Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Giełda

Finanse

Handel

Tagi Stopy procentowe

Artykuły, wypowiedzi i informacje o: Stopy procentowe

Zmiany stóp procentowych wpływają nie tylko na wysokość rat kredytów czy oprocentowanie lokat, ale oddziałują na całą gospodarkę. Czym właściwie są stopy procentowe, kto i w jaki sposób ustala ich wysokość oraz jak to wpływa na konsumentów i gospodarkę?

Czym są stopy procentowe?

Stopa procentowa to najprościej rzecz ujmując cena pieniądza, czyli stawka, jaką kredytobiorca płaci za pozyskanie pieniądza (a z drugiej strony – stawka, którą uzyskuje kredytodawca za udostępnienie środków pieniężnych).

Narodowy Bank Polski ustala pięć stóp procentowych, dotyczących różnych sposobów uzyskiwania płynności przez banki komercyjne. Są to: stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa depozytowa, stopa redyskontowa i stopa dyskontowa.

Stopa referencyjna określa poziom rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP a kupowanych bądź sprzedawanych przez banki komercyjne. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym (WIBOR), dlatego ten rodzaj stóp procentowych oddziałuje na koszt kredytów udzielanych przez banki komercyjne. Im niższy poziom stopy referencyjnej, tym niższy koszt kredytu.

Stopa lombardowa to wysokość oprocentowania pożyczki udzielanej przez NBP bankowi komercyjnemu pod zastaw papierów wartościowych. Jej obniżanie redukuje koszt pieniądza pozyskiwanego przez banki.

Stopa depozytowa to z kolei wysokość oprocentowania jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Im wyższy jest poziom stopy depozytowej, tym wyższa jest rentowność depozytów w bankach komercyjnych.

Stopa redyskontowa określa cenę, po jakiej bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych; weksle te zostały wcześniej nabyte przez banki komercyjne od ich klientów po cenie niższej od nominalnej (dyskontowej). Bank komercyjny korzysta z tego narzędzia, gdy chce mieć dostęp do gotówki szybciej niż to wynika z terminu zapadalności weksla.

Natomiast stopa dyskontowa jest to cena, którą płaci bank komercyjny Narodowemu Bankowi Polskiemu za kredyt udzielony pod zastaw weksli własnych przedsiębiorstw wystawionych jako zabezpieczenie kredytów obrotowych.

Jak ustalane są stopy procentowe?

Zgodnie z ustawą o NBP bezpośrednio decyzję o wysokości stóp procentowych podejmuje Rada Polityki Pieniężnej w oparciu o analizę wielu wskaźników makroekonomicznych i czynników gospodarczych.

Jednym z kluczowych dokumentów, który wskazuje, jakie elementy są dla RPP istotne w polityce pieniężnej, są założenia polityki pieniężnej na kolejny rok. Dokument określa uwarunkowania, ale też cel i instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego. Założenia przyjmowane są zwykle we wrześniu i trafiają do Sejmu razem z projektem ustawy budżetowej na kolejny rok.

Natomiast świadectwo bieżącej działalności RPP stanowią zasadniczo dwa dokumenty: informacja po posiedzeniach RPP oraz tzw. minutes, czyli publikowane blisko miesiąc po posiedzeniu RPP sprawozdania z ich przebiegu.

Oba dokumenty pokazują, jakie były uwarunkowania decyzji o stopach procentowych na określonym posiedzeniu rady.

Informacja po posiedzeniu zaczyna się zwykle od części mówiącej o sytuacji w gospodarce światowej (uwaga jest skupiona zwykle na gospodarce amerykańskiej oraz w strefie euro). Później jest ocena realnej sfery gospodarki (tempo wzrostu gospodarczego, koniunktura, sytuacja w przemyśle, rynek pracy: zatrudnienie i wzrost płac), omówienie sytuacji na rynku kredytowym (dynamika kredytów zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla klientów indywidualnych), a także wyjaśnienie kształtowania się poziomu inflacji i jej perspektyw.

