Alior Bank z rekordowymi wynikami w trzecim kwartale 2023 r.

Grzegorz Olszewski, prezes Zarządu Alior Banku
Grzegorz Olszewski, prezes Zarządu Alior Banku

W trzecim kwartale 2023 r. Alior Bank zaprezentował rekordowe przychody na poziomie 1,45 mld zł. Rentowność kapitału własnego wyniosła 27,9 proc., natomiast marża odsetkowa netto wzrosła do 6,16 proc. Bank zdecydowanie zwiększył zaangażowanie w segmencie kredytów hipotecznych, a ich sprzedaż osiągnęła prawie 1 mld zł. Sprzedaż pożyczek gotówkowych w trzecim kwartale bieżącego roku osiągnęła wartość niemal 1,5 mld zł. Bank umacnia także swoją pozycję lidera Consumer Finance – sprzedaż kredytów w tym segmencie wzrosła o 21 proc. rok do roku. Stabilną sytuację banku potwierdzają współczynniki kapitałowe: TIER I oraz TCR, które rosną kwartał do kwartału i na koniec trzeciego kwartału znacznie przekraczają minima regulacyjne.

Trzeci kwartał 2023 r. Alior Bank zamknął kolejnym już rekordowym wynikiem finansowym. Zysk netto w tym okresie wyniósł 572 mln zł i wzrósł o 634 mln zł rok do roku. Zysk netto po trzech kwartałach br. osiągnął wartość 1,443 mld zł – w porównaniu z 323 mln po trzech kwartałach 2022 r. W ostatnim kwartale przychody ogółem wyniosły 1,45 mld zł. Wynik odsetkowy w trzecim kwartale zwiększył się o 108 proc. rok do roku i wyniósł 1,219 mld zł.

Rentowność kapitału własnego (ROE) wyniosła 27,9 proc., co oznacza wzrost o 32,5 pp. rok do roku. Z marżą odsetkową (NIM) na poziomie 6,16 proc. Alior Bank plasuje się na pozycji lidera w sektorze bankowym. Wskaźnik kapitałowy TCR wyniósł 16,68 proc.

Klienci indywidualni

W ostatnich tygodniach Alior Bank udostępnił wszystkim klientom usługę Alior Pay, z której wcześniej mogła korzystać, w ramach testów, wybrana grupa klientów Banku. W programie testowym do końca sierpnia uruchomiono ponad 4 tys. limitów kredytowych o wartości prawie 19 mln zł., a klienci skorzystali ze zwrotu środków i odroczenia ponad 55 tys. transakcji, z czego niemal 10 tys. zostało rozłożonych na raty. Alior Pay pozwala na zwrot środków za wykonane już transakcje bezgotówkowe zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych oraz ich odroczenie, podobnie jak w przypadku zleceń stałych, przelewów oraz wypłaty gotówki z bankomatów.

Bank, jako jeden z pierwszych, umożliwił klientom skorzystanie z Bezpiecznego Kredytu 2 proc. w ramach rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”. Jego elementem jest także Konto Mieszkaniowe, które pojawiło się w ofercie po starcie programu. Aktualnie Alior Bank obsłużył już ponad 18 tys. wniosków w ramach Bezpiecznego Kredytu 2 proc., a wolumen pozytywnych decyzji przekroczył 1,2 mld zł.

– W trzecim kwartale 2023 r. osiągnęliśmy doskonałe wyniki finansowe i wypracowaliśmy ponad 570 mln zł zysku netto. We wrześniu osiągnęliśmy najwyższy poziom sprzedaży wolumenu hipotek, przekraczając wartość 500 mln zł w skali jednego miesiąca, co jest wartością niespotykaną w historii Alior Banku. Jako organizacja włożyliśmy bardzo dużo pracy w osiągnięcie tego wyniku, począwszy od zaplanowania i przygotowania Banku na bezprecedensowy napływ wniosków kredytowych, odpowiednią kalibrację procesów biznesowych, po obsługę decyzji kredytowych i uruchomień. Za to dziękuję wszystkim pracownikom. Wierzę, że Alior Bank, jako zwinna organizacja, jest gotowy na wykorzystywanie szans pojawiających się na rynku, budując tym samym wartość dla akcjonariuszy – mówi Grzegorz Olszewski, prezes Zarządu Alior Banku.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w ostatnim kwartale osiągnęła niemal 1 mld zł. To o 125 proc. więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Udział rynkowy nowej sprzedaży wyniósł w omawianym kwartale 6,4 proc. a w samym wrześniu aż 7,4 proc. Portfel kredytów w tym segmencie wzrósł do 17 mld zł w porównaniu z 15,9 mld zł rok wcześniej.

