Cavatina podsumowała 2023 rok na dużym plusie

Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding
Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding

Wiodąca, polska grupa deweloperska, właściciel m. in. Resi Capital S.A. oraz akcjonariusz kontrolujący spółki giełdowej Cavatina Holding S.A., odnotowała w 2023 roku aż 45% wzrost zysku netto i zwiększyła sumę bilansową o niemal 900 mln zł do poziomu 3 801 mln zł. Grupa kapitałowa w minionym roku znacznie wzmocniła aktywność na rynku mieszkaniowym. Jak wynika z opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Cavatina Sp. z o.o., podmioty działające w ramach Grupy mają zabezpieczony portfel projektów umożliwiających realizację łącznie blisko 7 tys. mieszkań.

Działalność Grupy Kapitałowej Cavatina Sp. z o.o., bazującej w 100% na polskim kapitale, opiera się na modelu biznesowym, zapewniającym jej zdolność do prowadzenia wszystkich istotnych procesów biznesowych, projektowych, zakupowych, budowlanych i nadzorczych, związanych z całościową realizacją projektów nieruchomości biurowych i mieszkaniowych. Szczególnie ważnym elementem tego modelu jest posiadanie własnych zasobów umożliwiających pełnienie funkcji generalnego wykonawcy w pełnym wymiarze dla każdego z projektów. Daje to możliwość uniezależnienia się od zewnętrznych usług oraz zatrzymywanie w Grupie marży generalnego wykonawcy. Cavatina Holding S.A. oraz Resi Capital S.A. działają obecnie na 7 rynkach w Polsce. Projekty realizowane przez Grupę charakteryzują się wysokiej jakości architekturą i wykonaniem, a także indywidualnym podejściem do ich łączenia z zastaną tkanką miejską. Takie podejście owocuje zarówno zainteresowaniem ze strony najemców i nabywców, jak i uznaniem w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych.

Szybki rozwój przy zachowaniu zrównoważonej struktury finansowania

Zgromadzone wewnątrz Grupy kompetencje związane z całym procesem deweloperskim pozwoliły na szybkie przeniesienie wagi bilansu w stronę działalności mieszkaniowej. Na koniec 2023 roku portfolio projektów mieszkaniowych ukończonych i będących w realizacji obejmowało 7 inwestycji w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu – WiMa Apartments oraz Belg Apartments realizowane przez Cavatina Holding S.A., a także Global Apartments, Ocean Apartments, Quorum Apartments i Tuwima Apartments od Resi Capital S.A. Grupa w ramach przedsprzedaży podpisała dotychczas umowy na 1 158 mieszkań o wartości 709 mln zł brutto.

W efekcie transformacji działalności biznesowej w stronę rynku mieszkaniowego zapasy Grupy zwiększyły się na przestrzeni roku o niemal 170% osiągając na koniec grudnia 2023 roku poziom ponad 800 mln zł co istotnie poprawiło stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych Grupy. Skonsolidowany zysk netto wyniósł zaś prawie 97 mln zł (wobec 67 mln zł rok wcześniej). Zrównoważone podejście do finansowania Grupy znalazło odbicie we wskaźniku zadłużenia netto do aktywów netto na poziomie 0,5.

Kolejne projekty mieszkaniowe na horyzoncie

Grupa w kolejnych kwartałach zamierza uruchomić nowe inwestycje mieszkaniowe. W 2023 roku Cavatina Holding S.A. pokazała m.in. wstępną koncepcję spektakularnego kompleksu przy Chmielnej 75 w Warszawie, a także podjęła decyzję o przeznaczeniu największego budynku pofabrycznego WiMa A w Łodzi na cele mieszkaniowe.