Istotnymi czynnikami, na które zwraca uwagę RPP, są także sytuacja finansów publicznych (luźna polityka budżetowa może skutkować wzrostem presji inflacyjnej), a także kurs walutowy (osłabienie waluty zwiększa ceny towarów importowanych, co przyczynia się do wzrostu inflacji; aprecjacja waluty działa w odwrotnym kierunku).

W wielu bankach centralnych moment ogłoszenia decyzji o stopach jest znany co do minuty i z niecierpliwością wyczekiwany przede wszystkim przez inwestorów na rynkach finansowych. W Polsce wiadomo, że decyzja o stopach procentowych będzie ogłoszona po południu drugiego dnia posiedzenia rady (z góry znana jest godzina konferencji prasowej po posiedzeniu RPP).

Część banków centralnych już w komunikacie na temat ewentualnej zmiany stóp procentowych publikuje wyniki głosowania w tej sprawie (przykładem jest amerykański Fed). W Polsce – jak wspomniano – są one prezentowane najwcześniej sześć tygodni po posiedzeniu (takie ograniczenie wprowadza ustawa o NBP).

Jak stopy procentowe wpływają na gospodarkę?

Niskie stopy procentowe powodują zwiększenie kapitału na rynku. Dlaczego tak się dzieje? Obniżka stóp procentowych przekłada się wprost na niższe raty kredytów, a tańszy kredyt poprawia nastroje konsumpcyjne klientów i napędza sprzedaż produktów i usług, co z kolei przekłada się na wzrost produkcji i na całą gospodarkę.

Należy jednak pamiętać, że obniżenie podstawowej stopy procentowej wpływa też na wysokość oprocentowania lokat, których rentowność spada. W efekcie oszczędzający nie zarabiają na nich tyle, ile mogliby przy wyższych poziomach stóp procentowych. Można więc powiedzieć, że obniżka stóp procentowych jest korzystna dla kredytobiorców, ale zdecydowanie niekorzystna dla oszczędzających. Z kolei wysokie stopy procentowe mogą mieć negatywny wpływ m.in. na nowe inwestycje. Rosnące raty, a więc droższy pieniądz powoduje, że firmy i konsumenci wstrzymują się z wydatkami i więcej oszczędzają. W efekcie na rynku jest mniej pieniądza. Należy jednak pamiętać, że wyższe stopy procentowe hamują inflację.

Paweł Majtkowski – analityk eToro

Spada inflacja w Szwajcarii, kolejne obniżki stóp na horyzoncie

Szwajcarska inflacja w czerwcu spadła do 1,3 proc. wobec przewidywanych 1,4 proc. Jest to potwierdzenie polityki prowadzonej przez Szwajcarski Bank Centralny, który na ostatnich dwóch posiedzeniach obniżał stopy procentowe. Niższe stopy w Szwajcarii to...
Jerome Powell – FED

Rynek przyjął wypowiedzi Powella z dużym spokojem

Słowa Powella przed Komisją Bankową Sentu nie wniosły tak naprawdę nic nowego. Rynek przyjął wypowiedzi z dużym spokojem i nie doświadczyliśmy podwyższonej zmienności. Zapowiada się, że dzisiejsze drugie zeznanie Szefa Fed-u również nie wniesie...
Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell

Powell znów jak wytrawny taktyk

Wczorajsze wystąpienia szefa Fed przed Bankową Komisją Senacką bez fajerwerków i bez większego wpływu na USD. Dolar nowozelandzki w ogonie walut po posiedzeniu banku centralnego. Za szybkie cięcie złe, zbyt późne również Często bywa na rynkach...
forex dolar waluty

