JR Holding ogłasza nową strategię na 2024-2027

January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI
January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI

Polska firma inwestycyjna JR Holding ASI S.A., która miesiąc temu przeniosła się po 12 latach z NewConnect na główny rynek GPW opublikowała nową strategię na lata 2024-2027. JR Holding chce w ciągu czterech lat zainwestować około 300 mln zł, pieniądze będą pochodzić od nowych inwestorów, w tym kolejnych planowanych funduszy Smartlink oraz z wyjść z inwestycji.

Spółka zapowiada dalsze uporządkowanie portfela oraz skupienie na sześciu najbardziej perspektywicznych branżach, których zakres zostanie doprecyzowany. Pierwszą z wymienionych branż jest „transformacja energetyczna”, czyli poszerzony zakres inwestycyjny OZE. Branże Deeptech i przemysł kosmiczny zostaną w myśl nowej strategii, połączone w jeden obszar, natomiast do projektów biotech dołączą projekty med-tech. Ze względu na obecność w aktualnym portfelu spółek, których działalność jest oparta o sztuczną inteligencję oraz atrakcyjne perspektywy takich projektów dotychczasowa branża „cyfrowy biznes” (digital business) zmieni się w  „AI & cyfrowy biznes”. Nową kategorią inwestycyjną będą projekty z obszaru „sustainability & circular economy”, uwzględni ona w założeniach inwestycyjnych kryteria ESG. Spółka nie będzie kontynuować inwestycji w projekty określane dotychczas mianem „nowe media” natomiast inwestycje w projekty gamingowe niezmiennie pozostaną w obszarze zainteresowania JR Holding.JR Holding po wejściu na GPW publikuje nową strategię

Aktualizacja branż w które inwestujemy pokazuje naszą ocenę jakie branże będą w perspektywie opublikowanej strategii najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie, a także pokazują zmiany jakie już zaszły w naszym portfelu, na przykład obecność spółek wykorzystujących AI. Inwestycje w spółki OZE chcemy poszerzyć o inne projekty wpisujące się w działania wspierające transformację energetyczną. W odpowiedzi na potrzeby klimatyczne i ekologiczne chcemy wspierać też projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju i wspierające zamknięty obieg w gospodarce – powiedział Artur Jedynak, Partner w JR Holding S.A.

Opublikowana strategia JR Holding zakłada również redukcję w 2024 roku zobowiązań spółki i dalsze utrzymanie ich na poziomie do około 3% wartości portfela. Firma inwestycyjna zapowiada również pozyskanie nowych funduszy zarówno do JR Holding jak i do planowanych nowych funduszy Smartlink. Sumarycznie ma to być 300 mln zł. Strategia zakłada również, dzięki debiutowi na GPW, pozyskiwanie nowych inwestorów instytucjonalnych. JR Holding zapowiada wyjścia inwestycyjne z wybranych projektów, rotację portfela i przeznaczenie pozyskanych środków w większości na reinwestycje. Co najmniej 10% środków z wyjść z inwestycji firma chce podzielić się z inwestorami przeznaczając je na skup akcji własnych.

Nową strategią chcemy podkreślić, że wchodzimy w kolejny, jeszcze bardziej dojrzały etap rozwoju JRH. Skupimy się na szybko rosnących firmach technologicznych, ale też regularnie przeprowadzać wyjścia z poszczególnych projektów. Będziemy zarówno pozyskiwać nowych inwestorów do naszej spółki jak i przeznaczać środki z wyjść na reinwestycje. W ten sposób chcemy budować ponadprzeciętną wartość dla naszych akcjonariuszy. Oczywiście wiele będzie zależało od koniunktury i geopolityki, ale jeśli nie nastąpią negatywne zmiany to zakładamy, że na koniec okresu strategii wartość naszego portfela przekroczy 1 mld zł – deklaruje January Ciszewski, założyciel, główny akcjonariusz i Prezes JR Holding.

Aktualizacji ulegnie również model inwestycyjny JR Holding, zakładając inwestycje na poziomie 4-50 mln zł w rundach od Scale Up do Pre IPO. Uzupełnieniem ekosystemu inwestycyjnego będą realizujące inwestycje na poziomie 2-8 mln zł w etapach seed i growth fundusze Smartlink, z których pierwszy już działa, a w perspektywie strategii mają zostać uruchomione kolejne. Na etapie Pre-seed kontynuowana będzie współpraca z AIP Seed ASI. Strategia zakłada również koinwestycje z funduszami krajowymi i zagranicznymi.

Już dziś proces inwestycyjny jest w pełni profesjonalny, zamierzamy jednak włączyć w opiniowanie decyzji komitetu inwestycyjnego wybitnych ekspertów z grona naukowców oraz reprezentujących specjalizacje inwestycyjne, zrobimy to w ramach „Rady Ekspertów” którą zamierzamy stopniowo powołać. Chcemy też rozszerzyć naszą komunikację z rynkiem organizując więcej okazji do spotkań inwestorów z Zarządem i publikując dodatkowe materiały o naszych spółkach portfelowych. Zmianie ulegnie także nasza strona internetowa. Z częścią tych zmian czekaliśmy na debiut na GPW i teraz możemy je wdrażać. Wisienką na torcie i takim symbolicznym podkreśleniem nowego etapu będzie formalna zmiana, przez skrócenie, nazwy naszej spółki na JRH ASI S.A. Już dziś najczęściej sami tak się nazywamy i tak mówią o nas inwestorzy i partnerzy – postanowiliśmy to sformalizować – dodaje January Ciszewski.