Grupa PMPG Polskie Media osiągnęła 47,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży w 2023 r.

Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media
Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media

PMPG Polskie Media, holding mediowy notowany na głównym parkiecie warszawskiej giełdy, opublikował wyniki za 2023 rok. Grupa wygenerowała 47,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży,
a EBITDA oraz zysk netto osiągnęły wartość kolejno 2,6 i 2,4 mln PLN. Zarząd grupy pod koniec zeszłego roku podjął decyzję o utworzeniu odpisu na udziały i pożyczki w spółce zależnej B8 International z siedzibą w Szwajcarii, co ma być pierwszym krokiem w porządkowaniu struktury Grupy. Chce ona zakończyć prowadzenie działalności w obszarach nie będących zgodnymi z nową strategią, która ma zostać opublikowana do końca I półrocza br.

– Aktualnie intensywnie pracujemy nad finalizacją strategii rozwoju, której szczegóły zamierzamy przedstawić do końca czerwca tego roku. Niemniej jednak, już teraz podejmujemy konkretne kroki mające na celu oczyszczenie struktury Grupy oraz zakończenie działalności w obszarach, które nie wspierają naszej długoterminowej wizji. Z tego powodu w grudniu 2023 roku utworzyliśmy odpisy na udziały i pożyczki w spółce B8 International na kwotę blisko 4 mln PLN. Jest to krok, który pozwoli nam się skoncentrować na kluczowych obszarach działalności Grupy i zapewnić jej stabilność oraz spójność – komentuje Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media.

W ubiegłym miesiącu Grupa poinformowała o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, którego efektem będzie publikacja nowej strategii. Ma ona zakładać dalszą transformację Grupy i skupienie się na budowaniu zdywersyfikowanego portfolio dóbr cyfrowych, wytwarzanych w oparciu o jej własne zasoby jak i nabywane poprzez inwestycje, w tym także na zasadzie transakcji media for equity. PMPG Polskie Media chce także skupić się na mocniejszym rozwoju Orlego Pióra oraz AWR Wprost, co ma zostać zrealizowane przy pomocy zewnętrznych inwestorów.

Widzimy wiele możliwości na dalszy rozwój Grupy. Chcemy poszerzać grupę docelową naszych dwóch wiodących serwisów – dorzeczy.pl oraz wprost.pl, m.in. poprzez uruchamianie nowych formatów. Zauważamy także duży potencjał w związku z inwestycjami typu media for equity, które będą uzupełnieniem naszej obecnej działalności inwestycyjnej – dodaje Katarzyna Gintrowska.

PMPG Polskie Media historycznie ma już na swoim koncie udane tego typu przedsięwzięcia. Przykładem jest RedDeer.Games – jeden z czołowych wydawców gier indie, który regularnie pojawia się na czele rankingów sprzedaży, a jego wartość stale wzrasta. Spółka obecnie kładzie duży nacisk na prace nad swoim największym projektem „Zły – The Evil One”, który ma być jej pierwszą produkcją typu AA, a przychody uzyskane z tego tytułu mają pozwolić studiu znacząco przeskalować swoją działalność. PMPG posiada pakiet około 20% udziałów w tej inwestycji.