Reklamodawcy jednoczą się w walce ze śladem węglowym: powstają standardy pomiaru emisji CO2 dla reklam

cel marketing decyzje

Organizacja zaproponowała zestaw standardów mający na celu ujednolicenie pomiaru śladu węglowego reklam w kanałach cyfrowych, telewizyjnych, drukowanych, audio, outdoorowych i kinowych. Inicjatywa ta, wspierana przez czołowych reklamodawców, największe grupy holdingowe w branży reklamowej, głównych właścicieli mediów i firmy technologiczne, stanowi znaczący krok w kierunku ujednolicenia pomiaru emisji dwutlenku węgla w branży.

Pod kierownictwem World Federation od AdvertaiserOrganizacja zaproponowała zestaw standardów mający na celu ujednolicenie pomiaru śladu węglowego reklam w kanałach cyfrowych, telewizyjnych, drukowanych, audio, outdoorowych i kinowych. Inicjatywa ta, wspierana przez czołowych reklamodawców, największe grupy holdingowe w branży reklamowej, głównych właścicieli mediów i firmy technologiczne, stanowi znaczący krok w kierunku ujednolicenia pomiaru emisji dwutlenku węgla w branży. Pod kierownictwem World Federation od Advertaisers (WFA) i Global Alliance for Responsible Media (GARM) opracowano wzory pomiaru dla mediów telewizyjnych, cyfrowych i outdoorowych, które stanowią 81% globalnych wydatków reklamowych. Ułatwi to zbieranie danych i zapewni narzędzia do monitorowania wdrożenia i skuteczności standardów. Kolejne etapy prac obejmą pozostałe kanały reklamowe, transfer danych emisji między kupującymi a sprzedającymi oraz weryfikację danych. Wprowadzenie wspólnych standardów ma pomóc branży reklamowej w zmniejszeniu jej śladu węglowegos (WFA) i Global Alliance for Responsible Media (GARM) opracowano wzory pomiaru dla mediów telewizyjnych, cyfrowych i outdoorowych, które stanowią 81% globalnych wydatków reklamowych. Ułatwi to zbieranie danych i zapewni narzędzia do monitorowania wdrożenia i skuteczności standardów. Kolejne etapy prac obejmą pozostałe kanały reklamowe, transfer danych emisji między kupującymi a sprzedającymi oraz weryfikację danych.

Wprowadzenie wspólnych standardów ma pomóc branży reklamowej w zmniejszeniu jej śladu węglowego.