Zarząd cyber_Folks zarekomendował WZA rekordową dywidendę

Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks
Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks, fot. materały prasowe

To może być najwyższa w historii dywidenda dla akcjonariuszy cyber_Folks. Zarząd spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu dystrybucję do akcjonariuszy całego jednostkowego zysku za 2023 r., który wyniósł 28 mln zł, w tym wypłatę dywidendy w wysokości 21,2 mln zł oraz skup akcji własnych o wartości 6,8 mln zł. Dywidenda przypadająca na jedną akcję ma wynieść 1,50 zł. To ponad 60 proc. wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej dywidendy. Proponowany skup akcji związany jest z realizacją istniejącego programu ESOP i może objąć nie więcej niż 48 tys. akcji. Cena skupu może wynieść nawet 141 zł za jedna akcję.

cyber_Folks regularnie dzieli się zyskiem z inwestorami. W 2023 roku akcjonariusze otrzymali łącznie 13,1 mln zł – w formie dywidendy w wysokości 0,93 zł na jedną akcję. Wiele wskazuje na to, że w tym roku całkowita kwota dystrybucji do akcjonariuszy będzie ponad dwa razy większa.

– Od początku naszej obecności na GPW dzielimy się zyskiem z akcjonariuszami. Dokładamy wszelkich starań, aby co roku przekazywana im kwota dywidendy była coraz wyższa, dlatego jako zarząd, rekomendujemy, aby praktycznie cały jednostkowy zysk netto za ub. rok, trafił właśnie do nich. – mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks.

Zarząd cyber_Folks zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę 21,2 mln zł na dywidendę, co oznacza 1,50 zł za jedną akcję. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą spółki, a ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy oraz skupu akcji własnych podejmą akcjonariusze.

– W minionym roku osiągnęliśmy rekordowe wyniki, które pozwalają nam dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Ponadto dotychczasowy spadek poziomu zadłużenia oraz planowane wpływy ze sprzedaży udziałów Profitroom, z której po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych oraz podatku, powinniśmy otrzymać ok. 83 mln zł wpływów netto, dają nam duży komfort do pełnej dystrybucji zysków jednostkowych za rok 2023 do akcjonariuszy. Rekomendowana dywidenda jest zgodna z przyjętą przez nas polityką dywidendową, która pozostanie niezmieniona. W kolejnych latach dywidenda powinna być coraz wyższa – dodaje Robert Stasik, wiceprezes cyber_Folks.

Zarząd proponuje WZA, aby pozostała część jednostkowego zysku netto za 2023 rok, w kwocie, 6,8 mln zł, została przeznaczona na skup nie więcej niż 48 tys. akcji własnych po cenie nie wyższej niż 141 zł. Skup miałby zostać zrealizowany do końca września 2024, a zakupione przez spółkę akcje przeznaczone głównie pod realizację istniejącego programu ESOP.

– Cena w skupie determinuje wycenę cyber_Folks na poziomie 2 mld zł, to 20 proc. powyżej obecnej wyceny. Mocno wierzymy, że konsekwentna realizacja naszej strategii sprawi, że nasz biznes wciąż będzie dynamicznie rósł, a beneficjentami tych wzrostów będą nasi akcjonariusze. Warto dodać, że historycznie, za każdym razem skupy akcji okazały się bardzo zyskowne dla Spółki. W roku 2019 skup przeprowadziliśmy po cenie 25 zł, a w roku 2022 po cenie 50 zł za akcję. Obecny kurs rynkowy akcji to blisko 120 zł, a proponowana cena skupu to maksymalnie 141 zł. Liczymy, że także w tym przypadku operacja będzie zyskowna dla Spółki. – dodaje Robert Stasik.

W 2023 roku Grupa cyber_Folks wypracowała 480 mln zł przychodów, a skorygowana EBITDA wyniosła 141,3 mln zł. W tym okresie zysk netto wyniósł 87,4 mln zł i był ponad 2-krotnie wyższy niż rok wcześniej. Dynamiczny wzrost biznesu spółki oraz rekordowe wyniki finansowe to zasługa rozbudowanego portfolio produktów i mocnej pozycji na rynkach międzynarodowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.