Zastrzeżenia prawne

Wydawca CEO.com.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone, w niektórych serwisach, systemy rejestracji i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu użyteczności portalu CEO.com.pl dodatkowych funkcjonalności: komentarzy, opinii, recenzji, itp. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Za treści generowane przez użytkowników (user generated content) odpowiedzialność zgodnie z polskim prawem ponosi użytkownik, który je zamieścił. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów opublikowanych przez użytkownika i przechowywanych na stronach serwisu CEO.com.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z serwisu, w tym w szczególności za zamieszczone treści naruszające prawo bądź prawa osób trzecich (informacje prasowe, ilustracje, prezentacje, multimedia). Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach serwisu CEO.com.pl.

Informacje przedstawione w serwisie CEO.com.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Serwis CEO.com.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika. Serwis zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie CEO.com.pl oraz za informacje pochodzące od osób trzecich.

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi „Rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Treści zawarte w serwisie CEO.com.pl nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy nie prezentując konkretnej wyceny instrumentów finansowych oraz nie określając dokładnie ryzyka inwestycyjnego. Serwis CEO.com.pl oraz jego autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury treści w nim zawartych. Każdy widz i czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.