Active Ownership Fund zadeklarował objęcie akcji CI Games o wartości 6 mln euro

Marek Tymiński, prezes CI Games

CI Games SE zawarła porozumienie dotyczące objęcia akcji nowej emisji o wartości 6 mln euro przez jednego z największych akcjonariuszy – Active Ownership Fund („AOF”). Cena emisyjna jednej akcji będzie zgodna z ceną ustaloną w procesie book buildingu przez pozostałych inwestorów, który rozpocznie się w poniedziałek 22 kwietnia br. Obecnie AOF posiada 20,02% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Dodatkowo CI Games zobowiązał się zgłosić żądanie wcześniejszego wykupu obligacji imiennych objętych przez AOF, który nastąpi pod warunkiem rejestracji przez sąd emisji akcji, które obejmie AOF.

Mocno wierzymy w długoterminową perspektywę spółki, dlatego zdecydowaliśmy się na udział w planowanej emisji akcji i konwersję posiadanych obligacji na akcje. – mówi Florian Schuhbauer, Co‑CIO, Founding Partner of Active Ownership Coporation.

Równolegle CI Games opublikował zasady subskrypcji akcji serii M – zgodę na emisję do ok. 36,6 mln akcji (do 20 proc. kapitału) wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w marcu br. Proces budowy księgi popytu skończy się najpóźniej 24 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00, a zamknięcie ofert planowane jest na 30 kwietnia. Inwestorzy posiadający akcje stanowiące co najmniej 0,25 proc. wszystkich akcji mają pierwszeństwo przydziału – opisane w zasadach subskrypcji.

Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona w drodze przeprowadzonej przez spółkę analizy popytu na akcje serii M w oparciu o mechanizm budowania księgi popytu. Zgodnie z zawartą umową AOF zobowiązał się do nabycia akcji o łącznej wartości 6 mln euro w cenie, która nie przekroczy 1,80 zł za jedną akcję. Akcje z nowej emisji, które trafią do AOF zostaną objęte 6 miesięcznym lock-up.

– Cieszę się, że największy inwestor finansowy w akcjonariacie CI Games – Active Ownership Fund – wspiera strategię spółki i jej dalszy rozwój. – mówi Marek Tymiński, CEO CI Games.

W 2023 roku Grupa CI Games osiągnęła prawie 245 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży. To czterokrotny wzrost w porównaniu do wyniku z 2022 roku i zarazem najwięcej w historii Grupy. EBITDA wyniosła 97,6 mln zł, co daje marzę EBITDA na poziomie 39,8 proc. Grupa zanotowała 26,3 mln zł zysku brutto i 14,5 mln zł zysku netto (marża netto 5,9 proc.). CI Games planuje dwie duże gry do wydania w 2025 i 2026 roku – Project Survive, nad którym pracuje wewnętrzne studio Underdog oraz Project 3, który realizuje Hexworks.