AgioFunds nabyło udziały w firmie Symphony Wealth Management

biuro firma biznes

W grudniu 2019 roku AgioFunds TFI nabyło 30% udziałów w firmie Symphony Wealth Management specjalizującej się w dystrybucji funduszy inwestycyjnych. Transakcja jest elementem realizacji strategii rozwoju AgioFunds TFI w oparciu o dywersyfikację kanałów sprzedaży oraz zwiększanie dostępu do sieci niezależnej dystrybucji. W planach na najbliższe miesiące są kolejne działania, które umocnią pozycję towarzystwa na rynku funduszy w Polsce.

Partnerstwo AgioFunds TFI z firmą Symphony Wealth Management to element realizacji strategii rozwoju w oparciu o współpracę z niezależnymi, niebankowymi dystrybutorami produktów inwestycyjnych. Symphony Wealth Management daje nam dostęp do stabilnego portfela klientów na ogólnopolskim rynku. W planach na najbliższe miesiące jest rozwój oferty dla inwestorów detalicznych, dalsza dywersyfikacja kanałów sprzedaży oraz rozbudowa sieci partnerów niezależnej dystrybucji – powiedział Dariusz Wieloch, Prezes AgioFunds TFI SA.

Symphony Wealth Management sp. z o.o. (SWM) to jeden z wiodących dystrybutorów funduszy inwestycyjnych na rynku w Polsce. Spółka działa na terenie całego kraju, współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi. SWM posiada stabilny portfel klientów, którzy korzystają ze spersonalizowanej oferty opartej na standardowych i unikatowych rozwiązaniach inwestycyjnych.

Rynek funduszy inwestycyjnych jest obecnie w fazie konsolidacji, a implementacja dyrektywy unijnej MiFID II stawia nowe wyzwania przed zarządzającymi. AgioFunds TFI planuje wykorzystać sytuację w branży do umocnienia swojej pozycji. W ocenie Zarządu, niezależne TFI pełnią kluczową rolę na rynku funduszy, oferując klientom unikatowe rozwiązania inwestycyjne w oparciu o konkurencyjne warunki. W dłuższej perspektywie wzrost zamożności obywateli oraz świadomości klientów dot. potrzeby oszczędzania na emeryturę, a także popularyzacja Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), powinny sprzyjać rozwojowi branży.

Jako jedno z czołowych, niezależnych towarzystw inwestycyjnych planujemy wykorzystać sytuację w branży do umocnienia naszej przewagi konkurencyjnej na rynku w Polsce. Niezależne TFI mają ważną rolę do odegrania – ich siłą jest indywidualne podejście do klienta oraz oferta unikatowych rozwiązań inwestycyjnych konkurencyjnych wobec produktów bankowych – dodaje Prezes Wieloch.