Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Giełda

Finanse

Handel

Tagi Emitent

Artykuły, wypowiedzi i informacje o: Emitent

Alternatywa na ETF dla BTC? XTB wprowadza nowe produkty

Zgodnie z przewidywaniami, wprowadzenie ETF na Bitcoina napędziło kolejną falę popytu na kryptowaluty. Na ten moment w Europie, w tym Polsce, nie można inwestować w bijące rekordy popularności ETF-y. Jednakże XTB do swojej oferty...

Obligacje korporacyjne w 2023 roku: rekordowy rok

Minimum 3 publiczne emisje obligacji korporacyjnych miesięcznie – czyli podsumowanie rynku w 2023 roku. W 2023 roku emitenci przeprowadzili aż 37 publicznych emisji obligacji korporacyjnych, z których w sumie pozyskali ponad 1,35 mld zł. Inwestorzy...

Rynek obligacji korporacyjnych rozgrzany w drugiej połowie 2023 r.

Mamy dopiero początek grudnia, a w drugiej połowie tego roku emitenci obligacji korporacyjnych przeprowadzili emisje publiczne na ponad 800 mln zł, a wartość zapisów złożonych przez inwestorów to aż 1,144 mld zł. Sprawia to,...
gpw

Zasady ESG najrzadziej stosowanymi zasadami ładu korporacyjnego spółek giełdowych

Tylko 16 firm deklaruje stosowanie wszystkich zasad DPSN 2021 (Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021) związanych z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. Tylko 10% badanych spółek deklaruje przyjęcie polityki różnorodności. Jest to najrzadziej stosowana zasada....
gpw

Bananowa giełda. Nadużycia informacji poufnych na GPW to częste zjawisko

Na GPW w Warszawie byliśmy już wielokrotnie świadkami spektakularnych wzrostów kursów akcji, których tłem były spekulacje dotyczące wykorzystania informacji poufnych. „Całkowite wyeliminowanie nadużyć i prób nieuprawnionego wykorzystywania informacji poufnych na rynku kapitałowym jest niemal...
Piotr Kuczyński

Piotr Kuczyński: Sierpień rozpoczął się od ratingowego szoku

W pierwszym dniu sierpnia agencja ratingowa Fitch obniżyła rating długu USA z AAA do AA+. Dolar zamiast osłabnąć umocnił się, mimo że dług USA przekroczy w tym roku 130 proc. PKB. Jednak to ważne...

OKAM wyemitował obligacje o wartości 27 mln zł

12 lipca 2023 roku OKAM Incity Sp. z o. o, spółka należąca do Grupy OKAM – wiodącego dewelopera na rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce, wyemitowała 2-letnie, zabezpieczone obligacje o wartości 27 mln złotych. Emitent...

Rynek obligacji korporacyjnych rozgrzany do czerwoności w pierwszej połowie 2023 r.

W tym roku rynek publicznych (prospektowych) emisji obligacji korporacyjnych rozgrzany jest do czerwoności. Najlepiej świadczy o tym fakt, że ich wartość wyniosła 300 mln zł, jednak wartość zapisów złożonych przez inwestorów, wynosi aż 558...
Łukasz Urban Biomaxima

BioMaxima podsumowuje 2022 i szykuje się do dalszego wzrostu

BioMaxima SA, wiodący polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, trzeci rok z rzędu notuje rekordowe wyniki finansowe. W 2022 roku Grupa Kapitałowa BioMaxima SA wypracowała 143 867 tys. zł przychodów netto, co stanowi wzrost...

Informacja JR HOLDING ASI S.A. w sprawie komunikatu KNF

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent") informuje o powzięciu wiadomości o opublikowaniu w dniu 27 marca 2023 r., w godzinach popołudniowych, na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (dalej "KNF")...

Handel kryptowalutami a wpis do specjalnego rejestru w kontekście rozporządzenia MICA

Obecnie podstawą dla prowadzana wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz pośrednictwa w tym zakresie, a także prowadzenia rachunków pochodnych jest wpis do specjalnego rejestru. Warunkiem uzyskania wpisu jest jedynie posiadanie statusu osoby...

PragmaGO rozpoczyna zapisy na obligacje w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji

6 października PragmaGO rozpocznie zapisy na obligacje w ramach Publicznej Oferty Obligacji Zabezpieczonych. Spółka planuje pozyskać z emisji do 20 mln zł, oferując obligatariuszom oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w...
Łukasz Urban Biomaxima

BioMaxima podsumowuje I poł. 2022 roku: wejście na GPW, rekordowe zyski i nowe produkty

Grupa Kapitałowa BioMaxima opublikowała dziś raport podsumowujący pierwszą połowę 2022 roku, która rozpoczęła się z wyjątkowym przytupem: wejściem na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych jako pierwsza spółka 2022 roku, a zakończyła osiągnięciem 117,47 mln zł...
Centrala banku PKO BP w Warszawie

Wyniki PKO Banku Hipotecznego w I połowie 2022 roku

W pierwszej połowie 2022 roku zysk PKO Banku Hipotecznego przed opodatkowaniem wyniósł 76,5 mln zł, a zysk netto osiągnął 50,8 mln zł. Na koniec czerwca 2022 roku bank, z listami zastawnymi o wartości 9,9...

