Akcjonariusze PTWP zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 4,69 zł na akcję

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP
Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki PTWP zdecydowało o przeznaczeniu 5,8 mln zł zysku za 2023 r. na wypłatę dywidendy. Oznacza to wypłatę 4,69 zł brutto na jedną akcję. Wysokość dywidendy jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu PTWP SA. Przy obecnym kursie wynoszącym 69 zł daje to stopę dywidendy w wysokości 6,8 proc. W ubiegłym roku Grupa wypracowała łącznie 87,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, EBITDA wyniosła 6,6 mln zł, a zysk brutto osiągnął poziom 4,9 mln zł.

Od lat regularnie dzielimy się zyskami z akcjonariuszami, co wzmacnia stabilność i atrakcyjność naszej firmy na rynku kapitałowym. Nasze zobowiązanie do wypłaty dywidend świadczy o dobrej kondycji finansowej PTWP. Regularne wypłaty dywidend pokazują, że nasze działania przynoszą realne korzyści. Zaufanie inwestorów jest dla nas bezcenne, ponieważ stanowi podstawę długoterminowej współpracy, chcemy premiować zaufanie naszych inwestorów – mówi Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP.

PTWP regularnie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Za lata 2021-2023 spółka wypłaciła już niemal 16 mln zł dywidendy.

W środę 26 czerwca br. akcje spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA (PTWP) zadebiutowały na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu debiutu spółka odnotowała wysoki obrót na akcjach, wynoszący 3636 szt. – był to jednocześnie najwyższy dzienny obrót w ostatnich 12 miesiącach. Przeniesienie notowań z NewConnect na rynek główny GPW odbyło się bez emisji nowych akcji.