Wyższa, ostateczna cena w wezwaniu na akcje spółki Brand 24

gpw giełda

Semrush, za pośrednictwem Prowly.com, do której należy 57,58% akcji Brand 24, podwyższa cenę w wezwaniu na wszystkie pozostałe akcje Brand 24 do 47,0 zł z 45,5 zł. „To nasza ostateczna propozycja. Nie będzie kolejnego podwyższenia ceny w wezwaniu” – powiedział Eugene Levin, prezes Semrush.

„Jako strategiczny inwestor Brand 24, dokładnie przeanalizowaliśmy informacje płynące z rynku i zdecydowaliśmy się podnieść cenę oferowaną za pozostałe akcje spółki. Uważamy, że podwyższona oferta jest atrakcyjna cenowo i daje akcjonariuszom mniejszościowym możliwość natychmiastowego spieniężenia ich inwestycji. Nasza oferta jest ostateczna i nie będzie dalszych zmian ceny” – powiedział Eugene Levin.

Semrush uważa, że oferowana cena odpowiada wartości godziwej Brand 24, co zostało potwierdzone zarówno poprzez wewnętrzną wycenę, jak i niezależnego eksperta zatrudnionego przez Zarząd Brand 24, firmę TS Partners. Obie analizy wskazywały na wartość godziwą na poziomie nieprzekraczającym 45,5 zł za akcję. Dotychczasowi wiodący akcjonariusze Brand 24, w tym Prezes Zarządu, sprzedali swoje akcje po 43,24 zł (po uwzględnieniu mechanizmu earn-out, który może, ale nie musi, zostać wypłacony w przyszłości), a więc po cenie niższej niż proponowana przez Semrush pozostałym inwestorom.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Brand 24, Prowly.com zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowany jako oferta lub propozycja nabycia akcji, ani też jako rekomendacja dotycząca decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Brand 24 S.A., ogłoszonego 28 maja 2024 roku przez Prowly.com sp. z o.o. („Wezwanie”) za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Dokument Wezwania (wraz z jego ewentualnymi późniejszymi zmianami) jest jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji na temat warunków Wezwania oraz jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym procesu Wezwania. Jednocześnie Wezwanie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Prowly.com sp. z o.o. podmiotów należących do jej grupy kapitałowej ani Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.