Bio Planet zamyka pierwszy kwartał ze wzrostem przychodów i na dobrym plusie

Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.
Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

Bio Planet S.A podsumowuje pierwszym kwartał 2024 roku, w którym Spółka ponownie poprawiła wyniki. Pozycja Firmy sukcesywnie umacnia się, między innym dzięki decyzjom o inwestycjach i konsolidacji rynku rozpoczętej w 2023 roku. W pierwszym kwartale przychody Bio Planet wyniosły 77,1 mln zł i były o 12 % wyższe niż w pierwszym kwartale 2023 roku, kiedy wyniosły 69,0 mln zł. Spółka wprowadziła do oferty ponad 300 nowych pozycji pochodzących od stałych partnerów, a także pod przejętą marką NaturaVena. W opinii Bio Planet zwiększenie asortymentu pozytywnie wpłynie na sprzedaż w nadchodzących miesiącach.

„Początek 2024 roku oceniamy pozytywnie. Po raz kolejny powiększyliśmy sprzedaż o 12% r/r, osiągając tym samym przychody na poziomie ponad 77 mln, w porównaniu z 69 mln w roku poprzednim. W realizacji dobrych wyników w kolejnych miesiącach powinien pomóc nam niski kurs euro. Utrzymanie się waluty na podobnych do obecnych poziomach będzie miało dodatni wpływ na przyszłe wyniki Spółki ze względu na dużą liczbę towarów i surowców kupowanych przez Spółkę zagranicą” – mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

Przychody netto ze sprzedaży Spółki w I kwartale 2024 roku wzrosły o 10,7 % w porównaniu do I kwartału w roku ubiegłym, zaś koszty wzrosły o 11,8 %. Zysk netto Spółki za I kwartał 2024 roku był o 2,1 % niższy niż osiągnięty w analogicznym okresie w roku 2023. Największy wpływ na niższy wzrost zysku miały rosnące koszty związane z wynagrodzeniami i usługami obcymi.

„Na początku 2024 roku najważniejszą decyzją jaką podjęliśmy było podpisanie z Santander Bank Polska S.A., umowy o kredyt, który został przeznaczony na wcześniejszą spłatę
3 kredytów inwestycyjnych. Konsolidacja ma na celu optymalizację rat kredytowych i osiągnięcie lepszych parametrów w wynikach finansowych Spółki” –
mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

Dobre wyniki i coraz mocniejsza pozycja rynkowa motywują do podejmowania kolejnych działań. Najważniejszym celem Spółki na najbliższe miesiące jest optymalizacji pracy magazynu i udoskonaleniu usług dropshippingowych. W opinii Zarządu te działania w dłuższej perspektywie przełożą się na poprawę rentowności Spółki.

Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 8,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże. Od 2007 roku produkty Bio Planet S.A. posiadają certyfikat AGRO BIO TEST, który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio).