Nadchodzi rekord na rynku obligacji korporacyjnych

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

Tylko przez pierwsze 3 miesiące 2024 roku inwestorzy zainwestowali ponad połowę tego, co w całym 2023. Emitenci pozyskali z obligacji już 760,5 mln zł. Kwota robi wrażenie, ale jeszcze bardziej imponuje popyt zgłoszony w tych emisjach – wyniósł  on aż 1,88 mld zł.

Wysokie zainteresowanie inwestorów poskutkowało wysokimi redukcjami – ich średni poziom sięgnął blisko 50 proc. Zwiastuny rekordowych wyników rynku widać też w liczbie emisji. W pierwszym kwartale 2024 roku przeprowadzono ich 17 – wobec 37, jakie odbyły się w całym ubiegłym roku.

  Emitent Wartość emisji Oprocentowanie Tenor (lata) Data Wielkość zapisów (mln) Redukcja (proc.) Liczba Inwestorów
1 GPM Vindexus 21,8 6,00%+WIBOR3M 3 styczeń 74,22 70,70 1154
2 PragmaGo 25 5,15%+WIBOR3M 3 styczeń 53,77 53,50 815
3 Ghelamco 125 5,00%+WIBOR6M 4 styczeń 366,68 66,00 1604
4 Kredyt Inkaso 20 5,50%+WIBOR3M 4 styczeń 71,05 71,85 947
5 Kruk (EUR) 10M EUR 43,43 4,00%+EURIBOR3M 5 styczeń 99,12 56,19 457
6 Kruk 60,47 4,00%+EURIBOR3M 5 luty 86,03 29,70 449
7 Olivia Fin 30,23 5,30%+EURIBOR3M 3,5 luty 36,63 17,45 106
8 Ronson 60 3,85%+WIBOR6M 3,5 luty 155,00 61,26 1074
9 Echo Investment 70 4,00%+WIBOR6M 4 luty 193,28 64,00 1074
10 Kruk 70 4,00%+WIBOR6M 5 luty 284,25 75,37 2244
11 Echo Investment 70 4,00%+WIBOR6M 4 luty 157,61 56,00 795
12 PCC Rokita 25 2,80%+WIBOR3M 5,25 marzec 86,43 71,07 1042
13 Cavatina Holding 21,65 6,00%+WIBOR6M 3,5 marzec 25,86 16,29 198
14 Arche 21,5 4,40%+WIBOR3M 3 marzec 21,66 0,77 225
15 Victoria Dom 50 5,25%+WIBOR6M 3 marzec 85,43 47,29 867
16 Kredyt Inkaso 21,50 5,20%+EUBIRBOR3M 4 marzec 25,42 15,40 232
17 PragmaGo 25 5,00%+WIBOR3M 3 marzec 59,30 57,83 1101
Średnia             48,9 846
Suma   760,587       1881,731   14384

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne (kurs euro z dnia 29.03.2024r.: 4,301, 29.02.2024r.: 4,319, 31.01.2024 r.: 4,343).

Niezaspokojony apetyt inwestorów

W minionym kwartale było zarówno sporo mniejszych emisji, oscylujących między 20-25 mln zł, jak  i sięgających (lub nawet przekraczających) 100 mln zł. Finansowa spółka GPM Vindexus, przy emisji na niecałe 22 mln zł, zebrała zapisy na 74 mln zł. Redukcja wyniosła ponad 70 proc. Podobnie w przypadku emisji PCC Rokita. Przy emisji na 25 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na 86 mln zł. Porównywalnym zainteresowaniem cieszyły się emisje PragmaGo czy Kredyt Inkaso.

Ale inwestorzy dopisywali nawet w większych emisjach, które także kończyły się dużymi redukcjami.  Koronnym przykładem jest tutaj Ghelamco, rekordzista pierwszego kwartału – spółka przy emisji na 125 mln zł zebrała od inwestorów popyt na ponad 365 mln zł. Na drugim miejscu uplasował się Kruk, który przy emisji na 70 mln zł, skusił inwestorów do zapisów na prawie 285 mln zł. Warto wspomnieć również dwie emisje Echo Investment po 70 mln zł każda – zgłoszony popyt to odpowiednio 193 mln zł i 157 mln zł. Stawkę zapisów na ponad 100 mln zł zamyka deweloper Ronson, który przy emisji na 60 mln zł odnotował 61-procentową redukcję zapisów, opiewających na kwotę 155 mln zł.

Tysiące chętnych na obligacje

W 17 emisjach publicznych wzięło udział ponad 14 tysięcy osób. To oznacza, że średnio każda emisja przyciągnęła 846 inwestorów. Najwięcej – 2244 – zapisało się na emisję Kruka. Zainteresowanie rynkiem obligacji korporacyjnych nie słabnie, a dodatkowo następuje niejako samospełniająca się przepowiednia. Inwestorzy, obserwując rynek i zakładając duży popyt na określone papiery, mogą składać wyższe zapisy „uwzględniające” zakładane przez nich redukcje. W efekcie wpływają tym samym na jeszcze wyższe ich poziomy.

Bardzo duży popyt na obligacje korporacyjne, zgłaszany w emisjach publicznych, występuje również wśród inwestorów instytucjonalnych. Do funduszy obligacji korporacyjnych od początku tego roku napłynęło netto ponad 2 mld zł, przy ponad 10 mld zł łącznych napływów do funduszy dłużnych – a spora część środków funduszy inwestycyjnych jest lokowana w emisjach publicznych.

  Napływy do funduszy obligacji korporacyjnych Napływy do dłużnych funduszy ogólnie Wyniki funduszy obligacji korporacyjnych za miesiąc

(proc.)

Aktywa w funduszach obligacji korporacyjnych

(mld zł)

Zmiana w aktywach m/m

(proc.)

Wzrost aktywów (mln)
styczeń 690 4184 0,90 11,727 7,40 810
luty 705 3751 0,50 12,492 6,50 765
marzec 684 2821 0,60 13,276  6,30  784

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne na podstawie analizy.pl

W oczekiwaniu na rekord

Biorąc pod uwagę wciąż aktywne prospekty (Victoria Dom, Dekpol, Ronson, Kruk), a także kolejne zaakceptowane przez KNF (np. Marvipol, który już w kwietniu wystartował z emisją publiczną na 150 mln zł) – wydaje się, że na nadchodzące trzy kwartały możemy patrzeć ze dużą dozą optymizmu. Tym bardziej, że emitenci wciąż składają nowe prospekty (np. Kredyt Inkaso czy Cavatina). Wynik całego roku 2023 został zrealizowany w 56 proc. w trzy miesiące bieżącego. Nasuwa się zatem pytanie nie o to czy pobijemy ten wynik, a raczej: o ile go pobijemy.

Autor: Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Certified International Investment Analyst (CIIA), Michael / Ström Dom Maklerski