Inwestorzy czekają na zeznania Powella i raport inflacyjny

Na Wall Street w poniedziałek dominowały wzrosty. SP500 urósł o 0,1 proc. ustanawiając nowy rekord wszechczasów. Nasdaq Composite zyskał blisko 0,3 proc. Przemysłowy Dow Jones zakończył dzień pod kreską z wynikiem -0,08 proc. Inwestorzy...
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

Inflacja na Węgrzech kolejny raz zaskoczyła pozytywnie

Inflacja na Węgrzech kolejny raz zaskoczyła pozytywnie i wyniosła 3,70 proc. wobec oczekiwań rynku na poziomie 4,00 proc. Inflacja m/m pozostała natomiast bez zmian. Inflacja na Węgrzech spada pomimo kontynuowanego cyklu obniżek stóp procentowych (ostatnia...
forex giełda

Osłabienie obaw politycznych umacnia złotego

Już wyniki I tury pozwoliły stwierdzić, że najgorsze dla rynków scenariusze związane z wyborami parlamentarnymi we Francji nie ulegną materializacji. II tura potwierdziła, że każdej z frakcji daleko od bezwzględnej większości i konieczne będą...
francja

Rynki spokojnie przyjęły wyniki wyborów we Francji

Wyniki francuskich wyborów są zaskakujące ale nie powodują dużej zmienności na rynku. Nowy Front Ludowy – lewicowa koalicja – ma szansę zdobyć najwięcej mandatów. Euro lekko dziś straciło podczas sesji azjatyckiej. Osłabieniu uległ również...
forex giełda

Glapiński umacnia złotego. Funt nie reaguje na wybory. Raport NFP w centrum uwagi

Dziś rynek patrzy na raport z amerykańskiego rynku pracy publikowany przez BLS. Giełda w USA była wczoraj zamknięte z powodu święta Dnia Niepodległości. Według sondaży exit poll Parta Pracy odniosła ogromne zwycięstwo co będzie...
Glapiński NBP

Pierwsze obniżki stóp procentowych najwcześniej w połowie 2025 r.

RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami. Dzisiaj odbyła się konferencja prezesa Glapińskiego. Jak wynika z wypowiedzi - obniżek stóp procentowych szybko nie zobaczymy. Argumentami za utrzymywaniem wysokich stóp...
Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.

Grupa SUNEX miała szacunkowo ponad 49 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kwartale 2024...

Przychody Grupy SUNEX sięgnęły 49,3 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 88,13 mln zł rok wcześniej w analogicznym okresie przed rokiem, który był dla SUNEX rekordowy Narastająco przychody skonsolidowane w...
dolar forex

Fed bliżej obniżki stóp procentowych? Wrzesień coraz bardziej prawdopodbny

Wczorajsze dane makro z USA spowodowały, że rynek coraz mocniej wierzy, że Rezerwa Federalna we wrześniu obniży po raz pierwszy poziom stóp procentowych. Oprócz słabszych od oczekiwań danych z rynku pracy wczoraj został opublikowany...
Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper

Wyniki sprzedaży Lokum Deweloper za II kwartał 2024 r.

Lokum Deweloper, działający głównie na dolnośląskim rynku nieruchomości, w II kwartale br. odnotował duży spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, zawierając 45 umów przedwstępnych i deweloperskich (-78% kw./kw.). W pierwszym półroczu...
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

Bank Centralny Czech zaskoczył rynki

Bank Centralny Czech zaskoczył rynki obniżając stopy procentowe o 50 pb., czyli dwukrotnie więcej niż oczekiwano. W Czechach stopa referencyjna jeszcze niedawno wynosiła 7,00 proc., obecnie jest to 4,75 proc. Inflacja w Czechach spadła w...
Maciej Przygórzewski, główny analityk walutowy Currency One, operatora serwisów InternetowyKantor.pl i Walutomat

Nieudany zamach w Boliwii, bez wpływu na walutę. Szwecja trzyma stopy

W Boliwii mamy nieudany zamach stanu, bez wpływu na walutę jednak. Szwecja nie zmienia stóp procentowych, a amerykański rynek nieruchomości znowu straszy inwestorów. Szwecja nie zmienia stóp procentowych Dzisiaj rano poznaliśmy decyzję banku centralnego w Szwecji....
forex giełda

