Jarosław Dominiak i Kamil Gemra dołączają do Rady Nadzorczej JRH

January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI
January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI

Walne Zgromadzenie JRH powołało w skald Rady Nadzorczej spółki dwóch nowych członków, ekspertów rynku kapitałowego, Jarosława Dominiaka, założyciela i Prezesa Zarządu największej polskiej organizacji inwestorskiej – Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Kamila Gemrę, uznanego doradcę ds. rynku kapitałowego i relacji inwestorskich, doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów i nauczyciela akademickiego na SGH.

JRH niedawno zadebiutował na głównym rynku GPW, przenosząc się po 12 latach z NewConnect. W związku z tym spółka opublikowała nową strategię, która obok planów inwestycyjnych i rozwijania portfela spółek zakłada zaangażowanie w zarządzanie firmą kolejnych kompetentnych osób, które wzmocnią szeroko rozumiany zespół JRH. Pierwszym etapem było dołączenie do Partnerów JRH Macieja Zientary, przedsiębiorcy z dużymi sukcesami i doświadczeniem. Dokonane zmiany w Radzie Nadzorczej uzupełniają jej skład o ekspertów i praktyków wyspecjalizowanych w zakresie rynku kapitałowego.

– Zgodnie z naszymi założeniami chcemy uzupełniać kompetencje w naszej spółce, dzięki wzmocnieniu Rady Nadzorczej pozyskujemy osoby z ogromnym doświadczeniem na rynku kapitałowym. Ważne jest też włączenie kolejnych niezależnych członków do naszej Rady Nadzorczej, którzy maja ugruntowana pozycję i wniosą świeże, zewnętrzne, spojrzenie do zarządzania JRH. Chcemy aby JRH było najszybciej rosnącą firmą inwestycyjną w CEE i osiągniemy to m.in. dzięki współpracy z takimi osobami – deklaruje January Ciszewski, główny akcjonariusz i Prezes JRH.

– JRH to projekt bezdyskusyjnie dynamiczny i ambitny. Spółka już dziś posiada ciekawy portfel inwestycyjnym i budzi bardzo duże zainteresowanie inwestorów. Udział w Radzie Nadzorczej JRH będzie dla mnie okazją do współpracy z zespołem JRH, w tym w szczególności „spiritus movens” całego projektu – Januarym Ciszewskim – powiedział Jarosław Dominiak, nowy członek Rady Nadzorczej JRH, Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

– Dziękuję za zaufanie i włączenie mnie do Rady Nadzorczej spółki. Będę wspierał działania zarządzających ogłoszone w nowej strategii i myślę, że JRH będzie się dynamicznie rozwijać. Cieszę się, że będę mógł mieć swój udział w tym rozwoju – powiedział dr Kamil Gemra, nowy członek Rady Nadzorczej JRH.