Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Giełda

Finanse

Handel

Tagi Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Artykuły, wypowiedzi i informacje o: Kancelaria Ożóg Tomczykowski

WSA w Łodzi: Podatnicy mogą nadal amortyzować budynki i lokale mieszkalne

Od stycznia 2023 r. podatnicy zostali pozbawieni możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Była to konsekwencja zmian w przepisach, które wprowadził tzw. Polski Ład. Już na etapie konsultacji...
mobywatel

Nowe funkcjonalności aplikacji mObywatel

W tym roku należy spodziewać się uruchomienia nowych funkcjonalności aplikacji mObywatel, polegających na potwierdzaniu tożsamości i wprowadzeniu dostępu do e-Urzędu Skarbowego z możliwością opłacania podatków. Aplikacja mObywatel została po raz pierwszy udostępniona pilotażowo w 2017...

Udzielanie pożyczek a VAT – analiza stanu prawnego i konsekwencje dla podatników

Żeby wiedzieć czy i jaki podatek należy zapłacić przy udzieleniu pożyczki, trzeba ustalić czy w konkretnym stanie faktycznym udzielenie pożyczki stanowi usługę w rozumieniu przepisów o VAT. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Jednoosobowe składy naruszają prawo do sprawiedliwego procesu. Kontrowersje po uchwale Sądu Najwyższego z 26...

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że przepis covidowy, który dopuszczał rozpoznanie sprawy apelacyjnej albo zażalenia w składzie jednoosobowym, narusza zasadę uczciwego procesu i dostępu do sądu. Sąd Najwyższy uważa, że sprawa powinna być...

Fundacja rodzinna coraz bliżej. Ustawa wejdzie w życie w pierwszej połowie 2023 r.

Trzecia wersja ustawy o fundacji rodzinnej jest już gotowa. I jest dobrze oceniana. Przy dobrej organizacji prac legislacyjnych, przepisy miałyby wejść w życie w pierwszej połowie 2023 r. Fundacja rodzinna, wzorowana na najlepszych rozwiązaniach europejskich,...
ECJ Luxembourg

Po wyroku TSUE za fakturę VAT może zostać uznana sama umowa, do której nie...

Po wyroku TSUE za fakturę VAT może zostać uznana sama umowa, do której nie wystawiono faktury. Co bardziej zapobiegliwi już analizują, jak napisać umowę, aby jednak fakturą VAT być nie mogła. Faktura VAT stanowi podstawowy...
urząd skarbowy 2

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza wyższe kary za przestępstwa karno-skarbowe. Droższe będą także mandaty

W 2022 r. pensja minimalna wynosi 3 010 zł brutto, ale już od 1 stycznia 2023 r. ma wzrosnąć aż do 3 490 zł i nie jest to ostatnia planowana podwyżka, kolejna zapowiedziana jest...
paragon

Jeszcze w tym roku rząd planuje zastąpienie papierowych paragonów paragonami całkowicie elektronicznym

Ministerstwo Finansów niedawno udostępniło nową aplikację na smartfony, która ma być dodatkowo wykorzystywana do gromadzenia i sprawdzania elektronicznych paragonów. Mamy już e-recepty, będą e-paragony. Prawdopodobne, że już w tym roku. Aplikacja e-Paragony ma obecnie służyć...

Internetowy urząd skarbowy rozszerza swą działalność

4 kwietnia 2022 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Projekt przewiduje likwidację Portalu Podatkowego i zastąpienie go e-Urzędem Skarbowym. Platforma...
TSUE

VAT działalności rolniczej – ważny wyrok TSUE w sprawie C-697/20

24 marca 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok w sprawie C-697/20, mający istotne znaczenie dla opodatkowania VAT działalności rolniczej w Polsce. Zgodnie z polskimi przepisami, podatnikiem VAT w związku z działalnością gospodarstwa...
Naczelny Sąd Administracyjny

NSA: Doręczenie decyzji podatnikowi zamiast pełnomocnikowi jest nieskuteczne

7 marca 2022 r. NSA podjął uchwałę w składzie 7 sędziów w sprawie o sygn. akt I FPS 4/21. Przyczyną podjęcia uchwały była naganna praktyka organów podatkowych, które nie stosowały się do gwarancji procesowych...

