Obligacje korporacyjne w 2023 roku: rekordowy rok

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

Minimum 3 publiczne emisje obligacji korporacyjnych miesięcznie – czyli podsumowanie rynku w 2023 roku.

W 2023 roku emitenci przeprowadzili aż 37 publicznych emisji obligacji korporacyjnych, z których w sumie pozyskali ponad 1,35 mld zł. Inwestorzy zgłosili w nich popyt na łącznie prawie 2 mld zł, a tym samym średni poziom redukcji wyniósł 33 proc. Początek roku 2024 przyniósł start 5 kolejnych emisji publicznych, trzech emitentów ogłosiło nowe prospekty emisyjne, a aż 10 prospektów jest wciąż aktywnych.

Niekwestionowanym „królem” emisji publicznych jest windykacyjna firma Kruk, która przeprowadziła ich najwięcej, bo aż siedem, na najwyższą kwotę łączną, czyli ok. 330 mln zł. Dodatkowo wszystkie emisje Kruka kończyły się redukcjami, nawet ta na 90 mln zł, choć w tym przypadku redukcja symboliczna, bo około 9 proc. Natomiast największą emisją publiczną w zeszłym roku została przeprowadzona przez dewelopera mieszkaniowego Victoria Dom.

  Emitent Wartość emisji Oprocentowanie Tenor (lata) Data Wielkość zapisów (mln) Redukcja (%)
1 PragmaGo 20 6,00%+WIB3M 2 Styczeń 58,5 66%
2 Kruk 50 4,00%+WIB3M 5 Luty 104,8 52%
3 Best 20 4,5%+WIB3M 4 marzec 11,2 0
4 Kredyt Inkaso 15 5,50%+WIB3M 4 Kwiecień 17 11,50%
5 PragmaGO 25 5,50%+WIB3M 2 Kwiecień 48,1 48%
6 Marvipol 35 5,50%+WIB6M 3 Maj 40,4 13,30%
7 Cavatina Holding 25 6,00%+WIB6M 3,5 Czerwiec 34,18 27%
8 Kruk 50 4,00%+WIB3M 5 Czerwiec 155,5 68%
9 Dekpol 40 5,50%+WIB3M 3 Czerwiec 45 11%
10 PragmaGo 20 5,30%+WIB3M 2,25 Czerwiec 44 54,20%
11 Kredyt Inkaso 18 5,50%+WIB3M 4 lipiec 29,3 38,6%
12 Echo Investment 35 4,00%+WIB3M 4 lipiec 70 51,3%
13 Echo Investment 15 4,00%+WIB3M 4 lipiec 18,77 21,0%
14 Cavatina Holding (EUR) 21,74 6,00%+EURIBOR6M 3,5 lipiec 4,36 0,0%
15 Dekpol 30 5,50%+WIB3M 3 lipiec 39,2 23,5%
16 Best 20 5,00%+WIB3M 4,5 sierpień 32,8 39,0%
17 Marvipol 60 5,40%+WIB6M 3,5 sierpień 55,5 0,0%
18 Kruk 75 4,00%+WIB3M 5 sierpień 123 39,0%
19 Best 30 5,00%+WIB3M 4,5 sierpień 38 20,6%
20 Cavatina Holding 50 6,00%+WIB6M 3,5 wrzesień 50 0,0%
21 Kredyt Inkaso 50 5,50%+WIB3M 4 wrzesień 37,7 0,0%
22 Kruk 90 4,00%+WIB6M 5 październik 99,1 9,0%
23 Best 50 5,00%+WIB3M 5 październik 19 0,0%
24 PCC Rokita 25 3,20%+WIB3M 5 październik 48,95 49,0%
25 Ghelamco 75 5,00%+WIB6M 4 październik 133 44,0%
26 Ghelamco 50 5,00%+WIB6M 4 listopad 112 55,0%
27 PragmaGo 20 5,30%+WIB3M 3 listopad 38,9 48,5%
28 Kredyt Inkaso 15 5,50%+WIB3M 4 listopad 23,5 36,0%
29 Echo Investment 50 4,00%+WIB6M 4 listopad 69,6 28,0%
30 Budlex Finance 22 6,50%+WIB3M 3 grudzień 30,8 28,0%
31 Kruk 22 4,00%+EURIBOR3M 5 grudzień 75,18 71,2%
32 PCC Rokita 25 3,20%+WIB3M 5 grudzień 97 74%
33 Cavatina Holding 40 6,00%+WIB6M 3,5 grudzień 22,1 0%
34 Victoria Dom 100 5,95%+WIB6M 3 grudzień 100 0%
35 Kruk (EUR) 21,74 4,00%+EURIBOR3M 5 grudzień 17,33 71,1%
36 Kruk (EUR) 21,74 4,00%+EURIBOR3M 5 grudzień 14,27 65%
37 Ghelamco (EUR) 21,70 5,00%+EURIBOR6M 3 grudzień 9,76 48,80%
  Suma 1353,61     Wartość zapisów 1967,8 33% (średnia redukcja)

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne.