Wall Street kończy dzień na plusach, jen pod presją, Australia walczy z inflacją

Wall Street zakończyła środowy handle na umiarkowanych plusach. Zauważalny był wzrost rentowności amerykańskich obligacji rządowych na długim końcu krzywej dochodowości. 10-letnie „papiery” urosły powyżej 4,34 podczas gdy jeszcze we wtorek ustanowiły lokalne minima na...
Maciej Przygórzewski, główny analityk walutowy Currency One, operatora serwisów InternetowyKantor.pl i Walutomat

Dolar znów silniejszy, złoty traci

Lepsze dane zza oceanu spowodowały, że kapitał znów ucieka do USA. W rezultacie tego ruchu polski złoty jako waluta jednak bardziej ryzykowna niż euro traci na wartości więcej od wspólnego europejskiego pieniądza. W Kanadzie...
Ole Hansen, Dyrektor ds. strategii rynku surowców Saxo

Metale szlachetne w przedłużonej fazie konsolidacji

Metale szlachetne przechodzą dłuższy okres konsolidacji, co daje traderom i inwestorom czas na dostosowanie się do wyższych poziomów cen. Chiny, które od 2022 roku stymulowały rynek złota, tymczasowo się wycofały, odcinając stałe źródło...
forex dolar waluty

Wypowiedzi Bowman wzmocniły dolara, ale nie zmieniły nastawienia inwestorów na obniżki stóp

Wczoraj rynki doświadczyły znacznego odreagowania spółek technologicznych notowanych na Wall Street. Nasdaq Composite zyskał 1,3 proc. Szeroki SP500 zamknął dzień wyżej o 0,4 proc. Słabo wypadł przemysłowy Dow Jones, który stracił 0,8 proc. Z...
giełda forex inwestycje

Polityka miesza na rynku walutowym

Wybory parlamentarne we Francji mogą wywołać znaczną zmienność na rynkach na początku kolejnego tygodnia. Pokerowe zagranie prezydenta Macrona przyciąga uwagę inwestorów znacznie bardziej niż ostatnia obniżka stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego. Również w bieżącym...
komisja europejska

Komisja Europejska bawi się w złego glinę

Musimy poczekać do połowy lipca, aby dowiedzieć się, jak mocno zasady będą realnie egzekwowane (przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen stara się zapewnić sobie drugą kadencję, a Francja zmierza do bardzo burzliwych wyborów...
Michał Stajniak, Analityk XTB

Kurs dolara wróci poniżej 4 złotych?

Wyraźna deklaracja Fed, w tym roku stopy mogą pozostać bez zmian daje dolarowi dalsze perspektywy wzrostowe. Aby złoty wzmocnił się wobec dolara potrzebny jest jasny sygnał Fed kiedy dojdzie do obniżek stóp procentowych w...
forex giełda

Lekka poprawa nastrojów w Europie: Inwestorzy obserwują dane z Chin i USA

Wall Street kontynuowała wczoraj dobrą passę. Główne indeksy giełdowe zamknęły dzień na wyraźnych plusach. Nasdaq Composite zyskał 1 proc., z kolei SP500 urósł o 0,8 proc. a Dow Jones o 0,5 proc. Dwa pierwsze...
Maciej Przygórzewski, główny analityk walutowy Currency One, operatora serwisów InternetowyKantor.pl i Walutomat

Obniżka FED we wrześniu

Rosną szanse na wrześniowe obniżki stóp procentowych. Szybciej spadają ceny, a rynek łapie zadyszkę. Bank Japonii nie zmienia stóp procentowych i wycofuje się z zakupu krajowych obligacji. W Szwajcarii spadają ceny producentów. Obniżki stóp za...
budowa

