Internetowy urząd skarbowy rozszerza swą działalność

4 kwietnia 2022 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Projekt przewiduje likwidację Portalu Podatkowego i zastąpienie go e-Urzędem Skarbowym. Platforma e-Urząd Skarbowy już funkcjonuje. Na tej platformie podatnik ma dostępu do swojego wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (tzw. e-PIT). Zgodnie z projektem e-Urząd Skarbowy ma natomiast umożliwić załatwienie w sposób kompleksowy online spraw podatkowych, głównie dotyczących VAT, PIT i CIT.

E-Urząd Skarbowy stanie się platformą informacyjno-transakcyjną dla podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy.

– Komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego w postaci portalu internetowego lub aplikacji mobilnej będzie równoważna pod względem prawnym z wykonywaniem czynności w formie tradycyjnej – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Radosław Bulejak, Senior Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. – Przez platformę będą realizowane e-doręczenia.

Platforma wprowadzi automatyzację procesu wydawania zaświadczeń, bez opłaty skarbowej.

Nastąpi także automatyzacja udzielania odpowiedzi KAS na zapytania komorników i innych organów. Dodatkowo zostanie udostępniony moduł „e-Koncesje”, który pozwoli na internetową obsługę wydawania koncesji oraz zezwoleń.

Wprowadzenie jednolitego systemu do realizacji obsługi podatników przyspieszy załatwienie prostych i nieskomplikowanych spraw. E-Urząd Skarbowy stanie się zatem serwisem, na wzór funkcjonującej już Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

– Oznacza to, że wreszcie w jednym miejscu podatnik będzie mógł załatwić większość swoich spraw, dotychczasowe funkcjonowanie dwóch systemów obok siebie, tj. Portalu Podatkowego i e-Urzędu Skarbowego, jest niecelowe komentuje R.Bulejak z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.