Wsparcie dla inwestorów giełdowych – wnioski z analizy fundamentalnej

Kupowanie akcji spółek giełdowych można przyrównać do loterii i hazardu, jakich podejmują się inwestorzy. Tak jednak wygląda to tylko z zewnątrz, ponieważ większość graczy giełdowych przy wyborze akcji spółek, w jakie lokują swoje środki...
Łukasz Urban Biomaxima

BioMaxima z 93,6 mln zł przychodów netto w pierwszym kwartale 2022 r., rekordowym zyskiem...

BioMaxima SA, wiodący polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, zaprezentowała śródroczny raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku. Grupa Kapitałowa BioMaxima w I kw. wypracowała 93.596 tys. zł przychodów netto, co stanowi wzrost w stosunku...
Łukasz Urban Biomaxima

BioMaxima rejestruje dwa testy do diagnostyki wirusa małpiej ospy

BioMaxima SA złożyła jako wytwórca zgłoszenie dwóch testów do diagnostyki wirusa małpiej ospy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Oba testy umożliwiają identyfikację zakażenia małpią ospą już na wczesnym etapie...
fuzja umowa praca

TopLevelTennis.com S.A. podpisała Term Sheet ws. nabycia 100% udziałów Roof Renovation Sp. z o.o.

TopLevelTennis.com S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2008 r., podpisała z Roof Renovation Sp. z o.o. oraz wszystkimi udziałowcami tej spółki porozumienie o podstawowych warunkach transakcji. Zgodnie z nim planowana transakcja przeprowadzona zostanie...

BioMaxima debiutuje na głównym rynku GPW jako pierwsza spółka w 2022 r.

Akcje BioMaxima SA zostały dziś wprowadzone do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka przeniosła notowania z New Connect, na który weszła w 2010 roku. Emitent, zgodnie ze wstępnymi danymi finansowymi,...
GPW

BTC Studios S.A. startuje z emisją akcji serii L

Zarząd BTC Studios S.A. na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z 6 lipca 2021 roku ogłasza publiczną emisją akcji serii L z prawem poboru. Suma, o jaką ma zostać podwyższony kapitał to nie więcej niż...

Rusza IPO Simple Day SA o wartości do 10 mln zł – zapisy startują...

Działająca w branży e-commerce spółka Simple Day, właściciel marki Twój Cel To, rozpoczyna pierwszą publiczną ofertę akcji, w ramach której oferowanych jest od 312.500 do 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Emitent ustalił...

Lokum Deweloper przydzielił obligacje serii I o łącznej wartości 50 mln zł

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, z powodzeniem przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Obligacje zostały przydzielone 35 inwestorom (z uwzględnieniem...

MINUTOR Energia S.A. opublikował strategię rozwoju na najbliższe lata

MINUTOR Energia S.A. (poprzednio Hub4Fintech S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, poinformowała w dniu 6 października 2021 r., że jej Zarząd podjął uchwałę w zakresie przyjęcia strategii rozwoju Spółki na kolejne lata. Emitent bardzo...

Surfland Systemy Komputerowe S.A. połączy się z VR Factory Games

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., poinformowała, że jej akcjonariusze podczas NWZ podjęli uchwałę o połączeniu ze spółką VR Factory Games Sp. z o.o. Po połączeniu Spółka...
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING

JR HOLDING rozpoczyna procedurę przejścia na główny rynek GPW

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad znalazła się uchwała o podjęciu działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przedmiotem...
umowa prawo

Eurohit S.A. (poprzednio BOA S.A.) podpisała Plan Połączenia z Sheepyard Sp. z o.o.

Eurohit S.A. (poprzednio BOA S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect od 2010 r., podpisała Plan Połączenia z Sheepyard Sp. z o.o. Po połączeniu Spółka zmieni nazwę na Sheepyard S.A. i będzie prowadziła działalność w...
newconnect

TopLevelTennis.com S.A. dokonała wyboru kierunku rozwoju

TopLevelTennis.com S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2008 r., po przeprowadzonej analizie wybrała dalszy kierunek swojego rozwoju. Emitent wydzieli dotychczasową działalność związaną z tenisem i wniesie ją do spółki zależnej oraz rozważy połączenie...

Medinice rozpoczyna współpracę z Medical Center Utrecht i dołącza kolejny projekt do swojego...

Medinice podpisał Memorandum of Understanding, dzięki któremu zyska prawa do dwóch projektów kardiochirurgicznych należących do University Medical Center Utrecht. Medinice S.A. – spółka notowana na głównym rynku GPW rozwijająca innowacyjne i małoinwazyjne technologie medyczne w...
newconnect

TopLevelTennis.com S.A. przeprowadziła emisję akcji serii K i pozyskała 1 mln zł

TopLevelTennis.com S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2008 r., zakończyła z sukcesem emisję akcji serii K i pozyskała z niej 1 mln zł. Pozyskany kapitał został przeznaczony na rozwój platformy TopLevelTennis.com oraz na...
Łukasz Urban Biomaxima

Akcje BioMaximy wprowadzone do obrotu na Boerse Frankfurt

W dniu 12 maja 2021 roku, akcje spółki BioMaxima SA zostały wprowadzone do obrotu na platformie „Boerse Frankfurt” (skrót XFRA) prowadzonej przez Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych (Frankfurter Wertpapier Boerse). Boerse Frankfurt nie jest rynkiem...

