska inflacja jest szczególnie niebezpieczna? Bo oddziaływanie podwyżek stóp procentowych obniżają rządowe transfery i jako konsumenci akceptujemy duże wzrosty cen. Konsumpcja w II kw. była na minusie. Przeciętna dynamika realnej sprzedaży detalicznej obniżyła się do -7,1% r/r...
Obecnie w Unii Europejskiej toczą się prace dotyczące nowej dyrektywy, która wkrótce stanie się rozporządzeniem w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami. W ramach dyrektywy wprowadzone zostaną obligatoryjne systemy kaucji dla państw, które nie są w stanie zebrać 90% opakowań...
Z najnowszego „Barometru rynku pracy” Gi Group Holding wynika, że ponad 40 proc. przedsiębiorstw odczuwa pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Najtrudniejsze elementy to rosnące koszty wynikające z podwyżek, w tym cen energii oraz rosnących płac. To powoduje, że firmom...
W ciągu ostatnich dwóch lat widać bardzo duży wzrost kosztów wytworzenia. Rosną ceny surowców, energii, pracy. To przekłada się na wzrost kosztów producentów, a w konsekwencji na inflację. Efektem wysokiej inflacji jest z kolei spadek konsumpcji. Podobne zjawiska zdominowały...
Badania ruchu lotniczego oraz prognozy zrealizowane na rzecz CPK mówią o rosnących potrzebach na polskich lotniskach – stąd inwestycje w CPK oraz Radom. Jednak ruch lotniczy nie jest tak duży, jak zakładano – miał osiągnąć 250 tys. osób w...
W ostatnich miesiącach widać bardzo duże zmiany na rynku FMCG. Są one związane z dwoma siłami, które na tym rynku działają. Pierwsza to olbrzymia siła inflacyjna, która powoduje zmianę kosztu wytworzenia produktów, a następnie przekłada się dla konsumentów na...
W roku 2023 jednym z najważniejszych problemów najemców powierzchni handlowych stała się indeksacja czynszów w umowach najmu. Wyniosła ona aż 10% z uwagi na to, że wskaźnik euroinflacji tyle właśnie osiągnął. Był on w okresie szczytowym na przełomie roku....

NAJCIEKAWSZE INFORMACJE

Długoterminowa prognoza kursu złotego do dolara, euro i funta (2023-2025)

Złoty był w ostatnich miesiącach jedną z bardziej zmiennych walut rynków wschodzących. We wrześniu uległ gwałtownej wyprzedaży, zdołał jednak później z nawiązką odrobić straty...

KOMENTARZE WALUTOWE

Długoterminowa prognoza kursu złotego do dolara, euro i funta (2023-2025)

Złoty był w ostatnich miesiącach jedną z bardziej zmiennych walut rynków wschodzących. We wrześniu uległ gwałtownej wyprzedaży, zdołał jednak później z nawiązką odrobić straty...

Dolar odrabia straty, złoty pod presją. Inflacja w Niemczech zwalnia

Inflacja w Niemczech rośnie już tylko o 3,2%. Dolar po wielu dniach strat zaczął je odrabiać. Zaufanie rynków do Polski trwa nadal. Inflacja za Odrą Wczoraj...

GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy nadchodzi załamanie rynku kawy? 1 grudnia kluczowym dniem

Rynek surowców kojarzy się przede wszystkim z ropą naftową, gazem czy również złotem. W przypadku tego grona często mówimy również o zbożach, ale zdecydowanie...

TRENDY BIZNESOWE

Skala inwestycji polskich przedsiębiorstw za granicą przekroczyła 130 mld zł

Najlepiej inwestować w Czechach, zaś 41% firm już obecnych za granicą deklaruje plany dalszej ekspansji. Aż 55% badanych przedsiębiorców wskazuje dywersyfikację geograficzną i ograniczanie...

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę – komentarz eksperta...

W środę Sejm przyjął pierwszą ustawę w nowej kadencji. Zmiana ustawy  o ograniczeniu handlu w niedzielę zakłada, że zakaz nie będzie obowiązywał  w dwie...
Piotr Juszczyk inFakt

Pułapka dla osób bezrobotnych prowadzących działalność nierejestrowaną. Uwaga na limity przychodu

Po zmianach z 1 lipca 2023 r. obowiązują nowe limity dla działalności nierejestrowanej, czyli takiej, którą można prowadzić bez rejestracji w Centralnej Ewidencji i...

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę – komentarz eksperta...

W środę Sejm przyjął pierwszą ustawę w nowej kadencji. Zmiana ustawy  o ograniczeniu handlu w niedzielę zakłada, że zakaz nie będzie obowiązywał  w dwie...
Paweł Majtkowski – analityk eToro

Spadek inflacji hamuje

Inflacja w listopadzie spadła nieznacznie – do poziomu 6,5 proc. Spadki inflacji wyhamowują i w kolejnych miesiącach, inflacja może wzrosnąć. Jednocześnie cały czas obniża...