8/10 Polaków planuje wyjazd wypoczynkowy w trakcie wakacji. Co 3 planuje podróż za granicę

wakacje lot samolot

Coraz więcej Polaków wyraża optymizm w kwestii finansów osobistych. Chociaż nadal większość konsumentów spodziewa się wzrostu cen najczęściej kupowanych produktów, to jednocześnie już 50 proc. Polaków deklaruje posiadanie pieniędzy na koniec miesiąca. Zbliżający się sezon letni to dla większości z nas okres wyjazdów wypoczynkowych. Czterech na dziesięciu uczestników badania “Consumer Signals” firmy doradczej Deloitte planuje w trakcie urlopu pobyt w hotelu, a połowa ankietowanych na wakacje zamierza pojechać pociągiem.

55. odsłona badania Deloitte Consumer Signals została przeprowadzona pod koniec maja b.r. Jednym z weryfikowanych obszarów były preferencje konsumenckie związane ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym. Podobnie jak w ubiegłym roku, planujący wyjazd wypoczynkowy stanowią ok. 80 proc. badanych. Co czwarty z nas urlop chce spędzić z bliską osobą, a 23 proc. planuje w tym czasie wizytę w miejscach historycznych i kulturowych.

Z planów urlopowych najczęściej rezygnujemy ze względów finansowych. 73 proc. z osób, które nie wybierają się na urlop, jako główną przyczynę takiej decyzji wskazało brak środków. Stanowi to jednak o 7 p.p. mniejszy odsetek niż w roku ubiegłym. 22 proc. osób (+ 5 p.p. r/r) z tej grupy stwierdziło, że pieniądze, jakie przeznaczyłaby na urlop, zamierza wykorzystać w innym celu.

Zdecydowani na wyjazd wypoczynkowy najczęściej wybierają się do miejsc położonych daleko od miejsca zamieszkania (31 proc. odpowiedzi). 23 proc. przedstawicieli tej grupy (- 3 p.p. r/r) wyszukuje niskobudżetowe okazje i do nich dostosowuje swoje plany wakacyjne, natomiast 13 proc. (-1 p.p. r/r) kieruje się przede wszystkim chęcią odwiedzenia danego miejsca.

Miesiące letnie to dla Polaków tradycyjnie czas urlopu wypoczynkowego. Co istotne, w tym roku znacząco zmniejszył się odsetek rezygnujących z wypoczynku ze względów finansowych. Jednocześnie coraz więcej osób środki, jakie wydałoby na urlop, planuje przeznaczyć na inne cele, np. wakacyjny remont. Może to oznaczać, że część polskich konsumentów wakacje planuje poza szczytowym sezonem – mówi dr Aleksander Łaszek, starszy menadżer, zespół ds. analiz ekonomicznych, Deloitte.

28 proc. wszystkich polskich ankietowanych w ramach urlopu wybiera się w zagraniczną podróż samolotem (+3 p.p. r/r). Najpopularniejszym wakacyjnym środkiem transportu pozostaje jednak pociąg, którym przemieszczać się zamierza co drugi badany. Jeśli chodzi o nocleg, najchętniej wybieramy hotel (42 proc., +2 p.p. r/r), drugą w kolejności opcją jest wynajem apartamentu lub domku wakacyjnego (33 proc., +3 p.p. r/r).

Rosnący optymizm Polaków, choć niepokój jest nadal mocno widoczny

Nastroje Polaków dotyczące indywidualnej sytuacji finansowej poprawiły się w porównaniu z poprzednią edycją badania. Osoby deklarujące posiadanie pieniędzy na koniec miesiąca stanowią 50 proc. ankietowanych (o 3 p.p. więcej niż miesiąc wcześniej). Do 29 proc. (-2 p.p. m/m) spadł odsetek obawiających się o swoją zdolność do regulowania bieżących płatności. 42 proc. Polaków wskazuje na pogorszenie indywidualnej sytuacji finansowej, co oznacza spadek o 2 p.p. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Coraz mniej osób obawia się także o stan swoich oszczędności – obecnie stanowią oni 36 proc. badanych (-2 p.p. m/m). O 3 p.p. wzrósł z kolei odsetek oczekujących poprawy osobistej sytuacji finansowej w trakcie najbliższego roku. Na niezmienionym poziomie pozostaje odsetek osób, których nie stać na niespodziewane wydatki (52 proc.). Spodziewający się wzrostu przychodów lub pozostania ich na obecnym poziomie stanowią z kolei 48 proc. wszystkich badanych ( -2 p.p. m/m). Niezmiennie trzech na czterech Polaków przewiduje wzrost cen najczęściej kupowanych produktów.

Zbadano również oczekiwania respondentów w zakresie zmian cen poszczególnych kategorii produktów. Wzrost cen żywności i napojów przewiduje 69 proc. polskich konsumentów, czyli o 4 p.p. mniej niż miesiąc wcześniej. O 2 p.p., do poziomu 71 proc., spadł odsetek zakładających podwyżki cen paliw. 66 proc. (-3 p.p. m/m) ankietowanych spodziewa się wyższych cen alkoholu i papierosów. Mniej optymistyczne nastroje widać w prognozach dotyczących opłat za media domowe (których wzrost przewiduje 80 proc. Polaków, +4 p.p. m/m) oraz odzież (61 proc., +1 p.p. m/m). Na niezmienionym poziomie pozostaje odsetek zakładających wyższe ceny w restauracjach (73 proc.).

Niepokoje dotyczące cen dotyczą nie tylko Polski, ale również innych krajów. Największy odsetek respondentów obawiających się dalszych wzrostów cen najczęściej kupowanych produktów i usług odnotowano w Australii (85 proc.), Portugalii (84 proc.), Hiszpanii (82 proc.) i RPA (81 proc.). Na drugim krańcu zestawienia znajdują się: Korea Południowa (65 proc.), Arabia Saudyjska (63 proc.), Japonia (62 proc.) oraz Chiny (39 proc.).

Poprawiający się wskaźnik optymizmu polskich konsumentów w kwestii finansów osobistych z pewnością stanowi dobrą wiadomość dla branży turystycznej i szerzej dla branży konsumenckiej. Spadający odsetek osób obawiających się o zdolność do regulowania bieżących płatności może sugerować, że polscy konsumenci mogą w najbliższym czasie nieco luźniej podchodzić do kwestii wydatków, np. podczas wakacji. Z drugiej strony niemal trzy czwarte badanych jest świadomych możliwego wzrostu cen w restauracjach. Polscy turyści wiedzą więc, że wakacyjna wizyta w lokalu gastronomicznym może stanowić niemały wydatek – mówi Anna Rączkowska, partner w dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte.

O badaniu

Najnowsza wersja badania została przeprowadzona na przełomie maja i czerwca 2024 r. Była to 55. edycja przeprowadzona globalnie i 46., w której wzięli udział konsumenci z Polski. W sumie eksperci Deloitte przebadali mieszkańców 20 krajów, oprócz Polski byli to obywatele: Arabii Saudyjskiej, Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Holandii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Indii, Japonii, Korei Południowej, Meksyku, Portugalii, RPA, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.