TopLevelTennis.com S.A. wejdzie na rynek chiński

TopLevelTennis.com S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2008 r., podpisała umowę z Beijing Road to Grand Slam Sports Co., Ltd., której przedmiotem jest rozpoczęcie dystrybucji jej materiałów szkoleniowych na terenie Chińskiej Republiki Ludowej....
GPW

HUB4Fintech S.A. połączy się z MINUTOR Energia Sp. z o.o.

Hub4Fintech S.A. (poprzednio CWA S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała z Minutor Energia Sp. z o.o. Plan Połączenia spółek. Po fuzji Emitent zmieni nazwę na Minutor Energia S.A. i będzie prowadził działalność przede...
Triggo (2)

Triggo zapowiada IPO w I kwartale 2021 roku i planuje pozyskać do 2,5 mln...

Zarząd Triggo S.A., spółki opracowującej unikatowy w globalnej skali pojazd elektryczny będący odpowiedzią na korki i brak miejsc parkingowych, planuje w najbliższych miesiącach pozyskać środki w drodze oferty publicznej. Wartość emisji wyniesie do ok....
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING

JR HOLDING ASI S.A. chce zainwestować w SatRevolution S.A. i wprowadzić spółkę na GPW

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., podpisała list intencyjny ze spółką SatRevolution S.A. JR HOLDING ASI S.A. zamierza zainwestować w ten podmiot oraz wesprzeć go we wprowadzeniu na...
Benedykt Wiśniewski , partner zarządzający, członek zarządu MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

Nowe standardy w rachunkowości funduszów inwestycyjnych

Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 31.12.2020 roku ogłosił w Dzienniku Ustaw Poz. 2436 , rozporządzenie zmieniające między innymi zasady wyceny instrumentów finansowych przez fundusze inwestycyjne, które weszło w życie z dniem...
Kwestie środowiskowe coraz ważniejsze dla inwestorów. Nie będą finansować spółek nieraportujących swojego wpływu na klimat

Kwestie środowiskowe coraz ważniejsze dla inwestorów. Nie będą finansować spółek nieraportujących swojego wpływu na...

ESG, czyli czynniki niefinansowe obejmujące np. dbałość firmy o środowisko i kwestie ważne społecznie, mają coraz większe znaczenie w podejmowaniu decyzji przez inwestorów. Takich danych szukają m.in. ubezpieczyciele czy banki, które dzięki nim mogą ocenić, czy firma działa w zgodzie z zasadami...
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING

JR HOLDING ASI S.A. aktualizuje strategię rozwoju na lata 2020-2022

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., dokonała aktualizacji strategii rozwoju na lata 2020-2022. Spółka zamierza osiągnąć do końca 2022 r. wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3...
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła rok rekordowymi obrotami. Prognozy na kolejny też są optymistyczne

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła rok rekordowymi obrotami. Prognozy na kolejny też są...

W grudniu 2020 roku łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 35,3 mld zł, czyli o 152,6 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Obroty akcjami na NewConnect wzrosły o pond 800 proc. r/r....
analizy raporty

Surfland Systemy Komputerowe S.A. podpisał Plan Połączenia z VR Factory Games

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., podpisała Plan Połączenia z VR Factory Games Sp. z o.o. Po połączeniu Spółka zmieni nazwę na VR Factory Games S.A. i...
gpw

GPW obniży opłaty za notowanie akcji dla emitentów dotkniętych pandemią koronawirusa

GPW wesprze emitentów giełdowych najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią O obniżenie opłat za notowanie akcji w 2021 r. będą mogli ubiegać się emitenci Głównego Rynku GPW oraz rynku NewConnect Spółki muszą spełnić...

NAJNOWSZY ARTYKUŁ

Branża budowlana powinna się bardziej skupić na projektach infrastrukturalnych

Polski rynek budowlany patrzy w przyszłość z nadzieją na uruchomienie środków z KPO. Ich znaczna część trafi na inwestycje w zrównoważony transport, transformację i...

GORĄCY TEMAT

58% polskich prezesów wskazuje, że wdrożenie GenAI spowoduje poprawę efektywności pracy

45% (55% w Polsce) wątpi, że obecna ścieżka rozwoju ich firmy zapewni jej rentowność przez następną dekadę — to sygnalizuje konieczne transformacje. ...
biura outsourcing biurowiec pracownik

Brak zaufania ze strony CFO utrudnia wykorzystanie potencjału centrów usług wspólnych...

Brak stabilności otoczenia ogranicza skłonność dyrektorów finansowych do przeprowadzenia większych zmian w funkcjonowaniu zarządzanych przez nich departamentów. Siedmiu na dziesięciu badanych CFO nie planuje...