Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Giełda

Finanse

Handel

Tagi Taksonomia

Artykuły, wypowiedzi i informacje o: Taksonomia

Taksonomia to system klasyfikacji działalności gospodarczej pod kątem jej wpływu na środowisko naturalne. Został wprowadzony przez Unię Europejską w celu ułatwienia inwestowania w zrównoważone projekty.

Taksonomia obejmuje sześć celów środowiskowych:

 • Łagodzenie zmian klimatycznych: redukcja emisji gazów cieplarnianych, wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną.
 • Adaptacja do zmian klimatycznych: przygotowanie do skutków zmian klimatycznych, takich jak susze, powodzie czy fale upałów.
 • Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych oraz morskich: ograniczenie zanieczyszczenia wód, poprawa jakości wody pitnej i ochrona zasobów morskich.
 • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym: zmniejszenie ilości odpadów, promowanie recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów.
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby.
 • Ochrona i odbudowa bioróżnorodności oraz ekosystemów: ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk.

Taksonomia ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw podlegających pod unijną dyrektywę dotyczącą raportowania niefinansowego (NFRD). Przedsiębiorstwa te muszą ujawnić, czy ich działalność kwalifikuje się do Taksonomii, a później czy jest zgodna z Taksonomią.

W przypadku sektora bankowego Taksonomia obejmuje nie tylko działalność banku, ale również udzielane przez niego finansowanie (kredyty). Od 2024 roku banki będą musiały raportować wskaźnik zielonych aktywów (GAR), który pokazuje, jaka część ich aktywów jest zgodna z Taksonomią.

Innymi słowy, Taksonomia to system, który pomaga określić, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. Ma na celu ułatwienie inwestowania w projekty, które przyczyniają się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Oto kilka przykładów działalności, które mogą zostać uznane za zgodne z Taksonomią:

 • Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe czy elektrownie wodne.
 • Wdrażanie rozwiązań energooszczędnych w budynkach i zakładach przemysłowych.
 • Ograniczanie zużycia wody w produkcji i gospodarstwach domowych.
 • Recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
 • Inwestycje w ochronę bioróżnorodności i ekosystemów.

Taksonomia jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju. Pomaga przedsiębiorstwom i inwestorom podejmować świadome decyzje, które przyczyniają się do ochrony środowiska.


 

warszawa ey deloitte

Taksonomia UE to spore wyzwanie dla przedsiębiorców

„Barometr Taksonomii UE 2023”, przygotowany przez EY już po raz drugi, pokazuje, że Taksonomia stanowi wyzwanie dla firm starających się wdrożyć unijne rozporządzenia, ale zdecydowana większość (96%) badanych przedsiębiorstw niefinansowych opublikowała informacje na ten...
kpmg Warszawa

Tylko 37% firm przyznało, że zleciło przeprowadzenie audytu swoich informacji niefinansowych w ramach Taksonomii...

Unijna taksonomia w ostatnim czasie stała się kluczowym elementem napędzającym inwestycje w kierunku zrównoważonych działań sektora finansowego w Europie. Z drugiej edycji globalnego badania KPMG wynika, że w 2022 roku 60% firm zgłosiło obroty...
nieruchomości

Deloitte: Prawie 45 mld zł wyniosły przychody 15 największych spółek budowlanych w Polsce w...

Kluczowymi inwestorami na polskim rynku budowlanym pozostają podmioty publiczne, odpowiadające za ponad połowę krajowej produkcji budowlanej. Mimo licznych projektów infrastrukturalnych, w wyniku niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, ale też wyzwań na lokalnym rynku, siedem z największych spółek...
nieruchomości

PINK: Rzeczoznawcy nieruchomościowi potrzebują standardów ESG

Uwzględnienie kwestii ESG w wycenach nieruchomości komercyjnych staje się tematem tym bardziej palącym, że zarówno inwestorzy, jak i rzeczoznawcy muszą brać pod uwagę coraz więcej czynników wynikających, m.in. z Porozumienia Paryskiego, Europejskiego Zielonego Ładu, czy pakietu...
warszawa ey deloitte

Tylko 1% aktywów banków w Polsce kwalifikuje się do Taksonomii UE

Banki w Polsce w ograniczony sposób finansują działalność kwalifikującą się do Taksonomii: w zdecydowanej większości banków badanych przez EY udział zielonego finansowania (tzw. kwalifikującego się do taksonomii) w aktywach nie przekracza 1%. Brak ujednoliconej...

NAJNOWSZY ARTYKUŁ

remont malowanie

Wyniki branży farb dekoracyjnych za I kwartał 2024 roku

Polski Związek Producentów Farb i Klejów (PZPFiK) przedstawił wyniki branży farb dekoracyjnych w Polsce za pierwszy kwartał 2024 roku. W porównaniu z tym samym okresem...

GORĄCY TEMAT

USA

Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu...

W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przepaść gospodarcza między Stanami Zjednoczonymi a strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. Przepaść gospodarcza między Stanami Zjednoczonymi...
louis vuitton luksus

Rynek dóbr luksusowych w Polsce wyprzedził inflację. Na koniec 2023 roku...

Pomimo spadku wysokości dochodów najbogatszych Polaków rośnie wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce. W ubiegłym roku wzrosła ona o 12,2% r/r, osiągając 42,4 mld...