Enefit Green dostrzega na Litwie największy potencjał rozwoju w najbliższej przyszłości

Aavo Kärmas, prezes Enefit Green
Aavo Kärmas, prezes Enefit Green

Portfolio deweloperskie na rynku litewskim, należące do Enefit Green, największego producenta energii wiatrowej na Litwie i w krajach bałtyckich, to między innymi trzy projekty farm wiatrowych z potencjałem łącznej mocy 350 MW. Aavo Kärmas, prezes Enefit Green, powiedział podczas seminarium poświęconego energetyce, które odbyło się w grudniu w ambasadzie Estonii w Wilnie, że czyni to obecnie z Litwy rynek zagraniczny o największym potencjale rozwoju dla spółki.

Enefit Green, spółka grupy Eesti Energia zajmująca się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, jest obecnie właścicielem pięciu farm wiatrowych na Litwie. Ich łączna moc to 140 MW.

Według Aavo Kärmasa, Litwa jest strategicznie ważnym rynkiem dla Enefit Green. Litewskie farmy wiatrowe już teraz wytwarzają prawie połowę energii wiatrowej produkowanej przez Enefit Green. Mamy ambitne plany wzrostu, więc budujemy na Litwie trzy nowe farmy wiatrowe. Inwestycje będące obecnie w rozwoju zapewnią łącznie około 350 megawatów mocy, co po ich uruchomieniu potroiłoby obecną produkcję na Litwie – powiedział Aavo Kärmas, dodając, że w ostatnich latach Litwa była najszybciej rozwijającym się rynkiem pod względem produkcji energii wiatrowej w grupie krajów bałtyckich.

350 megawatów to więcej mocy, niż obecnie jest zainstalowane w Estonii.

Litwa jest pierwszym krajem bałtyckim, w którym przeprowadzano aukcje energii odnawialnej, dając przykład innym państwom z regionu. Enefit Green bierze też udział w aktualnie toczącej się aukcji i czekamy na wyniki – skomentował Kärmas. – Aukcje to jednak tylko jeden sposób osiągnięcia krajowych celów w zakresie energii odnawialnej. Wierzę, że wkrótce ten obszar będzie wymagał coraz mniejszych dotacji publicznych, a długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawierane bezpośrednio pomiędzy producentami energii odnawialnej i dużymi odbiorcami, będą nową szansą w nadchodzących latach. Nie tylko na Litwie, ale w całym regionie.

Strategicznym celem Eesti Energia jest wytwarzanie 45% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub alternatywnych w 2023 r., do czego przyczyni się również rozwój aktywów wiatrowych Enefit Green na Litwie. W Estonii i na Litwie łączna moc farm wiatrowych Enefit Green to prawie 400 MW, co czyni spółkę największym producentem energii wiatrowej w krajach bałtyckich. Litewskie farmy wiatrowe odpowiadają za jedną trzecią tej wartości, a ich szacunkowa produkcja w tym roku wyniesie około 450 GWh. To 45% całkowitej rocznej produkcji energii wiatrowej Enefit Green.