Duże firmy w Polsce mocno zorientowane na rozwiązania ICT

PMR 2015

Od lat to duże firmy są głównym odbiorcą dla dostawców rozwiązań ICT, szczególnie w obszarze usług i oprogramowania. Co istotne, największe firmy w Polsce inwestują relatywnie najwięcej w zaawansowane wdrożenia i to pomimo relatywnie najwyższego nasycenia rozwiązaniami ICT. Mają też najkrótszy cykl wymian sprzętu. Z drugiej strony obecna sytuacja makroekonomiczna zmusza największe firmy do optymalizacji wydatków, szukania oszczędności i realizacji większych inwestycji etapami.

W pierwszym kwartale roku 2015 firma PMR, specjalizująca się w badaniach B2B, przeprowadziła kolejną falę badania dużych firm w Polsce. Badanie w sposób kompleksowy podejmuje tematykę wykorzystania rozwiązań IT i usług telekomunikacyjnych w największych przedsiębiorstwach w kraju. W zakres badania wchodzi określenie zarówno nasycenia sprzętem i infrastrukturą, outsourcing i korzystanie z poszczególnych typów usług IT, centrów danych czy chmury, jak również rodzaj wykorzystywanych przez firmy aplikacji biznesowych. Z innych istotnych zagadnień, poruszona jest również kwestia wydatków i planów zakupowych w obszarze ICT. Poniżej prezentujemy kilka interesujących wniosków z badania. pmr 2015

Niemal każda duża firma w Polsce wykorzystuje sieć lokalną przewodową LAN (99%), ponadto posiada własny serwer (96%) oraz serwerownię lub inne dedykowane pomieszczenie serwerowe (95%). Niemal dziewięć na dziesięć dużych firm w Polsce użytkuje lokalną sieć bezprzewodową WLAN (87%), a przeszło trzy czwarte korzysta z urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego typu UTM lub podobnych (77%).

Niemal każda duża firma w Polsce wykorzystuje sieć lokalną przewodową LAN (99%), ponadto posiada własny serwer (96%) oraz serwerownię lub inne dedykowane pomieszczenie serwerowe (95%). Niemal dziewięć na dziesięć dużych firm w Polsce użytkuje lokalną sieć bezprzewodową WLAN (87%), a przeszło trzy czwarte korzysta z urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego typu UTM lub podobnych (77%).

W tegorocznej edycji badania przedstawicielom dużych firm zadaliśmy pytanie, czy w ich przedsiębiorstwie wykorzystuje się smartfony jako terminale dostępowe do aplikacji biznesowych. Tego typu rozwiązanie jest realizowane w ponad jednej piątej (22%) firm, co jest wynikiem wyraźnie lepszym niż choćby dwa lata wcześniej i wyraźnie potwierdza trend mobilności widoczny na rynku.

PMR 2015

Naszych respondentów zapytaliśmy również o to, po jakim czasie wymienia się w ich firmie komputery i inne urządzenia IT. W dużych przedsiębiorstwach komputery stacjonarne użytkuje się średnio 5 lat, a nieco krócej (4,6 roku) korzysta się z komputerów przenośnych. W przypadku telefonów komórkowych, ich dwuletni cykl wymiany powiązany jest z typowym czasem trwania umowy z operatorem sieci komórkowej. Wniosek ten potwierdzają odpowiedzi respondentów o rodzaj płatności za telefon – zdecydowana większość firm ma umowę na abonament, który zazwyczaj daje możliwość wymiany telefonu po okresie zobowiązania.

Spośród analizowanych typów urządzeń, najdłużej, bo ponad 6 lat, wynosi przeciętny cykl życia firmowego serwera. Analizując średnią liczbę lat, po których wymienia się sprzęt na nowy, można też zauważyć, że okres wymiany sprzętu nie jest uzależniony od liczby pracowników czy posiadania inwestora zagranicznego.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015.