Sprzedaż pożyczek gotówkowych w trzecim kwartale bieżącego roku osiągnęła wartość niemal 1,5 mld zł, to jest o 14 proc. więcej niż w trzecim kwartale 2022 r. Bank kontynuuje strategię rozwoju i zwiększania udziału sprzedaży w kanałach zdalnych, która w omawianym okresie wyniosła 53 proc. Portfel kredytów konsumpcyjnych zanotował wzrost kwartał do kwartału. Alior Bank jest jednym z liderów w tym sektorze a jego udział w rynku wynosi obecnie 10,8 proc.

Jako lider w segmencie consumer finance Alior Bank zanotował wzrost sprzedaży kredytów o 21 proc. zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rok do roku. Jest to po części wynikiem inicjatyw, jakie Bank podejmował wspólnie z partnerami w kanałach online oraz akcji promocyjnych w sklepach stacjonarnych i e-commerce. Dodatkowo, w procesie kredytowania online pojawiła się możliwość weryfikacji tożsamości poprzez konto bankowe.

Regularnie rośnie liczba rachunków „Konto Jakże Osobiste” – aktualnie bank obsługuje ich 732 tys. To o 20 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r. Rośnie również liczba klientów indywidualnych, obecnie jest ich 4,2 mln, a ponad 1 mln z nich to klienci mobilni. Liczba przelewów zleconych w aplikacji Alior Mobile wynosi 15,5 mln i jest o 25 proc. wyższa niż rok wcześniej. O prawie 30 proc. – do 558 tys. – wzrosła suma usług dodatkowych realizowanych w aplikacji (takich jak przejazdy autostradą czy zakup biletów). Ponad 40-proc. wzrost – do 17,1 mln – zanotowała także liczba transakcji BLIK.

Klienci biznesowi

Zgodnie z założeniami strategii „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”, Alior Bank konsekwentnie wzmacnia obecność w sektorze klienta biznesowego.

Nowy limit kredytowy w ujęciu rocznym wzrósł o 20 proc. Łącznie, w trzech kwartałach 2023 r., wyniósł 7,9 mld zł. Ponad trzykrotnie zwiększyła się sprzedaż produktów transakcyjnych. Wynika to z konsekwentnej realizacji strategii uproduktowienia. Zgodnie z danymi z Biura Informacji Kredytowej odnotowaliśmy wzrost udziału sprzedaży w rynku we wszystkich warstwach zaangażowań – w warstwie do 5 mln rośniemy ponad 2 razy szybciej niż rynek. Tempo wzrostu portfela pracującego jest 1,6 razy szybsze od rynkowego, w szczególności w warstwie zaangażowania 20-60 mln zł – tam tempo wzrostu Alior Banku jest ponad trzykrotnie bardziej dynamiczne niż u pozostałych uczestników rynku. Udział rynkowy portfela pracującego Alior Banku we wszystkich warstwach zaangażowań wynosi powyżej 5 proc. Systematycznie wzrasta również jakość portfela kredytowego. Saldo aktywów w procesie windykacji spadło o 17 proc. rok do roku. Z 16,10 proc. (na koniec drugiego kwartału) do 15,71 proc. (na koniec trzeciego kwartału) spadł wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL).

Obszar ryzyka i pozycja kapitałowa

Alior Bank od kilku lat konsekwentnie i skutecznie realizuje strategię poprawy jakości portfela kredytowego oraz jakości nowej sprzedaży czego efekty widać w dynamicznym spadku kosztów ryzyka oraz poziomu NPL.

W wyniku podjętych działań w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego, nastąpiła istotna poprawa profilu ryzyka kredytowego Alior Banku. Systematycznemu obniżeniu ulega udział kredytów niepracujących w portfelu oraz spada poziom rezerw na straty kredytowe tzw. koszty ryzyka. W trzecim kwartale 2023 r. poziom kosztów ryzyka wyniósł zaledwie 0,96 proc.

