KGHM Polska Miedź S.A. to globalna firma, która od ponad 50 lat prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. KGHM jest jednym z czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie. Posiada geograficznie zdywersyfikowane portfolio projektów górniczych. Aktywa zlokalizowane są na trzech kontynentach – w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. KGHM jest jednym z największych i najbardziej znaczących przedsiębiorstw w polskiej gospodarce.