Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW wyłoniło Radę Nadzorczą na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wybrało skład Rady Nadzorczej GPW na nową kadencję. Radę Giełdy tworzą: Paweł Homiński, Waldemar Markiewicz, Piotr Prażmo, Wiesław Rozłucki, Małgorzata Rusewicz, Iwona Sroka oraz Katarzyna Szwarc.

  • Rada Nadzorcza GPW składa się z maksymalnie siedmiu osób
  • Kadencja Rady Giełdy trwa trzy lata

27 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wybrało siedmioosobowy skład Rady Giełdy na nową, trzyletnią kadencję. Do Rady Giełdy zostali powołani:

  • Paweł Homiński
  • Waldemar Markiewicz
  • Piotr Prażmo
  • Wiesław Rozłucki
  • Małgorzata Rusewicz
  • Iwona Sroka
  • Katarzyna Szwarc

Nowa wspólna kadencja Rady Giełdy rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.