Było to możliwe dzięki skutecznym działaniom Banku w zakresie odzyskiwania oraz restrukturyzowania kredytów klientów korporacyjnych, istotnej poprawie jakości portfela we wszystkich segmentach biznesowych oraz wzrostowi udziału kredytów hipotecznych w portfelu. Z umiarkowanym optymizmem patrzymy w przyszłość. Spodziewamy się, że koszty ryzyka Grupy Alior Banku w 2023 r. nie powinny przekroczyć poziomu 1,1 proc., podobnych wyników oczekujemy w 2024 r. W średnim okresie spodziewamy się dalszej poprawy jakości naszego portfela kredytowego i stabilizacji kosztów ryzyka w okolicach 1 proc. – mówi Tomasz Miklas, wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za obszar ryzyka.

Stabilną i bezpieczną sytuację Alior Banku potwierdzają współczynniki kapitałowe: TIER I oraz TCR, które na koniec trzeciego kwartału wyniosły odpowiednio 15,86 proc. i 16,68 proc. Nadwyżka ponad minima regulacyjne wynosi: w przypadku wskaźnika TIER I 721 pb. (czyli 3,5 mld zł) a w przypadku wskaźnika TCR 603 pb. (czyli 2,9 mld zł).

Trzeci kwartał 2023 r. był kolejnym, w którym wzrosły współczynniki kapitałowe Grupy Alior Banku. Bardzo nas to cieszy. Rosnąca nadwyżka ponad wymogi regulacyjne zwiększa bezpieczeństwo banku oraz stwarza stabilne podstawy do dalszego dynamicznego rozwoju finansowania akcji kredytowej. Aby dodatkowo wzmocnić naszą pozycję kapitałową, planujemy zaliczyć wynik trzeciego kwartału 2023 r. do funduszy własnych. Pozwoli to zwiększyć współczynnik TCR o ok. 1,4 pp. – mówi Radomir Gibała, wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za finanse.

Grupa Alior Banku

Alior Bank osiągnął rekordowe wyniki w sprzedaży funduszy inwestycyjnych i bardzo dobre w produktach strukturyzowanych oraz usłudze doradztwa.

Podstawowe dane operacyjne:

 • Sprzedaż funduszy inwestycyjnych (brutto) wyniosła 1,1 mld zł, co oznacza wzrost o 212 proc. rok do roku.
 • Sprzedaż produktów strukturyzowanych (brutto) wyniosła 790 mln zł, co stanowi wzrost o 49 proc. rok do roku.
 • Aktywa w doradztwie indywidualnym osiągnęły 1,38 mld zł PLN, czyli wzrosły o 36 proc. rok do roku.

Alior TFI w ostatnim kwartale zanotował wysoki wzrost aktywów, zbliżony do wartości osiągniętej w poprzednim okresie. Wartość aktywów w zarządzaniu zbliża się do rekordowego poziomu z 2021 r. (tj. 1,54 mld zł). Napływy netto do funduszy wyniosły 205 mln zł. Największe napływy odnotowano w funduszach o niskim profilu ryzyka. Sprzedaż brutto w trzecim kw. wzrosła o 276 proc. rok do roku.

W perspektywie całego roku zmiana poziomu aktywów w zarządzaniu Alior TFI jest prawie trzykrotnie większa niż wzrost rynku. To skutek głównie wzrostu sprzedaży Alior TFI w ostatnich trzech kwartałach. Od początku 2023 r. aktywa urosły o 75 proc., podczas gdy rynek w tym samym okresie urósł o 20 proc., a bardziej zbliżony pod względem profilu aktywów rynek funduszy dłużnych krótkoterminowych urósł o 31 proc.

Portfel leasingu i pożyczek Alior Leasing utrzymywał się na koniec trzeciego kwartału na poziomie 6,0 mld zł (wzrósł od końca 2022 r. o ok. 3 proc.). Sprzedaż wyniosła 736 mln zł (co oznacza wzrost o 10 proc. kwartał do kwartału). Mijający okres to dla Alior Leasingu szósty z rzędu kwartał ze wzrostem sprzedaży kwartał do kwartału. W trzecim kwartale 2023 r. sprzedaż była o 31 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy Alior Banku w III kw. 2023 roku:

 • Przychody: 1,45 mld zł
 • Wskaźnik ROE: 27,9 proc.
 • Rynkowy udział portfela kredytów hipotecznych: 3,4 proc.
 • Udział rynkowy nowej sprzedaży: 6,4 proc.
 • Marża odsetkowa (NIM): 6,16 proc.
 • Poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR na koniec III kw. 2023 r. znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 721 pb. (3,5 mld zł) oraz 603 pb. (2,9 mld zł).
 • Poziom kosztów ryzyka (CoR): 0,96 proc.
 • Kredyty z utratą wartości (NPL): 9,39 proc.