Waloryzacja zamówień publicznych: popierana przez UZP i PG

Waloryzacja zamówień publicznych jest korzystna dla wykonawców i zamawiających. Dla wykonawców waloryzacja to jedyny ratunek przez stratami w długoterminowych umowach na rzecz instytucji państwowych i samorządowych. Dla zamawiających waloryzacja kontraktów jest rozwiązaniem korzystniejszym niż rozpisanie nowego postępowania, nie zakłóca płynności dostaw i usług, pozwala też oszczędzić czas i środki, które byłyby konieczne przy rozpisaniu nowego przetargu. Waloryzacja w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt. 4 Prawa Zamówień Publicznych jest popierana w stanowiskach wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Prokuratorię Generalną RP.

– Główny problem w zamówieniach publicznych polega na tym, by one stosowały reguły, które stosuje rynek komercyjny – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Tomasz Wojak, Prezes Seris Konsalnet Holding S.A. – Dzisiaj mamy jako prowadzący biznes, czy świadczący usługi dla sektora publicznego takie wrażenie, że stosuje on praktyki wobec wykonawców, za które normalnie UOKiK na rynku komercyjnym ukarałby zamawiającego. Więc przede wszystkim postulujemy o równość w umowach – w zapisach umów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Ważne jest też miarkowanie kar i dopuszczenie rozwiązania kontraktów z ważnych powodów po stronie przedsiębiorcy. Dzisiaj wszystkie kontrakty publiczne obarczone są olbrzymimi karami, a ich zerwanie w przypadku ponoszenia strat przez wykonawcę grozi wpisaniem na czarną listę. Dlatego często realizujemy nierentowne kontrakty i do nich dokładamy, choć to zupełnie nieuczciwe w obrocie gospodarczym – wyjaśnia Wojak.