Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza wyższe kary za przestępstwa karno-skarbowe. Droższe będą także mandaty

W 2022 r. pensja minimalna wynosi 3 010 zł brutto, ale już od 1 stycznia 2023 r. ma wzrosnąć aż do 3 490 zł i nie jest to ostatnia planowana podwyżka, kolejna zapowiedziana jest na lipiec 2023 r. Podwyżka pensji minimalnej to jednak nie tylko zmartwienie dla pracodawców i powód do radości dla część pracowników. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę przekłada się również na wymiar kar za uchybienia podatkowe.

– Przede wszystkim wzrost minimalnej wynagrodzenia za pracę oznacza przesunięcie granicy między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym w przypadkach, gdy czyn zabroniony polega na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej – mówi w rozmowie z MarketNews24 Agnieszka Ławnicka, Senior Associate, radca prawny, doradca podatkowy, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. – Limitem różnicującym wykroczenie od przestępstwa jest pięciokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w czasie popełnienia czynu zabronionego. W 2022 r. granica ta przypada na kwotę 15 050 zł. Począwszy od stycznia 2023 r. będzie to granica na poziomie 17 450 zł.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma również wpływ na wymiar grzywien grożących za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

W przypadku wykroczeń skarbowych kalkulacja mandatu lub grzywny jest bezpośrednio związana z wynagrodzeniem minimalnym:

– mandat karny może być nałożony w granicach od 1/10 do 2-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś
– kara grzywny może być nałożona w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kalkulacja wysokości grzywny za przestępstwa skarbowe obejmuje natomiast dwa etapy. Przepisy regulujące poszczególne przestępstwa skarbowe wskazują na zagrożenie grzywną co do zasady od 10 do 720 stawek dziennych.

– Aby ustalić ostateczną wysokość grzywny koniecznym jest zatem nie tylko orzeczenie stawek dziennych grzywny, ale określenie wysokości jednej stawki dziennej– komentuje A .Ławnicka z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać 400-krotności minimalnego wynagrodzenia – rozpiętość jest zatem olbrzymia.

Obecnie są to stawki od 100,33 zł do nawet 40 132 zł.

Najniższa grzywna wnosi zatem 1 003 zł zaś najwyższa może osiągnąć kwotę 28 895 040 zł.

W związku ze znaczącym wzrostem wynagrodzenia minimalnego, wysokość dziennej stawki grzywny, a w konsekwencji również dopuszczalny wymiar grzywny również istotnie wzrosną i będą wynosiły od 1 163,30 zł aż do 33 503 040 zł.