Bank Pekao organizuje emisję obligacji za 1 mld zł dla KGHM Polska Miedź

PEKAO DWA

Bank Pekao S.A. organizuje kolejną emisję obligacji polskiego giganta KGHM Polska Miedź S.A. Na polski rynek skierowane zostały 7-letnie papiery o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, w ramach programu emisji do maksymalnej kwoty 4 mld zł.

Obligacje zostały wyemitowane 26 czerwca 2024 r., a datę wykupu określono na 26 czerwca 2031 r. Oprocentowanie papierów będzie równe stawce 6-miesięcznego WIBOR-u, powiększonej o 125 punktów bazowych marży. Oferta obligacji była skierowana do wybranych inwestorów instytucjonalnych, będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Po pięciu latach nieobecności KGHM powraca na lokalny rynek kapitałowy w wielkim stylu, plasując obligacje o długim tenorze, benchmarkowej kwocie i z bardzo atrakcyjną marżą, a jednocześnie pozostawiając inwestorów z apetytem na kolejne emisje – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.

Cieszymy się, że po raz kolejny możemy aktywnie zaangażować się w pozyskanie finansowania dla polskiego giganta KGHM i mamy nadzieję na kolejne wspólne transakcje –dodaje Beata Frankiewicz-Boniecka, dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Banku Pekao.

Bank Pekao pełnił rolę współorganizatora i dealera emisji. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu GPW w ramach Catalyst najpóźniej 31 sierpnia 2024 r.

KGHM Polska Miedź to jeden z największych w Europie producentów miedzi i jeden
z globalnych liderów w wydobyciu srebra. Spółka prowadzi projekty górnicze na trzech kontynentach. W 2023 roku skonsolidowane przychody KGHM wyniosły 33,5 mld zł.