Zalety alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) i spółki holdingowej

Zaletą alternatywnej spółki inwestycyjnej jest korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów ze zbycia akcji lub udziałów. Dzięki spółce holdingowej zwolnione z podatku są dochody osiągnięte z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji spółki zależnej. Inwestorzy sprzedający...

Jest kij, ale i marchewka. Ryzyka i ograniczenia estońskiego CIT-u

Zapewne część przedsiębiorców próbując zniwelować negatywne skutki Nowego Polskiego Ładu może pokusić się o skorzystanie z estońskiego CIT-u. Powinni jednak być świadomi szeregu ryzyk i ograniczeń, jakie niesie skorzystanie z tej reklamowanej przez rząd...

Najważniejsze zmiany dotyczące ustawy o fundacji rodzinnej

W drugiej połowie października na stronach RCL, opublikowany został zaktualizowany projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Wprowadzone zmiany odzwierciedlają postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców w ramach szerokich konsultacji społecznych. Utrzymany został m.in. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez...

Polski Ład daje fiskusowi nowe uprawnienia. Kontrole w postaci nabycia sprawdzającego, zajęcie ruchomości

Jeżeli dług wobec fiskusa przekroczy 10 tys. zł może zostać wydana decyzja o zajęciu majątku należącego do podatnika. Wśród zmian podatkowych, które w ramach Polskiego Ładu miałyby wejść w życie są nowe uprawnienia Krajowej...
korupcja pranie pieniędzy

Nowe obowiązki AML – nowelizacja ustawy wchodzi w życie 31 października 2021 r.

31 października 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowelizacja przede wszystkim rozszerza katalog podmiotów podlegających wpisowi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Na skutek nowelizacji, właściwie każdy...

Polski Ład wprowadza nowy podatek od przerzucanych dochodów

Polski Ład wprowadza nowy podatek w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, o którym bardzo mało się mówi, a będzie dodatkowym obciążeniem dla firm. To podatek od przerzucanych dochodów. Za przerzucone dochody uznaje się koszty...
ministerstwo finansów

Nowe obowiązki podatkowe w obszarze cen transferowych

Od 2022 r. dokumentację cen transferowych firmy muszą sporządzać dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. zł rocznie, realizowanych z podmiotami niepowiązanymi, gdy beneficjentem jest podmiot zarejestrowany w raju podatkowym. Identyfikacja takich zobowiązań będzie wymagała...

Polski Ład. Wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

Zasady określające wysokość tzw. ryczałtu samochodowego (czyli przychodu uzyskiwanego w związku z otrzymaniem od pracodawcy nieodpłatnego świadczenia w postaci możliwości korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych) czekają zmiany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wartość ryczałtu...

Od 1 lipca można zakładać prostą spółkę akcyjną (P.S.A.) – czy warto?

Od 1 lipca 2021r. obowiązują regulacje w KSH, które wprowadziły do porządku prawnego nowy typ spółki kapitałowej, która w swojej istocie łączy w sobie rozwiązania przewidziane dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Prosta...

Polski Ład: zmiany opodatkowania nieruchomości spowodują wzrost cen najmu

Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych. - Zmian, które zaproponowano w rządowym Polskim Ładzie jest bardzo dużo,...
prawo internet sąd

Ulga podatkowa IP Box a prawo własności intelektualnej

Ulga IP Box daje korzyści podatkowe nie tylko podatnikom CIT, ale także rozliczającym się jedynie poprzez PIT. Zawiera jednak jedną, bardzo istotną pułapkę, dotyczącą praw do programów komputerowych. Dzięki uldze IP Box można skorzystać z...
ministerstwo finansów

Środki z rachunku VAT nie dla każdego. Odmów jest nawet 7 razy więcej niż...