Jednak to obligacje Kruka przyniosły największą sumę zapisów, bo przy emisji na 50 mln zł, popyt zgłoszony przez inwestorów wyniósł aż ponad 155 mln zł. Co więcej, próg 100 mln zł osiągnięto przy aż 3 emisjach Kruka, a dodatkowo przy 2 emisjach Ghelamco i właśnie Victorii Dom. W tym miejscu warto zaznaczyć, że spośród 37 emisji aż 29 zakończyło się redukcjami. Nie dziwi więc jej średni poziom w wysokości 33 proc.

Branża deweloperska i finansowa liderem emisji

Rynek obligacji w całym 2023 roku zdominowany był przez trzy główne branże – finansową (Kruk, Best, Kredyt Inkaso, PragmaGo), deweloperów (Marvipol, Victoria Dom, Echo Investment) oraz deweloperów komercyjnych (Ghelamco, Cavatina). Z innych branż mieliśmy też jednego przedstawiciela przemysłu, czyli PCC Rokita. Wyraźnie widać również stałe grono bywalców obligacyjnych salonów, bo spośród tych 37 emisji mamy jedynie 12 często powtarzających się emitentów.

Mocny start nowego roku

Do tego mamy 10 wciąż aktywnych prospektów emisyjnych na pozostałą do wykorzystania kwotę niecałych 2 mld zł. W tym 500 mln zł do zużytkowania przez Kruka, kolejne 100 mln przez Victorię Dom, 200 mln przez Echo Investment czy 175 mln przez Ronsona. Warto też wspomnieć o trzech kolejnych prospektach (Marvipol, Kredyt Inkaso, Olivia Fin) na kwotę 470 mln zł, które są w przygotowaniu, bądź już zostały złożone do akceptacji w KNF. Wartość każdego prospektu  przekracza 100 mln zł.

  Aktywne Prospekty Pozostałe do wykorzystania (mln PLN) Prospekty złożone w KNF/
w przygotowaniu
Kwota
(mln PLN)
1 Victoria Dom 100 Marvipol 200
2 Ronson 175 Kredyt Inkaso 120
3 Dekpol 80 Olivia Fin 150
4 Kredyt Inkaso 50 Suma 470
5 Kruk 500    
6 Ghelamco 125    
7 PragmaGo 480    
8 Echo Investment 200    
9 PCC Rokita 150    
10 PCC Exol 100    
  Suma 1960    

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne.

Na początku stycznia 2024 mieliśmy też kolejne aż 5 emisji publicznych wartych ponad 235 mln zł.  Zakończyła się pierwsza z nich, czyli Giełda Praw Majątkowych Vindexus i to od razu z przytupem, bo aż ponad 70 proc. redukcją. Emisje na 125 mln zł przeprowadza także Ghelamco, a jej wartość nie dziwi w kontekście dużych redukcji przy poprzednich seriach tego dewelopera komercyjnego. Podobnie zresztą przy emisji Kruka na 10 mln euro, który zwiększył kwotę oferty w EURO dwukrotnie względem dwóch poprzednich emisji w euro zakończonych sporymi redukcjami.

Akywnie trwające emisje publiczne Wartość emisji (mln) Oprocentowanie Tenor (lata) Data
GPM Vindexus 21,8 6,00%+WIBOR3M 3 styczeń
PragmaGo 25 5,15%+WIBOR3M 3 styczeń
Ghelamco 125 5,00%+WIBOR6M 4 styczeń
Kredyt Inkaso 20 5,50%+WIBOR3M 4 styczeń
Kruk (EUR) 43,48 4,00%+EURIBOR3 5 styczeń
Suma 235,28      

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne.

Wszystkie emisje publiczne w ubiegłym roku miały zmienne oprocentowanie, czyli ich oprocentowanie oparte było o WIBOR/EURIBOR. Wysokie stopy procentowe, a także oczekiwania, co do ich przyszłego poziomu z pewnością sprzyjają rynkowi obligacji korporacyjnych. A jeżeli dołożymy do tego brak materializacji ryzyka kredytowego, czyli default-u emitentów, mnogość emisji, bardzo duży popyt, dobre wyniki operacyjne i wskaźniki zadłużenia większości emitentów, wzrost świadomości inwestycyjnej ogółu społeczeństwa, liczbę aktywnych prospektów emisyjnych oraz mocny styczeń to z naprawdę dużym optymizmem możemy patrzeć na cały rok 2024 na rynku obligacji korporacyjnych.

Autor: Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Certified International Investment Analyst (CIIA)