PHN uplasował emisję obligacji serii D o wartości 230 mln zł

Marcin Mazurek
Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Polski Holding Nieruchomości pozyskał 230 mln zł z emisji obligacji korporacyjnych. Pieniądze zostaną przeznaczone sfinansowanie nowych inwestycji w segmencie biurowym i logistycznym oraz refinansowanie części zadłużenia.

Grupa PHN, jeden z liderów rynku nieruchomości w Polsce posiadający portfel aktywów inwestycyjnych o wartości 3,7 mld PLN kontynuuje dynamiczny rozwój. Giełdowa spółka pozyskała właśnie finansowanie na rozwój zaplanowanych projektów w kluczowych segmentach działalności. W zakończonym w piątek procesie book buildingu inwestorzy złożyli zapisy na niezabezpieczone 3-letnie obligacje serii D o łącznej wartości 230 mln zł. Oprocentowanie wyznaczono na poziomie wskaźnik WIBOR 6M + 3,90% marży. Obligacje serii D będą notowane na giełdowym rynku Catalyst, co pozwoli na ich rynkową wycenę i umożliwi swobodny obrót papierami.

Nasi inwestorzy, zwłaszcza fundusze inwestycyjne, doceniają zrealizowane przez nas projekty, zapewniające atrakcyjne stopy zwrotu, i dlatego chcą dalej wspierać rozwój spółki poprzez udział w finansowaniu dłużnym. Emisja obligacji serii D zakończyła się dużym sukcesem, czego potwierdzeniem są jej wartość, jak i atrakcyjne warunki, jakie udało się nam uzyskać przy sprzedaży tych papierów. Pieniądze pozyskane z emisji zostaną przeznaczone przez nas na finansowanie nowych inwestycji biurowych i logistycznych oraz refinansowanie zadłużenia – powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Siedmioletni program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 mld PLN obecny zarząd PHN ustanowił w 2019 r. W ramach programu uplasowane zostały dotychczas trzy emisje o łącznej wartości 705 mln PLN, które były obejmowane przez inwestorów kwalifikowanych i przy korzystnych dla spółki marżach, niższych niż średnia rynkowa w segmencie nieruchomości.

Pieniądze pozyskane z trzech emisji obligacji przeznaczono m.in. na rozbudowę portfela powierzchni biurowej o nowo wybudowane budynki klasy premium SKYSAWA i INTRACO Prime, o łącznej wartości ok. 840 mln PLN czy rozwój projektów logistycznych. Warszawskie biurowce SKYSAWA i INTRACO Prime powiększyły zarządzaną przez PHN powierzchnię biurową o 48 tys. mkw. do 470 tys. mkw. Ich komercjalizacja pozwoliła na uwolnienie potencjału do rozpoczęcia kolejnych dużych projektów inwestycyjnych w segmentach: biurowym i logistycznym, kluczowych z punktu widzenia uzyskiwanych przychodów i uznawanych za najbardziej perspektywiczne. Pod koniec stycznia 2024 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego biurowca klasy w Warszawie – VENA o 15 tys. mkw. powierzchni użytkowej i o wartości 200 mln zł. W przygotowaniu jest projekt biurowy – Marina Office w Gdyni (27,5 tys. mkw. GLA). PHN wraz partnerem branżowym amerykańską firmą Hillwood w ramach joint ventures planują już wkrótce rozpocząć budowę centrum logistycznego pod Zgorzelcem, przy polsko-niemieckiej granicy o 220 tys. mkw. powierzchni.