W ubiegłym roku złożono o ponad 20% więcej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z 2019 rokiem. Ostatnio łączna kwota, o którą podatnicy ubiegali się w ten sposób, była niemal...
TSUE

Ważny wyrok TSUE dotyczący podatku VAT

Korzystny wyrok TSUE dotyczący podatku VAT ma ogromne znaczenie dla wielu polskich podatników. Wyrok ten otwiera furtkę podatnikom do wnioskowania o zwrot zapłaconych odsetek, które często opiewają na milionowe kwoty. - Problem polega na tym,...
ustawa prawo

Polskie fundacje rodzinne od 2022 r. – na jakich zasadach?

Trwają konsultacje dotyczące ustawy o fundacjach rodzinnych, która ma wejść w życie od stycznia 2022 r. Największym mankamentem projektu są rozwiązania dotyczące zachowku, mogą doprowadzić do tego, że firma nie przetrwa okresu przeprowadzania sukcesji. Rozwiązanie,...
ministerstwo finansów

Trudne początki fundacji rodzinnych w Polsce

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe założenia podatkowe, dotyczące fundacji rodzinnych. Przy ich wykorzystaniu w ramach struktury spółek rodzinnych dojdzie do podwójnego opodatkowania. Przy związkach partnerskich nawet do potrójnego opodatkowania. Rozpoczęły się konsultacje dotyczące ustawy o fundacji...
zamknięte koronawirus

Odszkodowania dla przedsiębiorców za straty poniesione przez lockdown

Rząd jest zdecydowany, aby jak najbardziej utrudnić dochodzenie roszczeń. Senat przedstawił projekt ustawy o odszkodowaniach dla przedsiębiorców, ale prawdopodobnie jedyną drogą do ich uzyskania pozostanie składanie powództw. Senat przygotował projekt ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych...
podatki

Podsumowanie kluczowych zmian podatkowych wpływających na działalność branży nieruchomości w Polsce

Nowelizacja ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadziła wiele zmian i nowych obowiązków dotyczących spółek nieruchomościowych. Rozliczenia podatku dochodowego obciążać będzie nie sprzedającego, ale nabywcę udziałów, czyli inwestora. Od nowego roku mamy ustawową definicję...
sąd prawo sędzia

Wymiar sprawiedliwości pod presją. Będą odszkodowania za reformę KRS?

Ponad 70 tys. spraw sądowych było rozstrzyganych w składach, które pozostają wątpliwe, ze względu na sposób powołania Krajowej Rady Sądownictwa. Tych spraw jest tak dużo, że być może Trybunał w Strasburgu zdecyduje się na...

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców od 2021 r.

Polska ma niecały rok na implementację dyrektywy o sygnalistach. Co oznacza, że w przyszłym roku czeka nas rewolucja na miarę RODO. Zwłaszcza, że nie został jeszcze przygotowany projekt ustawy dotyczącej sygnalistów. Podmioty zarówno sektora publicznego...

Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu w 2020 r.

Najważniejszą nowością w systemie podatkowym są darowizny „covidowe”. Takie odliczenia od dochodu dotyczą także darowizn rzeczowych. Czy przy darowiznach o dużej wartości potrzebny jest dokument potwierdzony przez notariusza? - Takie darowizny, przekazywane czy to w...
Sąd prawo prawnik

Będą odszkodowania dla przedsiębiorców za szkody związane z lockdownem?

Restrykcje wprowadzone przez rząd można uznać za nielegalne. Przedsiębiorcom należy się odszkodowanie za wadliwe ich wprowadzenie. - Koncepcja odpowiedzialności państwa za wprowadzone akty prawne jest częścią szerszego poglądu, że państwo nie może przerzucać na obywateli...
ministerstwo finansów

Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych już pewne

Los spółek komandytowych został przesądzony i od 1 stycznia 2021 r. będą musiały płacić podatek CIT. Szybkie tempo prac legislacyjnych sprawiło, że nowa ustawa budzi wiele wątpliwości dotyczących interpretacji nowych przepisów. Sejm odrzucił poprawki Senatu...

