Majowe ochłodzenie w emisjach obligacji, ale popyt inwestorów nadal wysoki

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

Trzy emisje na łączną kwotę 102,5 mln zł – tak kształtuje się bilans maja, najsłabszego jak dotąd miesiąca w roku. Majowy wynik wypada blado w szczególności na tle pierwszego kwartału, kiedy to mieliśmy średnio 5 emisji na ponad 250 mln zł miesięcznie. Ostudzenie emocji na rynku obligacji korporacyjnych zdaje się jednak nie dotyczyć inwestorów.

Popyt kolejny miesiąc z rzędu mocno przekroczył kwoty emisji – w trzech emisjach 1506 inwestorów złożyło zapisy na 198,45 mln zł. Niezaspokojony popyt nie zmieni jednak faktu, że drugi kwartał zapowiada się istotnie słabiej niż pierwszy. Nie powinno to jednak niepokoić – w końcu nie da się nieustannie odnotowywać kolejnych rekordów.

Trzy majowe emisje

Emitent Wartość emisji (mln zł) Oprocentowanie (proc.) Tenor (lata) Data Wielkość zapisów (mln zł) Redukcja (proc.) Liczba inwestorów Komentarz
Echo Investment 60 3,8 4 maj 123,41 51 593 Poprzednio 4,00 proc.
MCI Management 21,5 4,3 3,5 maj 22,81 6,11 454  
Vehis Fin1 21 7,0 2 maj 52,23 59,79 459  
SUMA 102,5       198,45 38,97 1506  

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne.

Statystykę miesiąca poprawiła publiczna emisja obligacji dewelopera Echo Investment na kwotę 60 mln zł, zakończona redukcją na poziomie ponad 50 proc. (zapisy opiewały na 123,41 mln zł).

Do ostatecznego wyniku maja przyczyniły się także emisje funduszu Private Equity MCI Managament oraz firmy leasingowej Vehis – kolejno 21,5 i 21 mln zł. W przypadku tej drugiej –  redukcja również przekroczyła 50 proc. Prawdopodobnie inwestorów zachęciło wysokie oprocentowanie w skali roku, wynoszące 7 proc. powiększone o WIBOR3M.

Łącznie w trzech emisjach wzięło udział ponad 1,5 tys. inwestorów, a złożone przez nich zapisy opiewały na prawie 200 mln zł. Średni poziom redukcji wyniósł blisko 40 proc. To wynik lepszy niż w marcu i kwietniu, choć do styczniowego rekordu (średnia redukcja na poziomie ponad 63 proc.) jeszcze trochę brakuje.

  Wartość emisji (mln zł) Wielkość zapisów (mln zł) Średnia redukcja (proc.) Liczba inwestorów Średnia liczba inwestorów

(na emisję)

Styczeń 235,2 664,8 63,65 4977 995
Luty 360,7 912,8 50,63 5742 957
Marzec 164,7 304,1 34,78 3665 610
Kwiecień 171,5 196,2 23,67 1574 787
Maj 102,5 198,5 38,97 1506 806
  1034,6 2276,4      

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne.

Kto nie zainwestował w maju, nadrabia w czerwcu

Na początku czerwca zakończyła się rozpoczęta w maju publiczna emisja obligacji chemicznej spółki PCC Exol. Zakończyła się ona 45-procentową redukcją zapisów – przy emisji na 20 mln zł inwestorzy zgłosili popyt na kwotę ponad 36 mln zł. I to pomimo stosunkowo niskiego oprocentowania na poziomie 2,70 proc. ponad WIBOR.

W samym czerwcu rozpoczęły się natomiast dwie kolejne emisje publiczne dewelopera Cavatina Holding na 25 mln zł oraz spółki z branży finansowej PragmaGo na 30 mln zł. Po pierwszej połowie czerwca wartość emisji sięga zatem poziomu 75 mln zł. Dodatkowo PragmaGo przyjęła piąty program publicznych ofert papierów dłużnych o wartości do 500 mln zł, który musi jeszcze zaakceptować KNF.

Emisje czerwcowe Wartość emisji (mln zł) Oprocentowanie (proc.) Tenor (lata) Data Wielkość zapisów (mln zł) Redukcja (proc.) Liczba inwestorów
PCC Exol 20 2,7 5,25 czerwiec 36,43 45,1 806
Cavatina Holding 25 6,0 3,5 czerwiec      
PragmaGo 30 4,8 3 czerwiec      

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne.

Do funduszy obligacji korporacyjnych inwestorzy w maju wpłacili 395 mln zł netto (słabszy wynik odnotowaliśmy w tym roku w kwietniu – wtedy to wpłaty wyniosły 227 mln zł). Średnia stopa zwrotu dla tych funduszy wyniosła za maj 0,60 proc., a tym samym średnioroczna stopa zwrotu spadła do 9,40 proc. Napływy netto połączone z dodatnią stopą zwrotu przełożyły się na wzrost aktywów funduszy obligacji korporacyjnych do poziomu ponad 14 mld zł (+481 mln m/m).

Inwestorzy wciąż głodni, emitenci już mniej

Po pięciu miesiącach tego roku emitenci pozyskali ponad 1 mld zł z publicznych emisji obligacji korporacyjnych. Dla porównania w całym 2023 roku było to 1,35 mld zł. Popyt zgłoszony przez inwestorów wyniósł w tym roku aż 2,27 mld zł, tym samym przekraczając całość zapisów złożonych w roku 2023 w wysokości 1,967 mld zł. Dane te pokazują, że na rynku wciąż istnieje ogromny i tylko częściowo zaspokojony popyt na obligacje firm.

Słabnie jednak apetyt emitentów, co widać chociażby po liczbie emisji, których w pierwszym kwartale było po 5-6 miesięcznie, ale już w kwietniu i maju mieliśmy odpowiednio tylko 3 i 2 emisje. Napływy do funduszy obligacji firm wciąż są dodatnie i wynoszą po kilkaset mln zł miesięcznie (od początku roku 2,7 mld zł). Przedsiębiorstwa nie mają jednak niezaspokojonego popytu na kapitał, po udanym pozyskaniu kapitału z obligacji mogą mieć po prostu niższe potrzeby kapitałowe, a tym samym rzadziej wychodzić z emisjami.

Kolejne 3 czerwcowe emisje trwają, a w akceptacji są następne prospekty (PragmaGo). Inwestorzy wciąż wykazują spore zainteresowanie emisjami. Kolejne miesiące pokażą czy majowe ostudzenie to tylko zadyszka i delikatna „korekta” w trendzie wzrostowym, czy po prostu pierwsze miesiące tego roku były rekordowe.

Autor: Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski