Trzy obniżki stóp procentowych już w tym roku?

Na rynku trwa festiwal spekulacji, jak mocno mogą spaść stopy w Polsce w perspektywie 3, 6 czy 12 miesięcy, choć niespełnione zostały jeszcze warunki obniżki narzucone na siebie przez RPP.

Stawki FRA (kontrakt na przyszłą stopę procentową, który jest instrumentem pochodnym, oferowanym przez rynki finansowe, będącym odmiana kontraktów forward) w perspektywie 3 miesięcy wyceniają już ponad 2 obniżki stóp procentowych.

– Jest szansa nawet na trzy obniżki, jeżeli RPP zdecyduje się na szybkie rozpoczęcie cyklu obniżek i zrobi to we wrześniu – mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Stajniak, wicedyrektor Działu Analiz XTB. – To konferencja prasowa prezesa NBP po lipcowym posiedzeniu RPP spowodowała taką zmianę nastawienia inwestorów.

Trzy obniżki po 25 pkt. spowodowałyby spadek stopy referencyjnej NBP do 6%.

Na przełomie 2023 i 2024 roku inwestorzy przewidują 5 obniżek po 25 punktów bazowych! W perspektywie do 12 miesięcy rynek widzi już stopę procentową na poziomie 5%, co oznaczałoby bardzo długi cykl obniżania stop procentowych. Jeśli w czerwcu przyszłego roku mielibyśmy mieć w Polsce stopę rzędu 5%, mogłoby to oznaczać, że bardzo trudno będzie osiągnąć pozytywne realne stopy procentowe.

Jednocześnie wydaje się, że spadek inflacji do poziomu jednocyfrowego nadchodzi wielkim krokami. Najnowsze dane z polskiej gospodarki sugerują, że presja inflacyjna nie jest taka silna jak oczekiwał tego rynek.

Inflacja CPI spadła za czerwiec do 11,5% r/r. Niemniej oczekiwano, że presja na dalsze wzrosty inflacji ze strony płac może dopiero zacząć narastać w najbliższym czasie, gdyż stopa bezrobocia pozostaje na ekstremalnie niskim poziomie (zatrudnienie rośnie, choć wolniej niż oczekiwano). Jeśli dorzucimy do tego zaledwie pół procentową inflację PPI w ujęciu rocznym (choć oczekiwano odczytu 0,7% r/r), gdy poprzednio inflacja PPI wynosiła 2,8% r/r, no to mamy bardzo ładny obraz dezinflacji w Polsce.

– W sierpniu też możemy spodziewać się spadku inflacji nawet poniżej 10%, a to ze względu na efekt bazy, gdyż 12 miesięcy wcześniej mieliśmy bardzo wysokie ceny energii i gazu – komentuje ekspert XTB. – Jednak decyzja RPP o trzech obniżkach może okazać się ryzykowna ponieważ pod koniec roku inflacja może znów zacząć rosnąć, właśnie ze względu na efekt bazy, tym razem niskiej w ujęciu rok do roku.

Ryzyko jakie być może weźmie na siebie RPP będzie bardzo wysokie, właśnie ze względu na nawrót inflacji, która już obecnie – pomimo spadku – jest bardzo wysoka. Lipcowa inflacja wyniosła 11,5% r/r, a więc jest aż czterokrotnie wyższa od celu inflacyjnego (2,5% +/-1%), który to cel określa jaki wzrost cen uznajemy za najkorzystniejszy dla polskiej gospodarki.

Jeżeli spełni się wariant najchętniej obstawiany przez inwestorów, dotyczących obniżek w Polsce, to w tym samym czasie jest szansa na to, że stopy procentowe w USA przeskoczą stopy polskie, nie wspominając już o stopach realnych. Obecnie stopa w USA (górny limit) wynosi 5,25% i oczekuje się, że Fed podniesie stopy przynajmniej jeden raz, a w ekstremalnym przypadku jeszcze 3 razy. Jak widać różnica stóp w perspektywie pół roku czy roku może być mocno nie na korzyść naszej waluty.