Pandemia nie zatrzymała procesów konsolidacji na rynku stomatologii – kolejna transakcja M&A

Grupa Medicover przejęła kliniki stomatologiczne działające w Mławie i Ostródzie pod marką Centrum Uśmiechu, łącznie 11 gabinetów oraz ponad 30-osobowy zespół. Kliniki Centrum Uśmiechu oferują kompleksową, wysokospecjalistyczną opiekę stomatologiczną, zarówno dla dorosłych, jak i...
senat rp

Senat może jeszcze uratować spółki komandytowe. Agresywna optymalizacja podatkowa to mit

Nakładając podatek CIT na spółki komandytowe posłowie nie posłuchali apelu 128 organizacji biznesowych i przedsiębiorstw. Pozostaje jednak jeszcze argument, że wprowadzenie ustawy 30 listopada 2020 r. będzie niezgodne z orzecznictwem TK. Wiele polskich firm rodzinnych...
kontrola skarbowa

W 2021 czeka nas pandemia kontroli skarbowych. Na razie liczba mandatów mniejsza o połowę

Dane z KAS za I-III kw. 2020 r.: O przeszło połowę spadła wartość mandatów karnych za wykroczenia skarbowe. Liczba mandatów karnych, nałożonych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej za wykroczenia skarbowe, spadła o ponad 55% w...
prawo internet sąd

Praca zdalna – nowe przepisy. Co zmieni się w Kodeksie pracy?

Nie było pewne czy pracodawca może nakazać pracę zdalną podczas kwarantanny, jeżeli pracownik się na to nie zgadza. Nowa ustawa nie rozstrzyga tej wątpliwości, a dodatkowo wprowadza nowe przepisy, który rodzą kolejne pytania i...
kontrola podatkowa

Polska fundacja rodzinna – znamy wstępne założenia opodatkowania

Znane są już wstępne założenia dotyczące opodatkowania polskich fundacji rodzinnych. Fundacja ma być podstawowym narzędziem sukcesji dla średniego i dużego biznesu, a ustawa wchodziłaby w życie na początku 2022 r. Efekt podatkowy dla beneficjentów fundacji...
prawo sąd

Słone kary i kolejne obowiązki sprawozdawcze wymuszające ujawnianie tajemnic handlowych

Najnowsze planowane zmiany w prawie podatkowym przewidują nałożenie na podatników kolejnych obowiązków sprawozdawczych. Wymuszą na firmach ujawnianie tajemnic handlowych, pod groźbą kary 250 tys. zł. Wykorzystają to konkurencyjne firmy i fiskus. Podatkowe grupy kapitałowe, bez...
prawo sąd

Praca zdalna w Kodeksie pracy – projekt nowelizacji

Ukazał się projekt nowelizacji Kodeksu pracy, którego celem jest kompleksowa regulacja pracy zdalnej w polskim porządku prawnym. Zaproponowana regulacja zawiera podobne albo identyczne rozwiązania do tych zawartych obecnie w odniesieniu do telepracy. Za najbardziej istotne...

NAJNOWSZY ARTYKUŁ

PRCH: Obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 9,2% w 2023...

W całym 2023 r. obroty najemców w centrach handlowych były o 9,2% wyższe niż w 2022 r. W dwóch ostatnich miesiącach 2023 r....

GORĄCY TEMAT

Przedstawiciele funduszy private equity spodziewają się wzrostu liczby transakcji w 2024...

Najnowsza edycja badania Deloitte Central European (CE) Private Equity (PE) Confidence Survey firmy doradczej Deloitte wskazuje, że prywatni inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej z optymizmem...

Jak stabilne są prognozy dla sektora TSL w 2024 roku?

Dane z dwóch niezalenych źródeł wskazują na wyraźne ożywienie, zarówno na globalnym, jak i europejskim rynku logistyki kontraktowej. Poprawa po spadkach w 2023 r....