Eksport online remedium na kryzys gospodarczy? Cykl webinariów Amazon i PAIH dla polskich przedsiębiorców

Cykl webinariów Amazon i PAIH dla polskich przedsiębiorców

Spowolnienie gospodarcze i zmiany w zwyczajach zakupowych konsumentów, wywołane skutkami pandemii koronawirusa, wpływają na działalność biznesową wielu polskich sprzedawców. Tylko w kwietniu odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej przez internet na poziomie blisko 28% r/r[1]. Tymczasem wiele firm z sektora MŚP nie jest gotowych na rozszerzenie modelu prowadzenia biznesu o internetowe kanały sprzedaży. Amazon we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) wspiera lokalnych przedsiębiorców, objętych „luką cyfryzacyjną”, oferując im narzędzia umożliwiające rozwijanie działalności na rynku e-commerce. W dniach 9 i 14 lipca br. odbędą się pierwsze z serii bezpłatnych webinariów dotyczących sprzedaży online i możliwościach skalowania biznesu dzięki ekspansji zagranicznej.

Panująca pandemia koronawirusa, skutkująca ograniczeniem handlu tradycyjnego, sprawiła, że potrzeba cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw stała się pilniejsza niż dotychczas. MŚP odpowiadają za 74 % wartości wytwarzanego w Polsce PKB[2], jednak jak pokazują badania, poziom ich cyfryzacji jest niski. W zakresie integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa[3], mierzonej przez Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) polskie firmy zajmują dopiero 25. miejsce na 28 państw Unii Europejskiej. Jedną ze zmiennych branych pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika DESI jest właśnie odsetek MŚP sprzedających online za granicą. Europejski handel także jest dotknięty „luką cyfryzacyjną” – ok. 60 % obywateli Unii Europejskiej kupuje online, ale tylko 16% przedsiębiorców oferuje swoje produkty w sieci[4]. W odpowiedzi na tę dysproporcję Komisja Europejska uczyniła cyfryzację w sektorze MŚP priorytetem w zakresie pobudzania wzrostu gospodarczego, a krajowe instytucje w ślad za nią podejmują działania przyspieszające digitalizację biznesu. Nabrały one szczególnego znaczenia w trakcie pandemii – w reakcji na zmiany na rynku, wielu przedsiębiorców musi szybko opanować i wdrożyć nowe kanały sprzedaży online. Według danych GUS, w związku z ograniczeniem handlu w stacjonarnych sklepach w kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano znaczny wzrost sprzedaży detalicznej przez internet – o 27,7%. Przy spadku sprzedaży detalicznej ogółem o prawie 23% w stosunku do kwietnia ub. r., pokazuje to jak istotnym kanałem sprzedaży w trakcie kryzysu staje się internet.

Amazon od dawna wspiera sprzedawców w rozwijaniu swojego biznesu i wejściu na rynki zagraniczne dzięki sprzedaży online. Zmiany wywołane pandemią, na które bardzo szybko zareagowali klienci, jeszcze przyspieszą proces digitalizacji handlu. Wzrost zainteresowania zakupami online stwarza szanse polskim przedsiębiorcom poszukującym nowych rynków zbytu dla swoich produktów. Amazon może im w tym pomóc – mówi Mariusz Mielczarek, Dyrektor ds. Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon.

Przed podjęciem decyzji o ekspansji zagranicznej na większą skalę, zachęcamy przedsiębiorców do przetestowania pomysłu. Jedynym ze sposobów na sprawdzenie na ile dany rynek będzie atrakcyjny i opłacalny jest wykorzystanie e-commerce. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich branż, ale sprawdzi się na pewno w przypadku kosmetyków, mebli, ubrań czy np. sprzętu fitness. Co więcej na niektórych rynkach sprzedaż internetowa to dużo skuteczniejsze rozwiązanie, niż dystrybucja w punktach stacjonarnych  – mówi Agnieszka Siekierska-Otłowska, dyrektor Pionu Produktów i Marketingu PAIH.

Pierwsze z serii bezpłatnych warsztatów online dla sprzedawców odbędą się w dniach 9 i 14 lipca br.o godz. 14.00.  W webinariach weźmie udział przedstawiciel PAIH, który przedstawi korzyści wynikające z ekspansji zagranicznej w handlu oraz opowie o wsparciu Agencji: doradztwie z zakresu procedur administracyjnych, opracowywaniu rozwiązań prawnych, wsparciu w wyborze lokalizacji czy wiarygodnych partnerów i dostawców.  W drugiej części spotkania Marta Jabczyńska z Amazon zaprezentuje biznesowe aspekty współpracy ze sprzedawcami. Warsztat uzupełni wystąpienie Cypriana Iwucia, właściciela kilku marek z branży modowej, który opowie o praktycznych aspektach eksportu online.

Amazon oferuje dostęp do ponad 300 mln klientów w 180 krajach świata. Chcemy podzielić się swoim globalnym doświadczeniem z polskimi przedsiębiorcami, którzy dotychczas działali tylko stacjonarnie i zaoferować im pomoc w otwarciu kanału sprzedaży online, służącego poszerzeniu skali biznesu o rynki zagraniczne. Mamy nadzieję, że nasze warsztaty pozwolą rodzimym przedsiębiorcom osiągać sukces nie tylko w Polsce, ale i na światowym rynku – dodaje Mariusz Mielczarek

[1] Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2020r. , Informacje sygnalne, GUS

[2] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, 2018

[3] The Digital Economy and Society Index 2020, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Integracja technologii cyfrowych obejmuje cyfryzację biznesu i korzystanie z e-handlu. Cyfryzacja biznesu określana jest na podstawie czterech wskaźników (odsetka przedsiębiorstw używających elektronicznych sposobów udostępniania informacji, mediów społecznościowych, big data i rozwiązań chmurowych). Handel elektroniczny obejmuje trzy wskaźniki: odsetek MŚP sprzedających online, udział obrotu z e-commerce w całkowitym obrocie MŚP oraz odsetek MŚP sprzedających online za granicą.

[4] A guide to e-commerce in Europe, European Commission, Enterprise Europe Network, 2018.  https://een.ec.europa.eu/sites/default/files/een_guide_ecommerce_2018.pdf