Obligacje korporacyjne rozchodzą się jak ciepłe bułeczki

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

Popyt zgłoszony przez inwestorów kolejny miesiąc z rzędu wyraźnie przewyższył kwoty emisji i wyniósł 304,1 mln zł. W marcu emitenci przeprowadzili 6 emisji obligacji korporacyjnych na łączną kwotę prawie 165 mln zł. Średni poziom redukcji wyniósł 34,7 proc.

W marcu królowały emisje sięgające 20-25 mln zł, a ich wartość – w porównaniu z dużym popytem – w większości przypadków przesądzała o sporych redukcjach. Chemiczna spółka PCC Rokita w emisji na 25 mln zł przyciągnęła inwestorów skorych do zainwestowania ponad 86 mln zł. PragmaGo, działająca w branży finansowej, pozyskała z emisji 25 mln zł, podczas gdy inwestorzy złożyli zapisy na prawie 60 mln zł. Z kolei deweloperska Victoria Dom zaoferowała „większą” emisję publiczną o wartości 50 mln zł, ale nawet w tym przypadku wystąpiła prawie 50-procentowa redukcja, ponieważ zanotowano zapisy na kwotę 85 mln zł.

 

  Emitent Wartość emisji (mln) Oprocentowanie Tenor (lata) Wielkość zapisów (mln) Redukcja (proc.) Liczba Inwestorów
1 PCC Rokita 25 2,80%+WIBOR3M 5,25 86,43 71,07 1042
2 Cavatina Holding 21,65 6,00%+WIBOR6M 3,5 25,86 16,29 198
3 Arche 21,5 WIBOR3M 3 21,66 0,77 225
4 Victoria Dom 50 5,25%+WIBOR6M 3 85,43 47 867
5 Kredyt Inkaso 4,9999 EUR 5,20%+EUBIRBOR3M 4 5,91 EUR 15,40 232
6 PragmaGo 25 5,00%+WIBOR3M 3 59,3 58 1101
Średnia           34,78 611
Suma   164,654     304,098   3665

 

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne (kurs euro z dnia 29.03.2024r. 4,301).

W 6 emisjach udział wzięło 3665 Inwestorów, co oznacza, że średnio w emisji uczestniczyło 610 osób. Jedyna w marcu (i jednocześnie w tym roku) emisja publiczna, która zakończyła się bez większej redukcji pomimo względnie niskiej kwoty dotyczyła grupy Arche, działającej w branży dewelopersko-hotelarskiej.

Zapał inwestorów nieco ostygł

Pod względem liczby emisji marzec był podobny do poprzednich miesięcy tego roku. Pod każdym innym względem – marzec okazał się słabszy. Przeprowadzone emisje publiczne osiągnęły wartość „jedynie” 164 mln zł – wobec 235 mln zł w styczniu i 360 mln zł w lutym. Popyt zgłaszany przez inwestorów w ostatnim miesiącu kwartału był ponad 2 razy mniejszy niż w styczniu i 3 razy mniejszy niż w lutym. Podobnie kształtują się dane dotyczące średnich poziomów redukcji i liczby inwestorów.

  Emitent Wartość emisji Oprocentowanie Tenor (lata) Data Wielkość zapisów (mln) Redukcja (proc.) Liczba Inwestorów
1 GPM Vindexus 21,8 6,00%+WIBOR3M 3 styczeń 74,22 70,70 1154
2 PragmaGo 25 5,15%+WIBOR3M 3 styczeń 53,77 53,50 815
3 Ghelamco 125 5,00%+WIBOR6M 4 styczeń 366,68 66,00 1604
4 Kredyt Inkaso 20 5,50%+WIBOR3M 4 styczeń 71,05 71,85 947
5 Kruk (EUR) 10M EUR 43,43 4,00%+EURIBOR3M 5 styczeń 99,12 56,19 457
6 Kruk 60,47 4,00%+EURIBOR3M 5 luty 86,03 29,70 449
7 Olivia Fin 30,23 5,30%+EURIBOR3M 3,5 luty 36,63 17,45 106
8 Ronson 60 3,85%+WIBOR6M 3,5 luty 155,00 61,26 1074
9 Echo Investment 70 4,00%+WIBOR6M 4 luty 193,28 64,00 1074
10 Kruk 70 4,00%+WIBOR6M 5 luty 284,25 75,37 2244
11 Echo Investment 70 4,00%+WIBOR6M 4 luty 157,61 56,00 795
12 PCC Rokita 25 2,80%+WIBOR3M 5,25 marzec 86,43 71,07 1042
13 Cavatina Holding 21,65 6,00%+WIBOR6M 3,5 marzec 25,86 16,29 198
14 Arche 21,5 4,40%+WIBOR3M 3 marzec 21,66 0,77 225
15 Victoria Dom 50 5,25%+WIBOR6M 3 marzec 85,43 47,29 867
16 Kredyt Inkaso 21,50 5,20%+EUBIRBOR3M 4 marzec 25,42 15,40 232
17 PragmaGo 25 5,00%+WIBOR3M 3 marzec 59,30 57,83 1101
Średnia             48,9 846
Suma   760,587       1881,731   14384

