Software Mansion przeznaczy ponad 10 mln zł na wypłatę dywidendy

Marcin Skotniczny, prezes Software Mansion
Marcin Skotniczny, prezes Software Mansion

Zarząd Software Mansion zarekomendował 10.156.397,61 zł z zysku netto za 2023 rok na wypłatę dywidendy. Rekomendowana dywidenda to 0,97 zł na akcję i jest większa o ponad 21% w stosunku do roku poprzedniego. Jej wysokość to prawie 92% procent zysku netto za 2023 rok. Data wypłaty dywidendy nie jest jeszcze znana.

— Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, znacznie lepszej niż mogłoby wynikać ze sprawozdania finansowego – mówi Marcin Skotniczny, Prezes Zarządu Software Mansion S.A. – Duża część kosztów przedstawionych w sprawozdaniu za 2023 jest wirtualna i wynika z programów motywacyjnych. Dodatkowo udało nam się osiągnąć sukces w jednym z projektów, dzięki czemu właśnie otrzymaliśmy tokeny StarkNet o wartości oscylującej między 6 a 9 milionów złotych, a drugie tyle otrzymamy przez kolejne dwa lata. Ten zastrzyk gotówki nie był uwzględniony w naszym modelu biznesowym i zapewni nam dodatkowe bezpieczeństwo związane z płynnością operacyjną na rok-dwa naprzód. W związku z tym chcemy wypłacić najwyższą formalnie możliwą kwoty dywidendy – limituje ją art. 396. KSH, nakazujący nam wpłacać 8% zysku netto na kapitał zapasowy.

Wypłata dywidendy odbędzie się według akcjonariatu uwzględniającego emisję akcji serii G oraz wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i B w ramach programów motywacyjnych w spółce i dotyczyć będzie 10 470 513 akcji.