Akcje Kool2Play rozeszły się na pniu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Kool2Play, niezależny producent z wieloletnim doświadczeniem w produkcji i promocji gier, przydzielił wszystkie akcje oferowane w pierwszej publicznej ofercie akcji. Inwestorzy złożyli łącznie zapisy na  1 448 517 akcji o wartości przekraczającej 20 mln zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 180 000 akcji o wartości 2,5 mln zł.

– Byliśmy pewni, że  emisja odniesie sukces, jednak to co się wydarzyło przerosło nasze oczekiwania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to w części efekt dobrego sentymentu dla branży gamingowej, ale przede wszystkim to potwierdzenie atrakcyjności naszego modelu biznesowego. Ma to odzwierciedlenie w zapisach, gdzie oprócz inwestorów indywidulanych zapisy złożyło wiele  firm – komentuje Marcin Marzęcki, prezes Kool2Play. Intencją spółki jest by nadpłacone kwoty wróciły do inwestorów najszybciej jak się da. – Zdajemy sobie sprawę, że duża część inwestorów jest rozczarowana znaczącą redukcją zapisów. Kierując się dobrem spółki, zdecydowaliśmy się przydzielić większość oferowanych akcji kilku znaczącym inwestorom, którzy wesprą ją w przyspieszonym rozwoju w kolejnych latach. Wpłacone kwoty, zwrócimy zgodnie z dokumentem informacyjnym najpóźniej do 7 sierpnia. mówi prezes.

Środki z emisji 180 tys. nowych akcji serii D zostaną przeznaczone przede wszystkim na finalizację prac nad grą „Uragun” oraz jej promocję, a także produkcję oraz promocję “City of Minds” i projektu o kodowej nazwie “Odrodzenie”. – Kontynuujemy prace, aby jak najszybciej znaleźć się na rynku NewConnect. Mamy nadzieję, że pierwsze notowanie odbędzie się najpóźniej na przełomie  III i IV  kwartału bieżącego roku- zapowiada prezes.