Co powinien zawierać rządowy pakiet badań kontrolnych dla osób 40+?

Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia
Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia
  • Świadczenia zamawiane przez osoby po 40. roku życia stanowią 62% wszystkich usług realizowanych w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych.
  • Wśród specjalistów, z których pomocy przede wszystkim korzystają osoby 40+ znajdują się kardiolog, okulista i ortopeda.
  • Do najczęściej wykonywanych badań obrazowych należą EKG spoczynkowe i USG jamy brzusznej.

Rząd zapowiedział wprowadzenie pakietu badań dla osób po czterdziestce. Jednym z proponowanych na etapie kampanii wyborczej rozwiązań było włączenie go do świadczeń medycyny pracy. Eksperci SALTUS Ubezpieczenia sprawdzili, z których konsultacji i badań najczęściej korzystają te osoby w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Sprawdziliśmy, w jaki sposób z usług medycznych korzystają osoby pomiędzy 40. a 49. rokiem życia, 50. a 59. oraz starsze. Okazało się, że ok. 60% zamawianych usług to badania laboratoryjne i diagnostyczne. Wizyty u specjalistów to z kolei ok. 18% realizowanych świadczeń – zauważa Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Dermatolog, okulista i ortopeda wśród najczęściej odwiedzanych specjalistów

Lista 5. specjalistów, z których pomocy najczęściej korzystają osoby po czterdziestce, nieznacznie różni się w zależności od grupy wiekowej. Jednak w każdym przypadku znajdują się wśród nich kardiolog, okulista i ortopeda.

Specjaliści, do których najczęściej chodzą osoby 40+
40-49 lat 50-59 lat 60+
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Ginekolog Ortopeda Ortopeda Ortopeda Ortopeda Ortopeda
Ortopeda Dermatolog Ginekolog Dermatolog Endokrynolog Kardiolog
Endokrynolog Kardiolog Endokrynolog Kardiolog Ginekolog Urolog
Dermatolog Okulista Kardiolog Okulista Okulista Okulista
Okulista Otolaryngolog Okulista Otolaryngolog Kardiolog Otolaryngolog
Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

 

Badania laboratoryjne i diagnostyczne to ok. 60% realizowanych świadczeń

Badania laboratoryjne i obrazowe stanowią ok. 60% wszystkich świadczeń, z jakich korzystają w ramach ubezpieczeń osoby po czterdziestce. W przypadku najmłodszej grupy wiekowej stanowią one odpowiednio 50 i 11% wszystkich świadczeń. U 50-latków i osób powyżej 60. roku życia podział ten wygląda podobnie – 48 i 12%.

Badania laboratoryjne, z jakich najczęściej korzystają osoby 40+

40-49 lat 50-59 lat 60+
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Hormon tyreotropowy – TSH Kreatynina Hormon tyreotropowy – TSH Glukoza na czczo Hormon tyreotropowy – TSH Kreatynina
Tyroksyna wolna – fT4 Glukoza na czczo Tyroksyna wolna – fT4 Aminotransferaza alaninowa – ALAT – GPT Kreatynina Aminotransferaza alaninowa – ALAT – GPT
Glukoza na czczo Aminotransferaza alaninowa – ALAT – GPT Glukoza na czczo Lipidogram Aminotransferaza alaninowa – ALAT – GPT Glukoza na czczo
Aminotransferaza alaninowa – ALAT – GPT Hormon tyreotropowy – TSH Aminotransferaza alaninowa – ALAT – GPT Kreatynina Glukoza na czczo PSA całkowite
Kreatynina Lipidogram Kreatynina Hormon tyreotropowy – TSH Aminotransferaza asparaginianowa – ASPAT – GOT Lipidogram
Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

 

Badania obrazowe, z jakich najczęściej korzystają osoby 40+

40-49 lat 50-59 lat 60+
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
USG transwaginalne miednicy mniejszej USG jamy brzusznej USG transwaginalne miednicy mniejszej USG jamy brzusznej EKG spoczynkowe EKG spoczynkowe
USG piersi EKG spoczynkowe EKG spoczynkowe EKG spoczynkowe USG transwaginalne miednicy mniejszej USG jamy brzusznej
USG jamy brzusznej RM kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego USG tarczycy ECHO serca USG tarczycy ECHO serca
USG tarczycy ECHO serca USG piersi USG układu moczowego USG jamy brzusznej USG układu moczowego
EKG spoczynkowe RTG klatki piersiowej AP USG jamy brzusznej USG stawu kolanowego USG piersi USG stawu kolanowego
Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

Badania te są podstawą wykrywania wielu schorzeń charakterystycznych dla tych grup wiekowych, szczególnie badania USG, które mogą służyć w diagnostyce m.in. nowotworów. Warto jednak rozważyć uwzględnienie w pakiecie także bardziej specjalistycznych badań z obszaru tzw. diagnostyki ciężkiej. Z naszych obserwacji wynika, że zapotrzebowanie na nie gwałtownie rośnie w najstarszej grupie wiekowej. Osoby 60+ najczęściej wykonują tomograf głowy, jamy brzusznej oraz rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

Jakie badania można przeprowadzić w ramach medycyny pracy?

Jednym z pomysłów dotyczących sposobu wykonywania proponowanego pakietu badań jest uwzględnienie ich w medycynie pracy. Obecnie świadczenia medyczne przeprowadzane w jej ramach mają sprawdzać jedynie fizyczną zdolność pracowników do wykonywania obowiązków służbowych oraz zapobiegać i leczyć choroby zawodowe. Włączenie do niej badań kontrolnych, sprawdzających ogólny stan zdrowia i służących zapobieganiu najczęściej występującym w tych grupach wiekowych problemom, jest zatem dobrym pomysłem. Przyczyni się to też zapewne do wzrostu odsetka usług medycznych realizowanych w ramach medycyny pracy.

Na potrzebę rozszerzenia świadczeń obowiązkowych zapewnianych przez pracodawcę zwracają uwagę także ubezpieczyciele. Coraz częściej proponują uzupełnienie standardowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego o specjalistyczne programy profilaktyczne, mające zwalczyć najczęściej występujące wśród pracowników schorzenia. Nie tylko te wynikające z rodzaju wykonywanych obowiązków, ale również z wieku i płci. Przedsiębiorcy mogą za ich pośrednictwem zapewnić pracownikom m.in. dodatkową ochronę onkologiczną, kardiologiczną czy neurologiczną.

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia