6.5 C
Warsaw
środa, Luty 20, 2019
Tagi Magdalena Piech

Informacje, komentarze i wypowiedzi: Magdalena Piech


Magdalena Piech
Magdalena Piech

Magdalena Piech jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Na Université de Strasbourg uzyskała dyplom z Prawa Unii Europejskiej i Prawa Międzynarodowego („Notion fondamentales du Droit Europeén, International et Comparé”). Odbyła także studia podyplomowe z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie przygotowuje doktorat w katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Magdalena Piech pracę w Lewiatanie rozpoczęła w lipcu 2011 roku. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bezpośrednio po studiach odbyła staż w Parlamencie Europejskim, w sekretariacie Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Reprezentuje Konfederację Lewiatan w BUSINESSEUROPE. Jest członkiem: grupy roboczej ds. gospodarki cyfrowej, komitetu sterującego ds. praw własności intelektualnej, grupy roboczej ds. rynku wewnętrznego. Odpowiada za tematykę związaną z szeroko rozumianą gospodarką cyfrową. Koordynuje pracę grup roboczych ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, przepisów konsumenckich i ochrony danych osobowych. Współpracuje także z Polskim Związkiem Przemysłu Kosmetycznego.


 

Novotel Warszawa Centrum

Wystartowała 2 edycja Konkursu Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej

„Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej” jest konkursem Izby Gospodarki Elektronicznej towarzyszącym konkursowi „e-Commerce Polska awards”. W tamtym roku w I edycji - „Osobowością Polskiej Gospodarki Cyfrowej” została Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska. W tym roku nowością...
Magdalena Piech

To nie koniec prac nad rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Choć unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zostało przyjęte 27 kwietnia br., prace legislacyjne, związane z reformą unijnych ram prawnych nadal trwają. Obecnie przeniosły się one na grunt krajowy. Państwa członkowskie muszą dostosować swoje...
Magdalena Piech

Projekt w sprawie geo-blokowania powinien zachęcać firmy do ekspansji

Projekt rozporządzenia w sprawie zniesienia blokowania geograficznego (geo-blokowanie), który przedstawiła Komisja Europejska ma ułatwić dostęp konsumentów do towarów i usługi oferowanych w innych państwach członkowskich. Nie uda się to jednak bez realnego ułatwienia przedsiębiorcom...
Magdalena Piech

Jednolity Rynek Cyfrowy ważny dla wszystkich sektorów

Technologia cyfrowa i jej coraz większy wpływ na wszystkie sektory gospodarki rodzą potrzebę tworzenia optymalnych regulacji prawnych umożliwiających dostosowanie rozwoju technologicznego do potrzeb ekonomicznych i społecznych. Konfederacja Lewiatan opowiada się za budową Jednolitego Rynku...
Magdalena Piech

Zamiast deregulacji, więcej biurokracji

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych osłabia jej deregulacyjny charakter. Nowe obowiązki dokumentacyjne i nadmierny formalizm są sprzeczne z...
Magdalena Piech

Wybór nowego szefa GIODO ważny dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wystosowały do decydentów wspólny list, w którym zwracają uwagę, że wybór nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych...
Magdalena Piech

Uwagi Konfederacji Lewiatan do art. 17 projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowy

Prawo do bycia zapomnianym jest potrzebne, ale należy skonstruować je na nowo, w sposób odpowiadający realiom Internetu. Prawo w kształcie zaproponowanym przez Trybunał Sprawiedliwości nie spełnia tego warunku. Jego skuteczna realizacja byłaby niemożliwa lub...

GORĄCY TEMAT

143936video

Jak wprowadzić zasady rynkowe w polskim sektorze energetycznym?

Rozwój energetyki rozproszonej, w tym odnawialnej, wymaga odpowiedniej legislacji ze strony państwa. Konieczne jest zmiana podejścia do pozyskiwania energii w oparciu o siłę wiatru, która...
galeria pietrowa

ZPP o handlu w niedziele w Europie: polskie regulacje wyjątkowo restrykcyjne

W Europie standardem jest raczej swobodny handel w niedziele, niż jakiekolwiek ograniczenia, a polskie regulacje w tym zakresie, są w docelowym kształcie wyjątkowo restrykcyjne...
e-pit administracja

PIT 2019 r. – warto wiedzieć: ulgi, świadczenia, dochody, dodatki i...

Pierwsze zeznania roczne za 2018 r. zostały już złożone. Do 31 stycznia powinni zrobić to podatnicy, którzy rozliczają się według ryczałtu i karty podatkowej....
Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce

Kluczowe trendy i perspektywy branży motoryzacyjnej do 2030 r.

Kluczowym trendem w branży motoryzacyjnej do 2030 r. będzie zdolność łączenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja – wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród...

Sektor nieruchomości z największą liczbą przejęć i fuzji

W 2018 roku najwięcej przejęć i fuzji w Polsce było w sektorze nieruchomości, przemysłowym, telekomunikacyjnym i IT, usługowym, handlowym oraz finansowo - ubezpieczeniowym Utrzymujący się...