FABRITY skupiło 192,5 tys. akcji własnych, wypłaci dywidendę

Tomasz Burczyński, prezes Fabrity Holding
Tomasz Burczyński, prezes Fabrity Holding

W skupie akcji własnych o charakterze dywidendowym, przy wysokiej redukcji zapisów (ponad 90%), spółka Fabrity Holding nabyła 192,5 tys. akcji, które reprezentują 7,83% kapitału zakładowego. Transakcji miała wartość 7,7 mln zł, a spółka zamierza dodatkowo wypłacić akcjonariuszom około 7 mln zł w formie tradycyjnej dywidendy.  

Cieszymy się z dużego zainteresowania ofertą, które pokazuje, że zadziałała formuła skupu o charakterze dywidendowym, równo traktująca wszystkich akcjonariuszy na jasnych zasadach. Tym samym zrealizowaliśmy uchwałę Walnego Zgromadzenia ze stycznia br., która była elementem dystrybucji zysków do akcjonariuszy. Oprócz przeprowadzonego skupu akcji zamierzamy wypłacić jeszcze dywidendę, aby łącznie do akcjonariuszy trafiło w tym roku zapowiedziane wcześniej około 15 mln zł. Uchwałę w sprawie finalnej kwoty dywidendy i terminu jej wypłaty podejmie najbliższe Walne Zgromadzenie komentuje Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Spodziewana łączna wypłata 15 mln zł za rok 2023 to w przeliczeniu około 6 zł na akcję. Z kolei za lata 2021-2022 trafiło do akcjonariuszy tytułem dywidendy łącznie 12,4 zł na akcję. Jest to efektem skutecznego rozwoju i dochodowości biznesów grupy oraz sprzedaży spółki Oktawave w czerwcu 2022. Tegoroczna dystrybucja środków do akcjonariuszy jest związana m.in. z sukcesem sprzedaży biznesów marketingowych we wrześniu zeszłego roku. Poza dynamicznie rosnącym software housem Fabrity (spółka zależna), w portfolio notowanej na GPW Fabrity Holding pozostaje też PerfectBot – czatbot nowej generacji, który komercjalizuje produkt oparty na rozwiązaniach sztucznej inteligencji (GPT). Poza tym, w lutym br. Grupa Fabrity Holding przejęła pakiet kontrolny w poznańskiej spółce Panda Group, specjalizującej się w rozwiązaniach e-commerce.

Rozliczony 25 kwietnia br. skup 192,5 tys. akcji własnych Fabrity Holding jest efektem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, jakie spółka wystosowała do akcjonariuszy 11 kwietnia br. Akcjonariusze mogli odpowiedzieć na zaproszenie spółki w dniach 15-22 kwietnia br. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji własnych było Biuro Maklerskie PKO BP.