Polska branża budowlana – przejściowe turbulencje, ożywienie na horyzoncie

Polska branża budowlana po rekordowych zyskach i rentowności z ostatnich trzech lat, znalazła się na krótko w okresie spowolnienia, które zakończy się już w przyszłym roku, gdy na dobre ruszą prace z wykorzystaniem nowej...
Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell

Nie trzy a jedna obniżka stóp w tym roku w USA

Inflacja w USA przyniosła większą zmienność rynkową niż łącznie decyzja FOMC, aktualizacja prognoz oraz konferencja prasowa po posiedzeniu. Pomimo, że z mediany oczekiwań amerykańskich decydentów wynika, że możemy oczekiwać jedynie jednej obniżki w tym...
Paweł Szreder, partner Bain & Company

Bain&Co.: Fundusze private equity spodziewają się poprawy sytuacji rynkowej w 2024 roku

Dwuletni kryzys w sektorze private equity dobiega końca, a większość funduszy spodziewa się poprawy sytuacji jeszcze w 2024 roku, wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Bain & Company. Negatywny wpływ na rynek mają utrzymujące...
dolar forex

Inflacja w USA poniżej prognoz, ale na obniżki stóp jeszcze poczekamy

Zgodnie z oczekiwaniami przedział stopy funduszy federalnych pozostał bez zmian. Powell ponownie wskazał, że komitet nie oczekuje, aby redukcja stopy funduszy federalnych była właściwa, dopóki nie nabierze większej pewności, że inflacja przesuwa się w...
dolar forex

Dzień podwyższonej zmienności na rynkach

Dziś jest ten dzień, na który inwestorzy czekali od dłuższego czasu. Po południu poznamy raport inflacyjny z USA a wieczorem decyzję Rezerwy Federalnej wraz z najnowszymi prognozami, a Powell weźmie udział w konferencji prasowej...
forex dolar waluty

Niepewność inflacyjna w centrum uwagi Fedu. Czego możmy się spodziewać?

Rezerwa Federalna nie zmieni w tym tygodniu swojej polityki monetarnej, a uwaga rynków skupi się na dot plocie, czyli zaktualizowanych projekcjach stóp procentowych. To przede wszystkim one zaważą na sile dolara. Spodziewamy się, że...
Paulina Brzeszkiewicz-Kuczyńska (Research and Data Manager) oraz Marcin Purgal (Senior Director, Investment)

Polski rynek nieruchomości po 5 miesiącach – gdzie jesteśmy?

Zbliżamy się do półmetka 2024. Zanim powstaną oficjalne półroczne podsumowania sytuacji na rynku inwestycyjnym, Avison Young przedstawia bieżące wyniki. W kwietniu i maju 2024 r. łączny wolumen transakcji ogłoszonych na polskim rynku inwestycyjnym przekroczył 500...
Michał Tekliński, dyrektor ds. rynków międzynarodowych w Grupie Goldenmark

Chiny przestały kupować złoto

W maju Bank Ludowy Chin, po raz pierwszy od 18 miesięcy, nie zwiększył swoich zasobów złota. Czy to oznacza koniec zakupów kruszcu przez Państwo Środka i zapowiedź innych ruchów? Miniony tydzień to ciąg dalszy spadków...
forex giełda

Silne dane z USA i wyniki wyborów uderzają w złotego

Ubiegłotygodniowa obniżka stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego została przyćmiona przez dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych i wyniki wyborów na czterech kontynentach. Obecna na rynku awersja względem ryzyka narzuciła na złotego presję spadkową. Dolar amerykański doświadczył...
forex dolar waluty

Rynek już patrzy na jutrzejszy Fed

W ubiegłym tygodniu EBC obniżył stopy procentowe co nikogo za bardzo nie zaskoczyło. Z kolei RPP utrzymała parametry swojej polityki monetarnej i wsparła złotego. Teraz przychodzi kolej na Rezerwę Federalną, która jutro prawdopodobnie pozostawi...
forex giełda