 

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne (kurs euro z dnia 29.03.2024r.: 4,301, 29.02.2024r.: 4,319, 31.01.2024 r.: 4,343).

Powodem marcowego „ostudzenia” rynku może być nadzwyczaj mocny styczeń i luty. Na początku roku emitenci przeprowadzili liczne, duże emisje (np. Ghelamco – 125 mln zł, Echo Investment – 140 mln zł, Kruk – ponad 170 mln zł), a przecież potrzeby finansowe każdej, nawet największej firmy są ograniczone. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że emitenci w dużej mierze są już nasyceni. Pamiętajmy jednak, że względnie słabsze wyniki marca, rozpatrywane w oderwaniu od stycznia czy lutego, nie wypadają źle. Jednostkowo nadal mieliśmy sporo emisji i dość duży popyt ze strony inwestorów.

Intensywny pierwszy kwartał

W trzech pierwszych miesiącach 2024 roku emitenci przeprowadzili aż 17 emisji publicznych na kwotę ponad 760 mln zł. Dla porównania w analogicznym okresie rok wcześniej mieliśmy jedynie trzy emisje na łączną kwotę 174,5 mln zł, a to oznacza wzrost o 335 proc. r/r. W całym roku 2023 zostały przeprowadzone emisje publiczne na kwotę 1,353 mld zł, co oznacza, że po pierwszym kwartale 2024 roku emitenci zrealizowali 56 proc. zeszłorocznego wyniku. Bardzo podobnie jest również w przypadku liczby emisji, których w całym 2023 roku było 37 – wobec 17 w pierwszym kwartale 2024 r. Wydaje się więc, że rynek idzie po rekord.

Warto również odnotować, że w samym marcu do funduszy obligacji korporacyjnych napłynęło netto 684 mln zł, a od początku roku ponad 2 mld zł. Jeszcze na koniec 2023 r. aktywa funduszy obligacji korporacyjnych nie przekraczały 11 mld zł, a obecnie wynoszą ponad 13,2 mld zł (po wzroście o 784 mln zł w marcu). Wpływ na taki stan rzeczy mają napływy środków od inwestorów, ale i bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Średnia stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych na koniec pierwszego kwartału tego roku wyniosła 10,30 proc., a w samym marcu pozwoliły one zarobić 0,60 proc.

Rynek nie zwalnia

W kwietniu mamy już pierwszą emisję publiczną w ramach świeżo zaakceptowanego przez KNF prospektu spółki Marvipol na 150 mln zł. W tym miesiącu wygasa również prospekt emisji publicznych spółki Dekpol o pozostałej wartości 80 mln zł. Prospekty pozostają ważne w spółkach Kruk, Ronson, Victoria Dom, PCC Rokita i PCC Exol. Złożone do akceptacji KNF są natomiast prospekty spółek takich jak Cavatina Holding, Best, Kredyt Inkaso, Olivia Fin.

W pierwszym kwartale 2024 r. doświadczyliśmy prawdziwego „boomu” na rynku obligacji korporacyjnych. Może to przesądzić o tym, że bieżący rok będzie rekordowy. Wpływ na to mogą mieć przede wszystkim:

  • względnie wysokie oprocentowanie obligacji korporacyjnych,
  • zadowalająca płynność rynku Catalyst,
  • brak materializacji ryzyka kredytowego = brak default-ów (upadków emitentów),
  • utrzymywany wysoki poziom stóp procentowych (większość emisji oparta o WIBOR),
  • duża liczba emitentów i emisji pozwalająca zbudować zdywersyfikowany portfel inwestycyjny,
  • rosnąca świadomość emitentów, którzy widzą coraz większy potencjał w finansowaniu swojej działalności poprzez obligacje,
  • rosnąca świadomość inwestorów indywidualnych, którzy coraz częściej patrzą na rynek kapitałowy,
  • a także rosnące aktywa u inwestorów instytucjonalnych.

Autor: Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Certified International Investment Analyst (CIIA) Michael / Ström Dom Maklerski

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.