Mieszkanie na start – wzrost cen nieruchomości w 2024 roku

W 2024 roku rynek nieruchomości nadal będzie charakteryzował się wzrostem cen, napędzanym częściowo przez nowy program rządowy Mieszkanie na start. Ten trend jest kontynuacją polityki rządu, która w przeszłości już wpływała na ceny nieruchomości, lecz z wstępnych założeń wynika, że wpływ nowego programu na dodatkowy popyt i obciążenia dla podatników będzie mniejszy niż w przypadku programu „Bezpieczny kredyt 2%”.

Mieszkanie na start – nowy rządowy program mieszkaniowy

Rządowy program, który ma zastąpić „Bezpieczny kredyt 2%”, wejdzie w życie w połowie 2024 roku. Będzie on oferował preferencyjne oprocentowanie kredytów na zakup pierwszego mieszkania, jednak wyłączony z niego zostanie segment osób najlepiej zarabiających. To strategiczne podejście ma na celu skierowanie wsparcia do osób, które bez dopłat stać byłoby na kredyt, co ma być regulowane przez progi dochodowe ustalone przez ministerstwo.

Koszty i skutki dla budżetu

W porównaniu do poprzedniego programu, nowa inicjatywa ma być mniejszym obciążeniem dla budżetu państwa. Szacuje się, że w pierwszym roku działania programu, jego koszt wyniesie pół miliarda złotych, generując 50 tysięcy preferencyjnych kredytów. Pomimo tych założeń, istnieje niepewność co do realności tych przewidywań, szczególnie w świetle doświadczeń z „Bezpiecznym Kredytem 2%”.

Wpływ na ceny nieruchomości

Kuba Karliński, założyciel spółki Magmillon i autor książki „Zarabiajmy na nieruchomościach”, prognozuje, że w 2024 roku wzrost cen mieszkań może się utrzymać na poziomie 8-10%. Jest to mniej niż potencjalne wzrosty, które mogłyby wynikać z ponownego wprowadzenia dużego strumienia taniego pieniądza na rynek.

Kwalifikacje do programu

Maksymalne miesięczne zarobki brutto kwalifikujące do programu zostały ustalone w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, zaczynając od 10 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa, aż do 33 tys. zł dla pięcioosobowego. Kwoty preferencyjnych kredytów także będą się różnić w zależności od wielkości rodziny, dochodząc do 500 tys. zł dla gospodarstwa czteroosobowego.

Perspektywy inwestycyjne

Inwestowanie w nieruchomości w 2024 roku nadal będzie atrakcyjną opcją, szczególnie w kontekście ochrony przed inflacją, która w 2023 roku przekroczyła 11%. Szczególnie korzystne mogą okazać się inwestycje w mniejsze mieszkania, biorąc pod uwagę, że czynsze wzrosły w niektórych miastach nawet o 20% w 2023 roku. Brak dostępnych mieszkań do wynajęcia na rynku stanowi dodatkowy argument przemawiający za tego typu inwestycjami.