OPEC+ tnie dostawy, EBC obniża stopy procentowe

Piątkowe notowania przyniosły wzrosty indeksu Dow Jones (+1,51 proc.) oraz SP500 (+0,8 proc.) i jednocześnie brak zmian technologicznego Nasdaq Composite (-0,01 proc.). Inflacja PCE w USA okazała się zgodna z oczekiwaniami i wskazała na...
Maciej Przygórzewski, główny analityk walutowy Currency One, operatora serwisów InternetowyKantor.pl i Walutomat

EBC obniża stopy, rosną szanse na obniżkę stóp procentowych w USA

Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny obniżył główną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego. Amerykanie nadal czekają, ale widać powoli zmiany nastawienia. W tle brak zmian w polityce monetarnej w Indiach. EBC nie zaskoczyło rynków Zgodnie...
forex giełda

Dywergencja w politykach monetarnych argumentem silniejszego złotego

Zmienność na rynku walutowym podczas wczorajszej decyzji EBC i późniejszej konferencji prasowej była ograniczona. Euro lekko zyskało ale zmienność na głównej parze walutowej pozostała ograniczona. Działo się tak dlatego, że bank podjął decyzję szeroko...
Europejski Bank Centralny

Decyzja EBC: Stopy w dół, ale na mocniejsze cięcia poczekamy do 2025 r.

Europejski Bank Centralny obniżył dziś stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. do 4,25 proc. To decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku, który już od kilku tygodni przewidywał taki scenariusz. Nie oznacza to jednak rychłego powrotu...
forex giełda

RPP utrzymuje stopy, EBC najprawdopodobniej je obniży

Indeksy SP500 oraz Nasdaq Composite urosły wczoraj odpowiednio o 1,2 oraz 2 proc. i zamknęły dzień na rekordowych poziomach. Dow Jones zyskał kosmetyczne 0,3 proc. ale w tym wypadku zabrakło wyznaczenia nowego szczytu. Wczorajsze...
Krzysztof Adamczak, Currency One

Moment dla banków centralnych

Czwartkowa sesja jest w pełni zdominowana przez politykę pieniężną. Lokalnie wyczekujemy (choć już nie z wypiekami na twarzy) na konferencję prasową prezesa Glapińskiego. Globalne w centrum uwagi pozostaje EBC, warto też zwrócić uwagę na...
europejski bank centralny, ebc

Europejski Bank Centralny: to już – rozpoczęcie ostrożnego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

Allianz Trade oczekuje, że na dzisiejszym posiedzeniu 6 czerwca EBC zainicjuje ostrożny cykl łagodzenia polityki pieniężnej, obniżając stopę depozytową o 25 pb do 3,75%, co będzie pierwszą obniżką stóp od czasu pandemii Covid-19...

NAJNOWSZY ARTYKUŁ

ekologia

Rynek ESG rośnie, ale greenwashing staje się coraz większym problemem

Rynek produktów zorientowanych na ESG rósł w ciągu ostatnich sześciu lat w tempie 27 procent rocznie. W miarę realizacji celów zielonej gospodarki rośnie jednak...

GORĄCY TEMAT

louis vuitton luksus

Rynek dóbr luksusowych w Polsce wyprzedził inflację. Na koniec 2023 roku...

Pomimo spadku wysokości dochodów najbogatszych Polaków rośnie wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce. W ubiegłym roku wzrosła ona o 12,2% r/r, osiągając 42,4 mld...
energetyka

Blisko 46 proc. Polaków dobrze ocenia proces zachodzącej w Polsce transformacji...

Według najnowszego raportu, 45,9% rodaków dobrze ocenia prowadzony w Polsce proces modyfikacji gospodarek i sieci energetycznych na bardziej zrównoważone. 29,9% Polaków uważa wręcz odwrotnie,...