Nowe funkcjonalności aplikacji mObywatel

W tym roku należy spodziewać się uruchomienia nowych funkcjonalności aplikacji mObywatel, polegających na potwierdzaniu tożsamości i wprowadzeniu dostępu do e-Urzędu Skarbowego z możliwością opłacania podatków.

Aplikacja mObywatel została po raz pierwszy udostępniona pilotażowo w 2017 r. przez ówczesne Ministerstwo Cyfryzacji, jednak korzystało z niej bardzo niewiele osób. Epidemia covidowa wymusiła szybką elektronizacją kontaktów obywateli z administracją publiczną, od czasu epidemii ta aplikacja została ściągnięta ponad 9 mln razy.

Ustawa o aplikacji mObywatel z 9 marca 2023 r. ma na celu stworzenie podstaw prawnych do funkcjonowania aplikacji mObywatel oraz usług w niej udostępnianych i świadczonych. „Dokument mObywatel”, wcześniej mTożsamość, będzie mógł pełnić funkcję tożsamą z innymi tradycyjnymi dokumentami tożsamości.

W aplikacji mObywatel będą znajdować się również inne dokumenty dotyczące prawa do wykonywania zawodu, np. lekarza, lekarza dentysty. go” (dalej zbiorczo zwanych: „prawem wykonywania zawodu”).

– Obywatel w kontaktach z administracją publiczną nie będzie musiał posługiwać się dowodem osobistym, wystarczające stanie się przedstawienie certyfikatu, który będzie zawarty w aplikacji – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Radosław Bulejak, Senior Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. – W aplikacji mObywatel już znajdują się np. unijne certyfikaty covidowe, legitymacje studenckie i legitymacje szkolne.

Ustawa umożliwi udostępnianie przez organy Krajowej Administracji Skarbowej usług e-Urzędu Skarbowego w aplikacji mObywatel. Udostępnienie to będzie polegało na wprowadzeniu dla użytkowników aplikacji mObywatel możliwości korzystania z usług e-Urzędu Skarbowego. Udostępnienie usług e-Urzędu Skarbowego za pośrednictwem innego systemu teleinformatycznego niż e-Urząd Skarbowy nie jest możliwe na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Podjęcie czynności w aplikacji mObywatel ma być równoznaczne z podjęciem tych czynności w e-Urzędzie Skarbowym.

– Aplikację będzie więc można wykorzystywać także do płacenia podatków, już obecnie portal podatkowy został zastąpiony e-Urzędem, jednym z jego podstawowych modułów jest Twój e-PIT, który jest wstępnie wypełnioną deklaracją – wyjaśnia R.Bulejak z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Korzystając z aplikacji będziemy mogli także odbierać korespondencję od organów administracji podatkowej. Przy tym nie będzie wymagane korzystanie z bankowości internetowej, sms-ów i dodatkowych haseł.

Wejście w życie ustawy nastąpi po 14 dniach od ogłoszenia, przy czym faktyczne funkcjonowanie rozwiązań technicznych (nowych funkcjonalności) w aplikacji mObywatel będzie ogłaszane w Monitorze Polski odpowiednimi komunikatami ministra właściwego do spraw cyfryzacji.

W tym roku należy spodziewać się uruchomienia nowej funkcjonalności mObywatela, polegająca na potwierdzeniu tożsamości i wprowadzeniu e-Urzędu Skarbowego.