Odszkodowania dla przedsiębiorców za straty poniesione przez lockdown

Rząd jest zdecydowany, aby jak najbardziej utrudnić dochodzenie roszczeń. Senat przedstawił projekt ustawy o odszkodowaniach dla przedsiębiorców, ale prawdopodobnie jedyną drogą do ich uzyskania pozostanie składanie powództw.

Senat przygotował projekt ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

– Mnie osobiście ten projekt się podoba, zwłaszcza że zmienił się w trakcie konsultacji, bo pierwotnie miała być refundowana tylko strata poniesiona przez przedsiębiorcę, w takiej wersji byłaby to jedynie kalka z ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowiek i obywatela – mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Skrzypek, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Teraz projekt zakłada refundację 70 proc. strat i utraconych korzyści. Ta zmiana jest dobra dla przedsiębiorców. Odszkodowanie w wysokości 70% poniesionej szkody, to więcej niż w przypadku stanów nadzwyczajnych.

Odszkodowanie przysługuje przedsiębiorcy, który poniósł stratę w związku z wprowadzeniem nakazów, zakazów i ograniczeń – szeroka regulacja, obejmuje też branże pośrednio dotknięte przez lockdown (np. pralnie hotelowe, dostawców do restauracji, biura turystyczne itp.)

Według projektu ustawy odszkodowanie wypłaca wojewoda na pisemny wniosek i ma 3 miesiące na podjęcie decyzji. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w terminie 30 dni od jej doręczenia. Uzyskanie odszkodowania uniemożliwia dochodzenie odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

– Mam jednak wątpliwości co do konstytucyjności projektu, bo jest to znów obejście przepisów o stanach nadzwyczajnych – komentuje M.Skrzypek. – Projekt nie ma raczej szans na wejście w życie, element sporu politycznego, rząd jest zdecydowany, aby jak najbardziej utrudnić dochodzenie roszczeń. Jedyną drogą do uzyskania odszkodowania pozostanie składanie powództw.