Czy spalanie odpadów jest przyjazne środowisku?

Schemat spalarni

Niezwykle ważnym, jeśli nie najważniejszym, aspektem w racjonalnej utylizacji odpadów komunalnych jest dbałość o środowisko naturalne. Podejmowane działania powinny przede wszystkim uwzględniać troskę o zapobieganie skażeniu powietrza, wody i gleby. O efektywnej i ekologicznej gospodarce odpadami komunalnymi mówi Piotr Pędzik z West Real Estate SA.

Panuje powszechne przekonanie, że segregacja odpadów komunalnych i należyte ich składowanie jest bezpieczne dla środowiska. Warto jednak pamiętać, że naturalnemu rozkładowi ulegają jedynie substancje organiczne i tylko one umożliwiają gromadzenie biogazu bogatego w metan i tlenek węgla. „Dziś jedyną skuteczną metodą pozbycia się nadmiaru odpadów jest termiczne spalenie. Podobnie jest w przypadku konglomeratu substancji, które składowane nawet przez kilkadziesiąt lat nie uległy degradacji. Rozwiązaniem tego problemu jest pirolityczna i fluidalna utylizacja odpadów. Gazy emitowane do atmosfery pozbawione są tlenków azotu i siarki, aromatycznego węgla oraz sadzy. Pokazują to nie tylko wyniki naszych badań, ale można to naocznie sprawdzić podczas spalania – wydobywający się dym jest przezroczysty i – co ważne – bezwonny. Dzieje się tak, gdyż proces termicznej utylizacji odpadów komunalnych jest całkowity i zupełny, czyli nie zawiera żadnych palnych składników gazu. Co więcej, popiół, który powstał w trakcie spalania nie ma w swoim składzie żadnych części palnych i może być wykorzystywany w budownictwie i drogownictwie.” – wyjaśnia Piotr Pędzik z notowanej na NewConnect spółki West Real Estate.

Krajowe oraz międzynarodowe ustawodawstwo obliguje władze samorządowe do odbierania oraz utylizacji odpadów komunalnych. Mieszkańcy niemal od roku są zobowiązani do segregowania śmieci. Warto jednak zaznaczyć, że za nowymi regulacjami nie ruszyły inwestycje w obszarze gospodarki odpadami. „Aktualnie w Polsce funkcjonuje jedna spalarnia, która prowadzi termiczną utylizację odpadów komunalnych. Jak na tak duży kraj oraz ilość produkowanych śmieci to stanowczo za mało. Co prawda, w planach jest zbudowanie instalacji w Białymstoku, Koninie, Szczecinie, Poznaniu oraz Krakowie, ale to wciąż jest to za mało, aby efektywnie rozprawić się z wzrastającą falą surowców, których nie można przetworzyć w inny sposób. Szacuję, że na terenie Polski wybudowanie 70-ciu, może 80-ciu tego rodzaju zakładów przyniosłoby żądany efekt. Obawiam się jednak, że dopóki samorządowcy będą mogli unikać inwestycji związanych z budową spalarni śmieci, nie powstaną kolejne tego typu obiekty. Przyczyn takiej sytuacji należy przede wszystkim upatrywać w ekonomii i finansowaniu tego rodzaju przedsięwzięcia. Występuje bowiem wiele obostrzeń dla inwestorów i wykonawców spalarni. Co więcej, koszt całej inwestycji to wciąż kwota nieosiągalna dla wielu samorządów i bez wsparcia ze strony centralnego budżetu bądź celowych środków unijnych nie będą one w stanie samodzielnie sfinansować takiego przedsięwzięcia. Ważne jednak jest, aby już teraz prowadzić szeroką akcję edukacyjną – budować świadomość i wiedzę społeczeństwa na temat konieczności powstawania termicznych spalarni śmieci. Warto jednoznacznie zaznaczyć, że termiczne spalanie nie ma alternatywy w zakresie efektywnej utylizacji odpadów komunalnych.” – konkluduje Piotr Pędzik z firmy West Real Estate SA.

Racjonalne zaplanowanie utylizacji odpadów komunalnych już dziś, w przyszłości da gwarancję efektywnego zarządzania tonami papieru, szkła, plastiku czy odpadów organicznych. Inwestycja w termiczną spalarnię śmieci pozwoli na wiele lat wyeliminować problem zalegających na wysypiskach odpadów i zahamować powstawanie nowych składowisk. Pirolityczna i fluidalna utylizacja odpadów pozwoli nie tylko zlikwidować produkowane na bieżąco odpady, ale także problem zagrażających środowisku i składowanych przez wiele lat śmieci.