WSA w Łodzi: Podatnicy mogą nadal amortyzować budynki i lokale mieszkalne

Od stycznia 2023 r. podatnicy zostali pozbawieni możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Była to konsekwencja zmian w przepisach, które wprowadził tzw. Polski Ład.

Już na etapie konsultacji środowisko biznesowe oraz doradcy podatkowi podkreślali, że taka zmiana jest niezgodna z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych i interesów w toku (art. 2 Konstytucji). Ustawodawca zdecydował się na dodanie przepisu przejściowego i umożliwił kontynuowanie zasad amortyzacji wyłącznie przez kolejny rok (czyli w 2022 r.).

– Podatnicy nie zgadzali się z takim podejściem i składali liczne wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, w których argumentowali, że taka zmiana jest bezprawna i powinno im przysługiwać prawo do amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych zgodnie z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych – mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Turska-Tomczykowska, Partner Zarządzający, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.

Takie stanowisko wynikało również z istniejącego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który w podobnych sprawach orzekał w przeszłości na korzyść podatników. Niestety – stanowisko organów podatkowych było negatywne.

Tym bardziej cieszy niedawny wyrok WSA w Łodzi z 27 czerwca br. (sygn. I SA/Łd 258/23), w którym sąd jednoznacznie przyjął perspektywę podatnika i stwierdził, że może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, od nieruchomości mieszkalnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do 31 grudnia 2021 r., do momentu ich pełnej amortyzacji.

– Zapewne to nie jest koniec tej batalii, a jedna jaskółka wiosny nie czyni, niemniej ten korzystny dla podatników wyrok wskazuje, że warto korzystać ze ścieżki sądowej i warto walczyć z absurdalnymi przepisami – komentuje A.Turska-Tomczykowska, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.