Blisko 7 mln zł z PARP na podnoszenie kompetencji w branży motoryzacyjnej

0
konferencja szkolenia szkoła

Rusza konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na operatora, który zapewni wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa firmom działającym w branży motoryzacyjnej. Udział w konkursie mogą wziąć m.in. ośrodki szkoleniowe, związki pracodawców, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorcy. Maksymalne dofinansowanie to 6,7 mln zł. PARP czeka na wnioski do 23 marca. Celem programu jest zmniejszenie istniejącej na rynku luki kompetencyjnej pomiędzy potrzebami pracodawcy a wiedzą pracownika.

Zadaniem operatora wyłonionego w IV rundzie konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji” będzie wybór podmiotu, który przeprowadzi rekrutację pracowników przedsiębiorstw i pomoże firmom z branży motoryzacyjnej uzyskać dofinansowanie na działania szkoleniowe lub doradcze w sektorze motoryzacyjnym. Całkowity koszt projektu musi się zmieścić w kwocie 7,4 mln zł. Wkład własny operatora stanowi co najmniej 10 proc. tej kwoty.

– Analiza potrzeb rynkowych pozwala Radzie ds. Kompetencji na dostarczenie wiarygodnych danych o potrzebach kompetencyjnych w danym sektorze. Dzięki tym informacjom operator może sprawnie wdrażać kierunki zmian. Tym razem stawiamy na branżę motoryzacyjną. Chcemy, aby wiedza zdobywana w szkołach, na uczelniach czy podczas kursów jeszcze bardziej odpowiadała na realne potrzeby pracodawców rynku motoryzacyjnego – mówi Katarzyna Karpińska, ekspert Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie PARP mogą ubiegać się podmioty lub organizacje posiadające nie tylko potencjał kadrowy czy ekonomiczny, ale również doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych, np.:

  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału
  • adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • organizacje pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe,
  • przedsiębiorcy.

Dofinansowanie PARP może zostać przeznaczone m.in. na rekrutację przedsiębiorców, usługi szkoleniowe czy doradcze.

Skąd ta luka kompetencyjna?

Katalizatorem zapoczątkowanych przez PARP inicjatyw edukacyjnych są Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Odpowiadają one za dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb przedsiębiorców w poszczególnych sektorach. Dzięki współpracy Rad z pracodawcami i jednostkami naukowymi są one w stanie zidentyfikować lukę kompetencyjną w danym obszarze i wyznaczyć kierunki zmian. Aktualnie istnieje 17 Sektorowych Rad ds. Kompetencji, z czego 7 prężnie funkcjonuje w następujących sektorach: IT, motoryzacja, turystyka, budownictwo, finanse, moda i innowacyjne tekstylia oraz opieka zdrowotna. Kolejne 10 niedługo rozpocznie działalność.

– Wraz z pędzącym rozwojem technologicznym oraz zmieniającym się sposobem zarządzania organizacjami coraz większy staje się deficyt kompetencji pracowników. Najczęściej wynika on z nieodpowiednio przygotowanego programu nauczania. Konkurs PARP powstał właśnie po to, by temu zapobiec. Stale monitorujemy potrzeby pracodawców i wspólnymi siłami próbujemy dostosować ofertę edukacyjną do oczekiwań zarówno pracodawców, jak i pracowników – mówi Katarzyna Karpińska.